ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ข่าวเด่นวันที่ 11 มิถุนายน 2561

1. ACV ศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการสร้างท่าอากาศยาน Long Thanh

Airport Corporation of Vietnam (ACV) ตัดสินใจที่จะร่วมมือกับ Vietnam-foreign consortium ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติ Long Thanh เฟสที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดด่งนาย ทางทิศใต้ของประเทศ โดยประกอบไปด้วย บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น 3 ราย ได้แก่ บริษัท Japan Airport Consultants , บริษัท Nippon Koel และบริษัท Oriental Consultants Global บริษัทสัญชาติฝรั่งเศส 1 ราย ได้เเก่ บริษัท France’s ADP Ingenierie เเละบริษัทสัญชาติเวียดนาม 2 ราย ได้แก่ บริษัท Airport Design and Construction Consultancy One Member และบริษัท Transport Engineering Design

หลังจากการศึกษาความเป็นไปได้เสร็จสิ้นเเละผ่านความเห็นชอบจากสภาเเห่งชาติเเละนายกรัฐมนตรีเเล้ว คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติได้ในปลายปี 2563 เเละจะเเล้วเสร็จในปี 2568

ACV มีเเผนจะใช้งบประมาณของรัฐบาลในการจัดการพื้นที่ และการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสนามบิน ในขณะที่ภาคเอกชนให้การดูเเลด้านการบำรุงรักษาเครื่องบิน ด้านอาหาร และบริการด้านการจัดเก็บน้ำมัน โดย ACV จะรับผิดชอบเงินลงทุนครึ่งหนึ่งของเฟสแรก เพื่อใช้ในการสร้างสาธารณูปโภคที่สำคัญ เช่น รันเวย์ ลานจอดเครื่องบิน อาคารผู้โดยสาร อาคารสินค้า และอาคารจอดรถ โดยจะระดมทุนจากธนาคาร เงินปันผล และหุ้น

นาย Do Tat Binh รองผู้อำนวยการ ACV ให้ความเห็นว่าหากดำเนินโครงการตามกระบวนการปกติอาจไม่สามารถเริ่มต้นการก่อสร้างได้ในปี 2564 และเเล้วเสร็จในปี 2568 ได้ตามกำหนด โดยสนามบินควรดำเนินการก่อสร้างโดยใช้เวลาสั้นที่สุดเพื่อป้องกันต้นทุนที่บานปลายจากความล่าช้าซึ่งอาจจะสูงถึง 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากที่ตั้งเป้าไว้อยู่ที่ 5.45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยเหตุนี้เอง ACV จึงต้องการให้รัฐบาลใช้ช่องทางพิเศษในการอนุมัติเพื่อให้สามารถดำเนินการบางส่วนได้ล่วงหน้าตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการดูแลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อลดระยะเวลาการตรวจสอบ

สนามบินแห่งนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารกว่า 100 ล้านคน และ การขนส่งสินค้าจำนวน 5 ล้านตันต่อปี โดยการก่อสร้างสนามบินในเฟสแรกนั้นจะประกอบไปด้วย รันเวย์ 1 แห่ง และอาคารผู้โดยสาร 1 แห่ง ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 25 ล้านคน และสินค้า 1.2 ล้านตันต่อปี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568 สำหรับเฟสที่ 2  จะเพิ่มจำนวนรันเวย์และอาคารผู้โดยสารอีก  1 แห่ง สำหรับผู้โดยสาร 50 ล้านคน และ สินค้า 1.5 ล้านตันต่อปี โครงการสร้างสนามบินแห่งใหม่ในเฟสแรกใช้เงินลงทุนประมาณ 16.03 พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมาจากแหล่งต่างๆ อาทิ งบประมาณประเทศ  เงินกู้ เงินลงทุนจากภาคเอกชน เงินสนับสนุนจากการขายรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

แหล่งที่มา: http://english.thesaigontimes.vn/60172/ACV-strikes-feasibility-study-deal-with-consultant-in-Long-Thanh-airport-project.html

 

