ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 20-26 ตุลาคม 2561

เวียดนามเปิดงานแสดงสินค้าด้านปศุสัตว์ที่ใหญ่ที่สุด

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 บริษัท UBM Asiaร่วมกับกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม จัดงานVietstock2018 Expo & Forumงาน VIETFEED 2018 งาน VIETMEAT 2018และงานสัมมนาAquaculture Vietnam 2018  เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านปศุสัตว์ การประมง และการผลิตอาหารสัตว์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมและการจัดแสดงนิทรรศการนครโฮจิมินห์ (SECC)
 
นาย Nguyen Xuan Duong อธิบดีกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท กล่าวว่า การจัดงาน VIETSTOCK 2018 ในครั้งนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกร ครัวเรือน สหกรณ์ และภาคธุรกิจในเวียดนาม เพื่อส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ
 
ภายในงาน VIETSTOCK 2018 มีการจัดแสดงสินค้า เทคโนโลยีและเครื่องจักรอาทิ ระบบให้อาหารและน้ำสัตว์อัตโนมัติ รั้วไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมสัตว์ จากบริษัทต่างประเทศกว่า350 บริษัทใน46 ประเทศทั่วโลกเช่น สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ จีน อินเดีย เดนมาร์ก และไต้หวัน รวมทั้ง บริษัทจากไทยกว่า 10 บริษัท ซึ่งคาดว่ามีผู้เข้าร่วมงานกว่า 12,000 คน
 
งานดังกล่าว ตั้งเป้าจะขยายโอกาสสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ ปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมประมงในเวียดนามและต่างประเทศ นอกจากนี้ ได้มีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม ทิศทางตลาด และประเด็นอื่นๆ ตลอดจนการหารือระหว่างผู้ซื้อ - ผู้จำหน่ายชาวเวียดนามจีนเกาหลีใต้และบราซิลด้วย
นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้มอบหมายให้นายยุทธฤทธิ์ บุนนาค กงสุล เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว โดยภายในพิธีเปิด นาย M Gandhi รองประธานบริษัท UBM Asia ได้กล่าวต้อนรับ และนาย Nguyen Xuan Duong อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท กล่าวแสดงความยินดีและเปิดงาน ทั้งนี้ เวียดนามถือเป็นผู้ผลิตปศุสัตว์รายใหญ่ที่สุดในอาเซียน และรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการส่งออกและขยายตลาดปศุสัตว์และประมงที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยล่าสุด ได้ผลักดันการส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยังญี่ปุ่นได้เป็นครั้งแรก และสามารถส่งออกกุ้งและปลาสวายมูลค่ากว่า 9.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2560
 
ที่มา Vietnam Economic News วันที่ 18 ตุลาคม 2561
URL http://ven.vn/biggest-livestock-trade-show-in-vietnam-opens-35639.html
 

นครโฮจิมินห์จัดเก็บรายได้เข้ารัฐบาลส่วนกลางกว่า 1 ล้านล้านด่ง (43ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ต่อวัน

  
  
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 นาย Nguyen Thien Nhan เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์นครโฮจิมินห์ กล่าวในการประชุมคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ นครโฮจิมินห์ ครั้งที่ 18 ว่าในปี 2561 คณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์สามารถจัดเก็บรายได้เข้าภาครัฐกว่า 269 ล้านล้านด่ง (11.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือเฉลี่ยประมาณ 1 ล้านล้านด่ง (43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ต่อวัน ซึ่งในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 นครโฮจิมินห์มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ7.8 แม้ว่าจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง แต่นาย Nhan ได้เสนอต่อคณะกรรมการประชาชนฯ ให้หาแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจจนถึงสิ้นปี 2561 เพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตที่ร้อยละ 8.3 อีกทั้งได้แสดงความคิดเห็นว่า ในปี 2561 นครโฮจิมินห์ยังคงประสบกับปัญหาด้านการขาดแคลนเงินลงทุนและมีข้อพิพาทที่ดินในโครงการก่อสร้างหลายโครงการ 
 
