ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 9 - 10 กันยายน 2560

ข่าวเด่นวันที่ 9 – 10 กันยายน 2560

1. บริษัท Vinamilk เตรียมลงทุนฟาร์มโคนมในนครเกิ่นเทอ

ตัวแทนของบริษัท Vinamilk บริษัทผลิตนมและผลิตภัณฑ์จากฟาร์มชั้นนำของประเทศเวียดนามซึ่งบริษัท ThaiBev ประเทศไทย มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 11.04 เผยว่า บริษัทฯ มีแผนการที่จะลงทุนสร้างฟาร์มโคนมจำนวน 20,000 ตัว มูลค่าการลงทุน 4 ล้านล้านด่ง (ประมาณ 177.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในนครเกิ่นเทอ

นาย Trinh Quoc Dung ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวัตถุดิบของบริษัทฯ กล่าวในการหารือระหว่างบริษัทฯ กับคณะกรรมการประชาชนของนครเกิ่นเทอ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ว่า บริษัทฯ  มีแผนการลงทุนก่อสร้างฟาร์มโคนมในนครเกิ่นเทอ บนพื้นที่ 224 เฮกตาร์ โดยจะเลี้ยงด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ 4,000 ตัว และเลี้ยงแบบปกติ 16,000 ตัว โดยจะขยายเพิ่มเป็น 40,000 – 50,000 ตัว ในอนาคต ซึ่งนครเกิ่นเทอเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงโคนม โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนมสดเพื่อส่งสินค้าไปยังนครเกิ่นเทอและนครโฮจิมินห์ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะลงทุนโครงการฟาร์มโคนมในจังหวัด หวิงลอง และ จังหวัดลองอาน ในเร็วๆ นี้ด้วย

นาย Vo Thanh Thong ประธานคณะกรรมการประชาชนนครเกิ่นเทอ กล่าวว่าคณะกรรมการประชาชนฯ พร้อมจะสนับสนุนนักลงทุนอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีโคนมจำนวน 120,000 ตัว ซึ่งฟาร์มของบริษัท Vinamilk มีจำนวน 10 แห่ง และสามารถเลี้ยงโคนมได้เพียง 22,000 ตัว เท่านั้น และปริมาณส่วนที่เหลือเป็นการเลี้ยงของครัวเรือนในพื้นที่ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการนมสดของทั้งประเทศได้เพียงร้อยละ 30 เท่านั้น ดังนั้น บริษัท Vinamilk จึงต้องการเพิ่มจำนวนฟาร์มโคนมเป็น 2 เท่า ในอีก 5 ปีข้างหน้า ในขณะที่บริษัท Vinamilk มีโรงงานผลิตนมในเวียดนาม 13 แห่ง ในกัมพูชา นิวซีแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนียที่ละ 1 แห่ง และอีก 1 แห่งในทวีปยุโรป

คาดการณ์ว่า ในปี 2560 บริษัท Vinamilk จะมีรายได้ประมาณ 51 ล้านล้านด่ง และมีกำไรมากกว่า 12 ล้านล้านด่ง (ประมาณ 531 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยจะต้องจ่ายภาษีเงินได้ให้แก่รัฐบาลมูลค่า 4.5 ล้านล้านด่ง (ประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งปัจจุบัน บริษัท Vinamilk มีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมมูลค่า 11 ล้านล้านด่ง หรือประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา สำนักข่าว Bao Dau Tu วันที่ 1 กันยายน 2560

URL: http://www.baomoi.com/vinamilk-se-dau-tu-trang-trai-20-000-con-bo-sua-o-can-tho/c/23157877.epi

 

2. ผู้ประกอบการสามารถฟ้องเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้หากเจ้าหน้าที่ทำผิด

ตัวแทนสำนักงานศุลกากรของนครโฮจิมินห์ กล่าวในที่ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการนำเข้าสินค้า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ว่า บริษัทต่างๆ สามารถฟ้องเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้หากมีการกำหนดมูลค่าของสินค้าผิดพลาดในขั้นตอนการผ่านพิธีศุลกากร ซึ่งผู้ประกอบการหลายรายแสดงความกังวลเกี่ยวกับการประเมินราคาที่ผิดพลาดในกระบวนการกำหนดมูลค่าสินค้าของกรมศุลกากร

นาย Almut Roessner ผู้อำนวยการหอการค้ายุโรปในเวียดนาม กล่าวว่า จากผลสำรวจล่าสุดของบริษัท 141 แห่งที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามพบว่า ผู้ประกอบการจำนวนมากไม่ไว้ใจกับขั้นตอนการดำเนินการพิธีทางศุลกากรในปัจจุบัน โดยร้อยละ 25 กล่าวว่า เจ้าหน้าที่มักจะประเมินราคาสินค้าผิดจากความเป็นจริง อีกทั้งกระบวนการประเมินที่ยาวนานส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย โดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้เหตุผลหรือตัวเลขที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการปรับเพิ่มราคาในแต่ละครั้ง

ผู้ประกอบการบางรายเห็นว่า เจ้าหน้าที่ศุลกากรน่าจะใช้แหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือในการประเมิน เช่น ใบเสนอราคาบนอินเทอร์เน็ต มาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดมูลค่าสินค้า นอกจากนี้ บริษัทหลายแห่งได้เปิดเผยว่า บางครั้งมีการกำหนดราคาสินค้าแตกต่างกัน ทั้งๆ ที่สินค้าทั้ง 2 ชิ้นนั้นมีลักษณะเหมือนกัน