2. คณะกรรมการประชาชนจังหวัดนินห์ถ่วน อนุมัติใบอนุญาตการลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 9  โครงการมูลค่ากว่า 12 ล้านล้านด่ง (527.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ในพิธีมอบใบอนุญาตการลงทุนในภาคกลางตอนใต้ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นาย Luu Xuan Vinh ประธานคณะกรรมการจังหวัดนินห์ถ่วน ได้ขอให้ผู้ลงทุนเร่งการดำเนินงานของโครงการและสนับสนุนการจ้างงานแรงงานท้องถิ่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐในท้องถิ่นจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการลงทุน พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการจัดการที่ดินและค่าจ้างแรงงาน โดยสนับสนุนให้มีการลงทุนในธุรกิจประเภทพลังงานทดแทน

นาย Truong Xuan Vy รองผู้อำนวยการสำนักงานการวางแผนและลงทุนจังหวัด กล่าวว่า มีบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 41 บริษัท ทำให้จำนวนธุรกิจที่ก่อตั้งใหม่ในจังหวัดในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 197 บริษัท ด้วยมูลค่าการลงทุนที่มากกว่า 5.2 ล้านล้านด่ง (228.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 และคิดเป็น 2.1 เท่าของเงินทุนจดทะเบียน

จังหวัดนินห์ถ่วนมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจำนวน 15 โครงการ และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 27 โครงการ มีศักยภาพการผลิต 800 ล้านวัตต์ และมากกว่า 1,808 ล้านวัตต์ ตามลำดับโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เห็นชอบให้มีการบรรจุโครงการเหล่านี้ไว้ในโครงการพัฒนาพลังงานระดับชาติ ซึ่งโครงการก่อสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มขึ้นในไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2561 และเสร็จสิ้นในปลายปี 2562 ด้วยศักยภาพการผลิตประมาณ 500 ล้านวัตต์

สำหรับโครงการที่ได้รับใบอนุญาตการลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 9 โครงการ อาทิ บริษัท Thailand’s Power Solution Technologies PCL (PSTC) (ประเทศไทย) ร่วมทุนกับ บริษัท Vietnam Electrical Equipment JSC (Gelex) (เวียดนาม) บริษัท Power Generation Corporation 3 (Genco 3) (เวียดนาม) มูลค่าการลงทุน 9.58 ล้านล้านด่ง (421.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)  บริษัท Truong Thanh Construction and Investment Joint Stock Company (เวียดนาม) มูลค่าการลงทุน 1.15 ล้านล้านด่ง (50.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)  บริษัท BIM Group (เวียดนาม) ร่วมกับ บริษัท AC Energy (ฟิลิปปินส์) มูลค่าการลงทุน 800 พันล้านด่ง (35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)  บริษัท Sunseap International (สิงคโปร์) ร่วมทุนกับบริษัท InfraCo Asia (เวียดนาม) บริษัท Sinenergy Holdings Pte.Ltd (สิงคโปร์)

จังหวัดนินห์ถ่วนอยู่ทางภาคกลางตอนใต้ของเวียดนาม โดยทั่วไปมีสภาพเป็นพื้นที่ร้อนและแห้งแล้ง ได้รับผลกระทบจากพายุน้อยกว่าพื้นที่อื่นในประเทศ จึงกลายเป็นพื้นที่ศูนย์กลางพลังงานทดแทนในเวียดนาม มีพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีศักยภาพ ด้วยค่าเฉลี่ยแสงอาทิตย์จำนวนมากถึง 2,600 - 2,800 ชั่วโมงต่อปี

ทั้งนี้ จังหวัดนินห์ถ่วนได้สรุปแผนแม่บทพลังงานแสงอาทิตย์ในปี 2559 - 2563 ในวิสัยทัศน์ปี 2573 โดยมุ่งหวังผลิตพลังงานไฟฟ้าจำนวน 2,000 ล้านวัตต์ ให้ได้ภายในปี 2563

แหล่งที่มา: http://www.vir.com.vn/ninh-thuan-grants-investment-licences-to-nine-solar-power-projects-59724.html