ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 4-9 มกราคม 2562

จังหวัดฟู้เอียนจะสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังานแสงอาทิตย์เพิ่มอีก 2 แห่ง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 บริษัท Phu Khanh Solar JSCและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดฟู้เอียนร่วมกันปรับหน้าดินเพื่อเตรียมก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังานแสงอาทิตย์ 2 แห่งในเมือง Song cau โดยมีมูลค่าลงทุน 2.5 ล้านล้านด่ง (107 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)โครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังานแสงอาทิตย์ Xuan Tho 1 มูลค่าการลงทุน 1.24 ล้านล้านด่ง (53.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โครงการ Xuan Tho 2 มูลค่าการลงทุน 1.2 ล้านล้านด่ง (51.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แต่ละโครงการจะครอบคลุมพื้นที่กว่า 60 เฮกตาร์ มีกำลังผลิตรวม 49 เมกะวัตต์และคาดว่าจะสมารถผลิตไฟฟ้าได้ 76 ล้านกี่โลวัตต์ต่อปี

บริษัท Phu khanh ผู้ลงทุนโครงการคาดหวังว่าจะสามารถผลิตเชิงพาณิชย์ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ปีนี้ นาย Tran Huu The รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฟู้เอียนกล่าวปัจจุบันจังหวัดฟู้เอียนมีโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังานแสงอาทิตย์ 3 แห่งซึ่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในจังหวัด

นอกจากนี้คาดการณ์ว่าโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังานแสงอาทิตย์ Xuan Tho 1 และ Xuan Tho 2 จะช่วยสร้างรายได้และเพิ่มอัตราการจ้างงานของประชากรในท้องถิ่น ทั้งนี้จังหวัดฟู้เอียนมีแสงอาทิตย์ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 2,500 ชั่วโมงต่อปีซึ่งสามารถดึงดูดการลงทุนในโครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังานแสงอาทิตย์ได้จำนวนมากปัจจุบันจังหวัดฟู้เอียนได้อนุมัติโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสิ้น 6 โครงการแล้วรวมถึง บริษัทบี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่า 35.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ศักยภาพการผลิต 257 เมกะวัตต์ ในจังหวัดฟู้เอียน

ที่มา: The saigon times daily

URL :https://english.thesaigontimes.vn/65420/phu-yen-to-have-two-more-solar-power-plants-in-mid-2019.html

 

จังหวัดด่งนายมุ่งดึงดูดโครงการการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 นาย Mai Van Nhonรองผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรมจังหวัด ได้แถลงว่าจังหวัดด่งนายจะมุ่งเน้นการลงทุนที่มีคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณและไม่ยอมรับเทคโนโลยีที่ล้าสมัย

สถิติจากกรมการวางแผนและการลงทุนจังหวัดด่งนาย แสดงให้เห็นว่า ในปี 2561 จังหวัดด่งนายสามารถดึงดูดการลงทุนในประเทศและจากต่างประเทศ รวมมูลค่า 862ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีโครงการลงทุนใหม่ทั้งหมด 3,500 โครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2560

นาย Nhonกล่าวในงานแถลงข่าวเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด ในปี 2561 ว่าจังหวัดด่งนายให้ความสำคัญและมีแผนดึงดูดการลงทุนในโครงการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง   เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้แรงงานที่มีทักษะ นักลงทุนจากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับในการปกป้องสิ่งแวดล้อมของจังหวัด และยังต้องคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าและบริการ ตลอดจนประสิทธิภาพในการลงทุนอีกด้วยนอกจากนี้ ยังย้ำว่านอกจากนักลงทุนสัญชาติเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไต้หวันแล้ว บริษัทและนักลงทุนจากภูมิภาคยุโรปเป็นเป้าหมายต่อไป พร้อมเสริมว่า จังหวัดยังเปิดให้มีโครงการโอนคำสั่งซื้อสินค้าจากจีนได้ด้วย

สถิติในปี 2561 ชี้ให้เห็นว่าจังหวัดด่งนายมีโครงการลงทุนจากเกาหลีใต้ ญี่ปุ่นและสิงคโปร์จำนวนมาก โดยเฉพาะเกาหลีใต้ที่มีโครงการลงทุนมากที่สุดถึง 40 โครงการ มูลค่ารวม 234 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาเป็นสิงคโปร์ จำนวน 5 โครงการ มูลค่า 145 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และญี่ปุ่น จำนวน 16 โครงการ มูลค่า 109 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทสัญชาติเกาหลีใต้และญี่ปุ่นมักลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่นักลงทุนสัญชาติสิงคโปร์มุ่งเน้นการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ การบริการ และการค้า

