ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 21-25 มกราคม 2562

สายการบิน VietJet เปิดเส้นทางการบินใหม่ นครโฮจิมินห์ –เกาะวันด่ง

สายการบิน VietJet ประกาศเปิดเส้นทางการบิน นครโฮจิมินห์ – เกาะวันด่ง ในจังหวัดกว๋างนินห์ซึ่งใช้เวลาในการบินเที่ยวละ 2 ชั่วโมง 15 นาที โดยออกจากนครโฮจิมินห์เวลา 7.00 น.ถึงเกาะวันด่งเวลา 9.15 น.และจะออกจากเกาะวันด่ง เวลา 21.50 น.ถึงนครโฮจิมินห์เวลา 00.05 น. มีเที่ยวบินทุกวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์และวันอาทิตย์การเส้นทางบินดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามและชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เกาะวันด่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจจำนวนมาก อาทิอุทยานแห่งชาติ Bai Tu Long, เกาะต่างๆที่มีชื่อเสียง เช่น เกาะ Quan Lan เกาะ Minh Chau เกาะ Ngoc Vung และอ่าวฮาลอง (Ha Long Bay) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเกาะวันด่ง

ปัจจุบันสายการบิน VietJet มีเครื่องบินAirbus รุ่น A320 และ A321 รวม 60 ลำให้บริการวันละกว่า 385 เที่ยว มี 105 เส้นทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต้ ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์

จังหวัดกว๋างนินห์มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างมาก เป็นจุดเชื่อมโยงภูมิภาคตอนใต้ของประเทศเวียดนามทั้งทางบกที่มีทางด่วนไฮฟอง – กว๋างนินห์ ทางทะเล มีท่าเรือนครไฮฟองและทางอากาศ มีท่าอากาศยานวันด่งและรัฐบาลจีนกำหนดให้เป็นทางออกทะเลที่ใกล้ที่สุดของภูมิภาคจีนตอนใต้ภายใต้ Belt and Road Initiative (BRI) หรือเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักในการเดินหน้าเปิดประเทศและขยายอิทธิพลของจีนในเวทีโลกที่จะเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งและเศรษฐกิจจีนกับ 65ประเทศ ปัจจุบันจังหวัดกว่านินห์มีการลงทุนของบริษัทอมตะ ภายใต้โครงการ “Amata City Halong“ ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะบนพื้นที่กว่า 5,789 ไร่ มีมูลค่ากว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐโดยได้เริ่มดำเนินโครงการระยะแรกแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2561

แหล่งที่มา :  The Saigon Times วันที่ 21 มกราคม 2562

URL: https://en.thesaigontimes.vn/tinbaichitiet/65727/

 

จังหวัดจ่าวินห์และนิ่นห์ถ่วนผุดโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่ม

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 บริษัท Trung Nam Vinh Solar Power ภายใต้เครือบริษัทTrung Nam ได้เริ่มทำการปรับหน้าดินสำหรับสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดจ่าวินห์ด้วยเงินลงทุนมูลค่า 3.5 ล้านล้านด่ง (151 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โรงงานผลิตไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่ในชุมชน Dan Thanh เขต Duyen Hai มีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2562 และจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด 165 เมกะวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ240 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

บริษัท Trung Nam กล่าวว่าโครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของจังหวัดทางภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ และคาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาคและสามารถผลิตพลังงานให้กับพื้นที่ชนบทของจังหวัดจ่าวินห์โครงการนี้จะเชื่อมต่อกับศูนย์พลังงาน Duyen Hai ขนาด 500/220 กิโลโวลต์ ส่งผลให้ไฟฟ้าทั้งหมดที่โรงงานผลิตขึ้นถูกส่งไปยังโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติทั้งนี้ นอกจากโครงการนี้จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังจะช่วยสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด ฯ ด้วย

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 บริษัท BP Solar ได้เปิดตัวโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นในจังหวัดนินห์ถ่วนซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด46 เมกะวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 62 เฮกตาร์ตั้งอยู่ในชุมชน Phuoc Huu เขต Ninh Phuoc และคาดว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปีละ75 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยจะเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในจังหวัดนินห์ถ่วน ที่เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ และมีส่วนร่วมในโครงข่ายพลังงานแห่งชาติ

นาย Luu Xuan Vinh ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดนินห์ถ่วน กล่าวว่าจังหวัดกำลังส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนและพัฒนาที่ดินว่างเปล่าในจังหวัดให้เป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดปัจจุบันคณะกรรมการประชาชนจังหวัดนินห์ถ่วนได้อนุมัติการลงทุนในโครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากถึง 29 โครงการโดยมีกำลังการผลิตรวมกว่า 1,930 เมกะวัตต์ โดยโครงการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขต Ninh Son, Bac Ai, Ninh Phuoc, Ninh Hai, Thuan Nam และ Thuan Bacในจำนวนนั้นมี 16 แห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2562 ซึ่งรวมถึงโครงการของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ของประเทศไทย รวมกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์

ที่มา : The Saigon Times วันที่ 21 มกราคม 2562

URL :https://english.thesaigontimes.vn/65723/work-starts-on-vnd35-trillion-solar-power-plant-in-tra-vinh.html

 

เรือโดยสารความเร็วสูงเส้นทางนครโฮจิมินห์–เกาะกอนด่าวเริ่มทดลองเส้นทางแล้ว

Phi Quy Expressเรือโดยสารความเร็วสูงทดลองให้บริการเรือโดยสารความเร็วสูงเส้นทางท่าเรือ Bach Dang ในนครโฮจิมินห์ – เกาะกอนด่าวในจังหวัดบาเหรี่ยะ – หวุงเต่าแล้ว

นาย Tran Song Hai ประธานบริษัท Greenlines DP Technology จำกัด ผู้ให้บริการเรือโดยสารความเร็วสูงกล่าวว่าบริษัทจะเปิดเส้นทางการเดินเรือ 2 เส้นทางคือ เส้นทางนครโฮจิมินห์ – เกาะกอนด่าว และเส้นทางนครเกิ่นเทอ – เกาะกอนด่าวซึ่งเรือโดยสารความเร็วสูงดังกล่าวต่อขึ้นในอู่ต่อเรือ Z189 ในจังหวัดไฮฟองและมีงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

นาย Hai กล่าวว่าการทดลองให้บริการเรือโดยสารความเร็วสูงเพื่อสำรวจเส้นทางการเดินเรือและทดลองการใช้ความเร็วในระดับที่ปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความสะดวกสบายสูงสุดโดยเรือจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการก่อนวันที่ 30 เมษายน 2562

เรือโดยสารความเร็วสูงสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 300 คนต่อเที่ยว ภายในเรือประกอบด้วยที่นั่ง ชั้นปกติ 230 ที่นั่งและที่นั่งชั้นพิเศษ 70 ที่นั่ง มีกล้องวงจรปิด เครื่องปรับอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ตามมาตรฐานสากล สามารถแล่นด้วยความเร็วระหว่าง 27 – 30 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง (1 ไมล์ทะเล = 1.852 กิโลเมตร) ใช้เวลาในการเดินทางจากนครโฮจิมินห์ถึงเกาะกอนด่าว 5 ชั่วโมงและจากนครเกิ่นเทอ – เกาะกอนด่าว 3.5 ชั่วโมงโดยสามารถทนต่อคลื่นทะเลได้สูงสุดระดับ 8

การเปิดให้บริการเรือโดยสารความเร็วสูงเชื่อมระหว่างนครโฮจิมินห์และนครเกิ่นเทอไปยังเกาะกอนด่าวในจังหวังบาเหรีย – หวุงเต่านี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเดินทางทางทะเลแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตที่แตกต่างซึ่งเกาะกอนด่าวเปรียบได้กับเกาะตะรุเตาของไทยเนื่องจากในอดีต เคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษทางการเมืองนับตั้งแต่ยุคฝรั่งเศสปกครองเวียดนาม มาจนถึงยุคของสหรัฐอเมริกา ทำให้เรือนจำต่าง ๆ บนเกาะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญโดยมีเรือนจำอยู่ประมาณ 15 แห่ง รวมถึง Phu Hai ซึ่งเป็นเรือนจำแห่งแรก สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2405 นอกจากนี้ยังมีสุสานของนางโหว่ ทิ เซ้าวีรสตรีที่ชาวเวียดนามนิยมไปสักการะขอพรในเวลาเที่ยงคืน โดยเฉพาะเรื่องความก้าวหน้าด้านการงานและด้วยความงดงามเหล่านี้เอง จึงดึงดูดให้บรรดานักท่องเที่ยว หรือแม้แต่อดีตคู่รักดาราดังอย่าง Angelina Jolie และ Brad Pitt เคยมาฉลองดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ยังเกาะแห่งนี้เช่นกัน

แหล่งที่มา The Saigon Times, 24 มกราคม 2562

URL: https://en.thesaigontimes.vn/tinbaichitiet/65821/