ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 13-17 มกราคม 2562

นายกรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 4.3 พันล้านดอลล่าห์สหรัฐเพื่อก่อสร้างโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากก๊าซธรรมชาติ LNG ที่จังหวัดบากเลียว

นาย Nguyen Xuan Phuc นายกรัฐมนตรีเวียดนามอนุมัติการก่อสร้างโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากก๊าซธรรมชาติLNG Bac Lieu มีมูลค่าลงทุน 4.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และบรรจุโครงการดังกล่าวเข้าสู่แผนพัฒนาพลังงานทั้ง 7 แผนซึ่งโครงการดังกล่าวลงทุนโดย บริษัทเดลต้าออฟชอร์เอ็นเนอร์ยี่คอมพานีสหรัฐอเมริกามีกำลังการผลิตไฟฟ้า 3,200 เมกะวัตต์

โครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากก๊าซธรรมชาติLNG มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของจังหวัดซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับให้เป็นผู้นำในภูมิภาคสามเหลียมปากแม่น้ำโขงจากการคาดการณ์เบื้องต้นจังหวัดบากเลียวจะมีรายได้เข้าสู่จังหวัดจากโครงการดังกล่าวสูงถึง 108-129 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี

ที่มา : The Saigon Times Online วันที่ 13 มกราคม 2562

URL : https://www.thesaigontimes.vn/284124/thu-tuong-dong-y-dua-du-an-nhiet-dien-43-ti-do-la-o-bac-lieu-vao-quy-hoach.html


 

เวียดนามกำลังจะเปิดตัวสายการบินพาณิชย์รายที่ 5 ของประเทศ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 นาย Nguyen Quoc Ky รักษาการหัวหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวของจังหวัดเถื่อเทียน - เว้ได้กล่าวในที่ประชุมว่าเวียดนามกำลังจะมีสายการบินพาณิชย์รายใหม่ภายใต้ชื่อว่า Vietravel Airlines ซึ่งบริหารงานโดยบริษัทท่องเที่ยว Vietravel โดยจะมุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและระบบขนส่งทางอากาศ

นาย Ky ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศเวียดนามมีประชากรเกือบ 100 ล้านคนและมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มสูงขึ้นทุกปีแต่มีสายการบินภายในประเทศเวียดนามเพียงแค่ 4 สายการบินได้แก่ Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Vietjet Air และสายการบิน Bamboo Airlines ซึ่งในปีที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียงร้อยละ 45 หรือ 2.2 ล้านคนที่เข้ามาท่องเที่ยวเมืองเว้ นาย Kyจึงมองว่าการจัดตั้งสายการบินจะสอดรับแนวโน้มการท่องเที่ยวยังสามารถเติบโตได้อีกมาก

นาย Nguye Van Phuc รองหัวหน้าสำนักงานการการท่องเที่ยวจังหวัดเถื่อเทียน – เว้ กล่าวว่า แผนการดำเนินงานของบริษัทท่องเที่ยวVietravelจะกำหนดให้จังหวัดเถื่อเทียน - เว้เป็นศูนย์กลางการบินหลักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศโดยจะร่วมมือกับสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

นาย Phucได้กล่าวเพิ่มเติมว่าหากแผนดังกล่าวเกิดขึ้นจริง จังหวัดเถื่อเทียน - เว้จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เส้นทางการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศรวมทั้งเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนอกจากนี้ สนามบินนานาชาติ Phu Bai มีแผนขยายสนามบินในสองปีข้างหน้าเพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ 5 ล้านคนต่อปี (ปัจจุบันรองรับนักท่องเที่ยวได้1.5 ล้านคนต่อปี) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบริษัท Vietravel ได้ร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่อเตรียมการสำหรับการจัดตั้งสายการบินดังกล่าวและได้เคยดำเนินการเปิดเส้นทางสำหรับเที่ยวบินเช่าเหมาลำแล้ว 300 เที่ยวต่อปีทั้งเที่ยวบินในประเทศและต่างประเทศ

ที่มา : The Saigon Times วันที่ 15 มกราคม 2562

URL : https://english.thesaigontimes.vn/65585/vietnam-likely-to-have-5th-local-air-carrier

 

ธุรกิจกว่า 2,000 แห่ง ในนครเกิ่นเทอประสบปัญหาขาดทุนในปี 2561 แต่ยังมีโอกาสทางการลงทุนในระดับสูง

นาย Vo Thanh Thong ประธานคณะกรรมการประชาชนนครเกิ่นเทอ ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์Thanh Nien ว่าในปี 2561 มีบริษัทมากกว่า 2,250 แห่ง (หรือจำนวนมากกว่า 1 ใน 4) จากจำนวน 7,800 แห่ง ที่ประกอบกิจการในนครเกิ่นเทอประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนักเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทไม่มีประสิทธิภาพ

นาย Thong กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งล่าสุดระหว่างรัฐบาลกับภาคธุรกิจในนครเกิ่นเทอ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ภาคธุรกิจกำลังเผชิญ ว่าในปี 2561 มีการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ในนครเกิ่นเทอจำนวน 1,390 แห่ง มูลค่าการลงทุนรวมกว่า 7.1 ล้านล้านด่ง (306 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของนครเกิ่นเทอทั้งนี้ จากจำนวนบริษัทที่ยื่น จดทะเบียนกว่า 11,000 แห่ง มีบริษัทที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เพียง 7,850 แห่ง และในจำนวนดังกล่าวมีบริษัท 2,234 แห่งประสบภาวะขาดทุนจากการดำเนินกิจการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้หารือเกี่ยวกับปัญหาที่ภาคธุรกิจกำลังเผชิญอยู่อาทิ นโยบายเกี่ยวกับสินเชื่อและแรงงานเช่นเดียวกับกระบวนการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและศุลกากรโดยภาคธุรกิจบางส่วนได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินการธุรกิจที่ขาดทุนในปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาขยะ และปัญหามลพิษทางน้ำที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว รวมถึงหารือเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับภาครัฐซึ่งที่ประชุมได้สั่งการให้สภาเขตหนินเกียว และกรมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬาของนครหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของเสีย ขยะในระยะยาวและเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป

อย่างไรก็ดี นครเกิ่นเทอยังเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการน่าลงทุนที่สุดของประเทศเวียดนาม ในฐานะศูนย์การทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษาและวิจัย ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงโดยในปีที่ผ่านมามีบริษัทยักษ์ใหญ่ของเวียดนามหลายบริษัทได้ขยายการลงทุน ในสาขาอสังหาริมทรัพย์สำหรับการท่องเที่ยว (บริษัท FLC และบริษัท Novaland) และโรงแรมระดับ 5 ดาว ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจด้านปศุสัตว์และผลผลิตจากผลิตภัณฑ์นมวัว (บริษัท Vinamilk) ซึ่งรัฐบาลได้ส่งเสริมการลงทุนในนครเกิ่นเทอในด้านเกษตรกรรมขั้นสูง การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร การท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเป็นอันดับต้น

แหล่งที่มา : The Saigon Times วันที่ 17 มกราคม 2562, VIR (Vietnam Investment Review)

URL :https://english.thesaigontimes.vn/65653/over-one-quarter-of-can-tho-firms-incur-losses.html , https://www.vir.com.vn/apicenter@/print_article&i=61691