ในส่วนมติคณะกรรมการประชาชนฯ ต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของพรรค เป็นที่น่าสังเกตว่า พรรคมีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาเป็นระยะเวลานาน อาทิ การเก็บรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน ที่ดินของพรรคฯ อย่างไรก็ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่านี้ได้ถูกระงับ และจะถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทภายใต้กำกับของพรรคฯ ซึ่งพรรคฯ มีหน้าที่เพียงการกำหนดระเบียบและดำเนินการตรวจสอบ 
 
นอกจากนี้ สมาชิกพรรคได้หารือเกี่ยวกับหลักการ และแนวทางในการออกแบบพื้นที่เมือง เขต 2, 9 และThu Ducซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะถูกพัฒนาเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมเชิงนิเวศมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์โดยพื้นที่ในเขต 2 จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการเงินในขณะที่เขต 9 จะใช้เพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริเวณนิคมอุตสาหกรรม Saigon Hi-Tech Parkและ เขต Thu Ducเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพสูงรวมถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห์ด้วยซึ่งปลายเดือนตุลาคม 2561 รัฐบาลมีแผนที่จะจัดการสัมมนาเพื่อระดมสมองเพิ่มเติมสำหรับโครงการและคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2563
 
ที่มา The Saigon Time Daily วันที่ 15 ตุลาคม 2561
URL https://english.thesaigontimes.vn/63419/hcmc-collects-vnd1-trillion-for-state-budget-per-day.html

 

การลงทุนของญี่ปุ่นในนครโฮจิมินห์

ในงานฉลองครบรอบ 45 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเวียดนาม

และญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 นั้น นาย Le Thanh Liem รองประธานคณะกรรมการประชาชนฯ ได้กล่าวถึงจำนวนโครงการในนครโฮจิมินห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากญี่ปุ่นว่าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายใน 5 ปี จาก 570 โครงการในปี 2556 เป็น 1,200 โครงการ ในปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 47 ของการลงทุนทั้งหมดในนครโฮจิมินห์ โครงการเด่น ๆ ได้แก่ โครงการ East-West Avenue โครงการรถไฟใต้ดินสาย 1 และโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ มูลค่าการลงทุนมากกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยนาย Kawaue Junichi กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นได้กล่าวถึงความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) ในนครโฮจิมินห์ที่สำคัญคือโครงการรถไฟใต้ดินสาย Ben Thanh - Suoi Tien ระยะทาง 19.7 กิโลเมตรดังกล่าว นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมยังมีบทบาทสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ในปี 2560 ญี่ปุ่นกับเวียดนามมีมูลค่าการค้าทวิภาคีมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 16 ของมูลค่าการค้าโดยรวมระหว่างเวียดนามกับต่างประเทศ สำหรับการลงทุนนั้น สำนักงานส่งเสริมการค้าญี่ปุ่นในเวียดนาม (นครโฮจิมินห์) หรือ JETRO เปิดเผยว่า การลงทุนโดยตรงจากจากญี่ปุ่นเพิ่มจาก 2.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2559 เป็น 8.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2560 และร้อยละ 70 ของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ได้ตอบแบบสอบถามของ JETRO ระบุว่า จะขยายการลงทุนที่เวียดนามในอีก 1 - 2 ปีข้างหน้า ซึ่งสูงที่สุดที่ได้จากการสำรวจใน 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซียและเวียดนาม ปัจจุบัน มีจำนวนบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในเวียดนามกว่า 2,500 บริษัทและกว่าร้อยละ 50 อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต และต้องการใช้วัตถุดิบในประเทศเวียดนามเพื่อการผลิตมากขึ้น

 

ที่มา: สำนักงานข่าว Saigon Times วันที่ 26 กันยายน 2561

URL: https://english.thesaigontimes.vn/62883/japan-invested-projects-in-hcmc-increase-twofold-in-five-years.html