ที่มา : The Saigon Times Daily วันที่ 4 มกราคม 2562

URL https://english.thesaigontimes.vn/65330/dong-nai-to-prioritize-high-tech-fdi-projects.html

 

การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเวียดนาม – สิงคโปร์ ในจังหวัดกว๋างหง่ายพุ่งสูง รวมมูลค่าการลงทุน 321 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 บริษัทต่างประเทศ 4 บริษัทได้รับการอนุมัติให้ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเวียดนาม – สิงคโปร์ (VSIP) จังหวัดกว๋างหง่าย มูลค่าการลงทุน 321 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้แก่

(1) บริษัท Bekaert ผู้นำด้านเทคโนโลยีการแปรรูปและเคลือบลวดเหล็กระดับโลกสัญชาติเบลเยี่ยมจะจัดตั้งโรงงานผลิตลวดเหล็กมูลค่า 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับส่งออกทั่วโลกกำลังการผลิตท่อเหล็ก 75,000 ตัน

(2) บริษัท Hoya Lens จะจัดตั้งโรงงานผลิตเลนส์แว่นตา มูลค่าการลงทุน138 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(3) บริษัท Happy Furniture สิงคโปร์ได้ลงทุนในการก่อสร้างโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ รวมมูลค่า 48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ

(4) บริษัท Gesin Vietnam สัญชาติเกาหลีใต้จะจัดตั้งโรงงานผลิตและแปรรูปที่นอนมูลค่าการลงทุน10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ภายในปี 2563การลงทุนจากทั้ง 4 บริษัท จะทำให้นิคมอุตสาหกรรมเวียดนาม – สิงคโปร์ จังหวัดกว๋างหง่ายมีมูลค่าการลงทุนสะสมรวม 733 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสร้างงานกว่า35,000 อัตรา

นิคมอุตสาหกรรมเวียดนาม – สิงคโปร์ จังหวัดกว๋างหง่าย เริ่มดำเนินการในปี 2556 โดยมีนายกรัฐมนตรีเวียดนามและสิงคโปร์เป็นสักขีพยาน มีการก่อสร้างและจัดทำโครงสร้างพื้นฐานขึ้นอย่างรวดเร็ว อาทิ ถนนสายหลัก โรงบำบัดน้ำเสียและสถานีดับเพลิง ในปี 2561 นิคมฯ สามารถดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด มูลค่า351 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 93 ของโครงการการลงทุนจากต่างประเทศของจังหวัด

ทั้งนี้ นิคมฯเป็นโครงการที่ 5 จากทั้งหมด 9 โครงการ ในระดับประเทศ ซึ่งมีที่ตั้งที่จังหวัดบิ่นห์เยืองบ๊ากนินห์หายฝ่องหายเยืองและเหงะอานโดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7,400 เฮกตาร์ ปัจจุบัน นิคมฯ สามารถดึงดูดนักลงทุนมากกว่า800 ราย มูลค่าการลงทุนรวม1.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐและสร้างงานได้มากถึง 240,000 อัตรา

นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นโดยรอบ อาทิ โครงการ Sembcorp-VSIP Water Initiative ซึ่งได้ผลิตน้ำสะอาดให้แก่ประชาชน 14,000 คนในจังหวัดกว๋างหง่าย ยังมีการมอบทุนการศึกษาทั้งหมด 80 ทุน มูลค่า 100 ล้านด่งแก่นักเรียนยากจน โครงการจัดหาบ้านให้กับผู้ยากไร้ การจัดสร้างโรงอาหารสำหรับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าการสนับสนุนด้านการเงินสำหรับการผ่าตัดหัวใจและห้องสมุดชุมชน รวมมูลค่าการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งหมดในจังหวัดฯ กว่า 7.6 พันล้านด่ง

ที่มา : The Saigon Times วันที่ 9 มกราคม 2562

URL https://english.thesaigontimes.vn/65446/us$321-million-new-foreign-investment-committed-to-vsip-quang-ngai.html