นาย Le Manh Hung รองหัวหน้าฝ่ายภาษีการนำเข้าและส่งออก สำนักงานกรมศุลกากรของนครโฮจิมินห์ กล่าวว่า ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีเอกสารเพียงพอสำหรับการยืนยันว่าราคาที่ประกาศดังกล่าวเป็นราคาเดียวกับราคาในใบแจ้ง แต่เจ้าหน้าที่ศุลกากรไม่ยอมรับเอกสาร ผู้ประกอบการควรฟ้องร้องเจ้าหน้าที่

ทั้งีน้ นาย Hung ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายได้จากการตรวจสอบหลังการผ่านพิธีศุลกากรมีเพียงร้อยละ 1 ของงบประมาณประจำปีของนครโฮจิมินห์ ดังนั้น การประเมินเพื่อกำหนดมูลค่าสินค้าอีกครั้ง ไม่ใช่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายภาษีศุลกากร แต่เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการ

ที่มา หนังสือพิมพ์ Saigon Times วันที่ 31 สิงหาคม 2560 หน้า 1

 

3. นครโฮจิมินห์เตรียมใช้งานแอพพลิเคชั่นที่จอดรถออนไลน์

คณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ได้มอบหมายให้สำนักงานคมนาคมและการขนส่ง นครโฮจิมินห์และสำนักงานคณะกรรมการประชาชน เขต 1 นครโฮจิมินห์ ร่วมมือกับบริษัท Viettel ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่จอดรถออนไลน์ โดยที่จอดรถที่แรกที่ได้รับการคาดหมายว่าจะได้รับการพัฒนาเป็นที่แรกได้แก่บริเวณถนน Le Lai ตรงข้ามกับโรงแรม New World ถนน Phan Boi Chau และถนน Phan Chu Trinh ซึ่งจะสามารถรองรับรถได้มากกว่า 150 – 170 ที่ โดยจะเริ่มเปิดใช้บริการภายในเดือนกันยายน 2560 ระยะเวลาทดลอง 3 เดือน ซึ่งบริษัท Viettel จะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นดังกล่าวทั้งหมด

เมื่อระยะเวลาทดลองแล้วเสร็จ สำนักงานคมนาคมและการขนส่ง นครโฮจิมินห์จะสรุปผลและส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการประชาชน นครโฮจิมินห์พิจารณาอนุมัติโครงการอีกครั้งหนึ่ง

นาย Ngo Hai Duong หัวหน้าฝ่ายการจัดการและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานด้าน  การคมนาคมทางบก สำนักงานคมนาคมและการขนส่ง นครโฮจิมินห์ กล่าวว่า แอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ใช้รถยนต์หาที่จอดรถยนต์ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น โดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะให้ข้อมูลที่จอดรถอย่างครบถ้วน รวมถึงรูปภาพแบบถ่ายทอดสด แนะนำเส้นทางการเดินทาง และคำนวนค่าจอดรถในขั้นตอนเดียว

นาย Duong กล่าวเสริมว่า การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจะช่วยยกระดับการจัดการการจราจรภายในตัวเมืองและสร้างความเป็นระเบียบในตัวเมืองได้มากขึ้น ตลอดจนช่วยเพิ่มจิตสำนึกของผู้ใช้รถยนต์ในการจอดรถอย่างถูกต้อง

ที่มา หนังสือพิมพ์ Tuoi Tre วันที่ 5 สิงหาคม 2560

 

4. ราชารีสอร์ทมาเก๊าเตรียมลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในเมืองฮอยอัน

กลุ่มบริษัท Suncity ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาโครงการรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในมาเก๊าเตรียมลงทุนโครงการรีสอร์ทคาสิโน มูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเมืองฮอยอัน จังหวัดกว๋างนาม มีกำหนดการแล้วเสร็จในปี 2562 โดยอาจจะเพิ่มการลงทุนถึง 17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคต

นาย Andrew Lo ผู้อำนวยการบริษัทฯ กล่าวอย่างมั่นใจว่า บริษัทฯ จะประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการรีสอร์ทคาสิโนในเมืองฮอยอันได้ และมีแผนการจะขยายการลงทุนในโครงการดังกล่าวอีก โดยจะร่วมมือกับกลุ่มบริษัท Chow Tai Fook ของฮ่องกง และกลุ่มบริษัท Vinacapital ในการพัฒนาโครงการดังกล่าว ซึ่งบริษัท Suncity จะถือหุ้นร้อยละ 34 ในโครงการการลงทุนดังกล่าว และมีความเชื่อมั่นว่า ลูกค้าระดับ VIP จะให้การตอบรับและเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากเมื่อโครงการแล้วเสร็จ

ในปี 2560 หุ้นของบริษัท Suncity โตขึ้นกว่าร้อยละ 118 มากกว่าหุ้นของบริษัทคู่แข่งอย่างกลุ่มบริษัท Hang Seng ที่โตขึ้นเพียงร้อยละ 27

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการจะลงทุนเพิ่มเติมในประเทศญี่ปุ่นเพื่อรองรับงานกีฬา Olympic 2020 ที่จะถึงในอีก  3 ปีข้างหน้าด้วย

จากรายงานของบริษัท Grand Govertsen บริษัทวิเคราะห์การตลาดคาสิโนที่มีสำนักงานอยู่ที่มาเก๊า เปิดเผยว่า ในปี 2560 ธุรกิจคาสิโนภายในประเทศเวียดนามจะมีรายได้กว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในปัจจุบัน มีคาสิโนที่ให้บริการอยู่แล้วกว่า 30 แห่ง มีเครื่องเล่นการพนันกว่า 1,900 ตู้ และโต๊ะเล่นการพนันกว่า 400 โต๊ะ

ที่มา สำนักข่าว VnExpress วันที่ 4 สิงหาคม 2560

URL: http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/vua-nghi-duong-macau-dau-tu-hang-ty-usd-vao-viet-nam-va-nhat-3636773.html

**************************************************

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในนครโฮจิมินห์