ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561

นครดานังกระตุ้นการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

นครดานังได้อนุมัติใบอนุญาตการลงทุนสำหรับโครงการจัดหาโรงงานสำเร็จรูปให้เช่าบริเวณนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นครดานังโดยมีบริษัท Long Hau JSC เป็นผู้พัฒนาโครงการ มูลค่าการลงทุน 1.05 ล้านล้านด่ง (44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) บนพื้นที่ 29.6 เฮกตาร์เริ่มก่อสร้างในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ทั้งนี้บริษัท Hatsuta Seisakusho บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น เป็นบริษัทลูกค้ารายแรกที่ลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่โรงงานเพื่อผลิตอุปกรณ์ดับเพลิงบนพื้นที่ 6,000 ตารางเมตร มูลค่าการลงทุน 6 หมื่นล้านด่ง (2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

นาย Nguyen XuanPhuc นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้ลงนามอนุมัติกฤษฎีกา 04/2018 / ND-CP กำหนดนโยบายพิเศษ เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นครดานังด้วยแรงจูงใจด้านค่าเช่าที่ดิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีนำเข้า และสินเชื่อเพื่อการลงทุน โดยบริษัทที่ลงทุนใหม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 ใน 15 ปีแรกและบริษัทที่มีเงินทุนจำนวน 3 ล้านล้านด่งขึ้นไป (128 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ต้องเสียภาษีร้อยละ 10 เฉพาะในช่วง 3 ปีแรกเท่านั้นและได้รับยกเว้นภาษีสินค้านำเข้าเพื่อสร้างสินทรัพย์ถาวร นอกจากนี้ยังได้รับประโยชน์จากนโยบายพิเศษด้านการให้เช่าที่ดิน การออกวีซ่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญและคนงานต่างชาติและการระดมทุน ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีผลบังคับใช้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561รวมทั้ง กำหนดให้ปี 2561 เป็นปีส่งเสริมการลงทุนของนครดานัง โดยส่งเสริมให้มีการลงทุนที่มีคุณภาพ ให้ความสำคัญกับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่ไม่เกิดมลพิษ และมีมูลค่าการลงทุนสูง แม้ว่าในปี 2561 นิคมอุตสาหกรรมฯมีโครงการลงทุนใหม่ถึง 15 โครงการมูลค่ากว่า9 ล้านล้านด่ง (390 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ) บนพื้นที่82 เฮกตาร์ แต่โครงการยังคงไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอจากภาครัฐ อีกทั้งยังมีพื้นที่ขนาดเล็ก

จากการหารือครั้งล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และธุรกิจสตาร์ทอัพตลอดจนการสร้างแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจนาย Vu Duc Damรองนายกรัฐมนตรีเวียดนามกล่าวว่ารัฐบาลได้เลือกนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นครดานังเป็นพื้นที่นำร่องสำหรับสตาร์ทอัพและการพัฒนานวัตกรรมรวมถึง การพัฒนาเส้นทางขนส่งเพื่อส่งเสริมการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมฯ ได้แก่ ทางหลวงดานัง-กว๋างหงาย และโครงการก่อสร้างท่าเรือ Lien Chieu ซึ่งนาย Dam คาดว่านิคมอุตสาหกรรมฯ แห่งนี้จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา และเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและธุรกิจสตาร์ทอัพของเวียดนามตอนกลาง

 

ที่มา Vietnam Economic News วันที่ 19 ตุลาคม 2561

URL : http://ven.vn/da-nang-seeks-investment-in-hi-tech-park-35408.html

 

บริษัท SCG จัดโครงการ Sharing the Dream ในจังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่า

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCG) ได้จัดโครงการ Sharing the Dream โดยได้สร้างสนามเด็กเล่น แห่งที่ 3 ให้โรงเรียนประถม Long Son 1 ตำบล Long Son จังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่า

นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานอาวุโสฝ่ายธุรกิจเคมีภัณฑ์ บริษัท SCG กล่าวว่า SCG มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของทุกชุมชนบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ โครงการสร้างสนามเด็กเล่นดังกล่าว อยู่ในบริเวณพื้นที่ศูนย์อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของบริษัทSCGซึ่งเครื่องเล่นภายในสนามเด็กเล่นผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีนที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อเด็กโดยเป้าหมายของโครงการ คือ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่พักผ่อนที่มีความปลอดภัย สนุกสนานสำหรับเด็กในท้องถิ่น อีกทั้ง เป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการเล่น

 

ทีมา : The Saigon Times วันที่ 29 ต.ค. 61

URL : https://english.thesaigontimes.vn/63745/scg-builds-playgrounds-for-children-in-ba-ria-vung-tau-.html

 

ความร่วมมือระหว่างเวียดนามและต่างประเทศต่อการพัฒนาบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศเวียดนาม ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ "การพัฒนาอย่างยั่งยืนบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง” เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเนเธอร์แลนด์และเวียดนาม และวันชาติเนเธอร์แลนด์ จัดโดยสถานกงสุลเนเธอร์แลนด์ ณ นครโฮจิมินห์ร่วมกับคณะกรรมการประชาชนนครเกิ่นเทอและองค์กรมิตรภาพนครเกิ่นเทอ (the Union of Friendship Organizations in Can Tho) ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561

นาง Anouk Baron เลขานุการฝ่ายการเมือง ประชาสัมพันธ์และวัฒนธรรม สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศเวียดนาม กล่าวว่าการจัดงานสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมติ 120 / NQ-CP พัฒนาพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงให้ยั่งยืนและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานด้านสังคม และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมากซึ่งเนเธอร์แลนด์ยินดีที่จะช่วยเหลือเวียดนามในการส่งเสริมเศรษฐกิจบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ผ่านโครงการด้านการเกษตรที่ประสบความสำเร็จแล้วในเนเธอร์แลนด์

นอกจากนี้ หอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม นครเกิ่นเทอ (VCCI Can Tho)ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นและเวียดนาม ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทญี่ปุ่นจำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้ง ร่วมกันหารือเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมิตรภาพระหว่างเวียดนามและญี่ปุ่นในเขตอุตสาหกรรม Hung Phu1 ควบคู่กับการดำเนินโครงการต่างๆ เช่น การประชุมธุรกิจระหว่างเวียดนามและญี่ปุ่น งานแสดงสินค้าของญี่ปุ่น และงานสัมมนาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเวียดนามและญี่ปุ่น ซึ่งจะจัดขึ้น ณ โรงแรม The Muong Thanh and TTC

นาย Nguyen Phuong Lam รองผู้อำนวยการหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม นครเกิ่นเทอ กล่าวว่าบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเพิ่มมากขึ้นทุกปี นับตั้งแต่ปี 2558 ที่ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการค้าระหว่างญี่ปุ่นและเวียดนาม ซึ่งบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในเวียดนามรวมทั้งสิ้น 3,800โครงการ มูลค่าการลงทุน 1.2 ล้านล้านด่ง (5.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีโครงการในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง 172 โครงการ และโครงการในนครเกิ่นเทอ 8 โครงการ และตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม ปี 2561 บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นได้ลงทุนในเวียดนาม 318 โครงการ มีโครงการในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง 11 โครงการ และโครงการในนครเกิ่นเทอ1 โครงการ

 

ที่มา  The Saigon Times Daily วันที่ 31 ตุลาคม 2561

URL https://english.thesaigontimes.vn/63743/can-tho-city-to-host-business-cultural-events-to-mark-japan-vietnam-diplomatic-ties-.html/https://english.thesaigontimes.vn/63698/netherlands-to-hold-seminar-on-mekong-deltas-sustainable-development-.html