ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 21 เมษายน 2560

ข่าวเด่นวันที่ 21 มีนาคม 2560

  1. บริษัท Sabeco เตรียมขายหุ้นรัฐบาลในเร็วๆนี้

ภาพที่ 1 เบียร์ในเครือ Sabeco

คณะกรรมการผู้บริหารบริษัท Sabeco บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายใหญ่ของประเทศเข้าหารือกับกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมเพื่อขายหุ้นของบริษัทและเปลี่ยนประเภทกิจการเป็นบริษัทมหาชนในระยะเวลาอันใกล้นี้ โดยนาย Vo Thanh Ha ประธานบริษัท Sabeco กล่าวว่า จะเลือกบริษัทที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการขายหุ้นให้ได้กำไรมากที่สุด  นอกจากนี้ นาย Le Hong Xanh คณะกรรมการผู้บริหารได้ตอบคำถามถึงแผนการขายหุ้นว่า ขณะนี้ทางกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมได้เสนอแผนการขายหุ้นไปยังรัฐบาลแล้วซึ่งทาง Sabeco กำลังรอผลการพิจารณาจากทางรัฐบาลอยู่

บริษัท Sebaco ได้จดทะเบียนในตลาดหุ้นนครโฮจิมินห์ อย่างไรก็ตาม เมื่อปลายปีที่ผ่านมารัฐบาลยังถือหุ้นในกิจการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ถึงร้อยละ 89.59  ยอดขายเบียร์ของบริษัท Sabeco ในปี 2559 มียอดรวมถึง 1.65 พันล้านลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จากปี 2558 รายรับทั้งหมดของบริษัท Sebaco มากกว่า 31,750 พันล้านด่ง มากกว่าที่คาดการณ์ร้อยละ 11 และเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 13 กำไรสุทธิหลังจากหักภาษีมูลค่า 4,655 พันล้านด่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จากปี 2558 และบรรลุเป้าหมายรายปีคิดเป็นร้อยละ 28 โดยมีสัดส่วนเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 30

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 บริษัทสามารถผลิตเบียร์ได้ถึง 435 ล้านลิตร สร้างรายได้กว่า 7,500 พันล้านด่ง มีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี 1,220 พันล้านด่ง โดยในปีนี้ บริษัทตั้งเป้าที่จะผลิตเบียร์ให้ได้ 1,703 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และตัวเป้าหมายรายได้ที่ 34,495 พันล้านด่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และรายได้สุทธิอยู่ที่ 4,703 พันล้านด่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2559 แม้ว่าจะถูกจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอร์เพิ่มขึ้นในปีนี้ก็ตาม โดยบริษัทตั้งเป้าขายหุ้นในปีนี้ให้ได้ร้อยละ 35

ที่มา : หนังสือพิมพ์ Tuoi Tre วันที่ 18 เมษายน 2560

URL: http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20170418/sabeco-muon-bo-cong-thuong-ban-nhanh-von-nha-nuoc/1300070.html

 

  1. จังหวัดบิ่งถ่วนดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกว่า 37 ล้านล้านด่ง

ภาพที่ 2 การลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน

จังหวัดบิ่งถ่วนได้อนุมัติโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติใหม่ 16 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนจำนวน 37 ล้านล้านเวียดนามด่ง (1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งประกอบด้วยโครงการด้านพลังงาน การท่องเที่ยว และเทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูง โดยทางจังหวัดบิ่งถ่วนได้มอบใบอนุญาตการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการในงานสัมมนาการส่งเสริมการลงทุนที่จัดขึ้นในเมือง Phan Thiet เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

โครงการลงทุนที่สำคัญได้แก่ (1) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Ham Tien – Mui Ne ในเมือง Phan Thiet ซึ่งจะใช้พื้นที่ประมาณ 200 เฮกตาร์ โครงการดังกล่าวลงทุนโดยบริษัท Hoang Quan Consulting Trading Service Real Estate Coporation โดยเงินลงทุนทั้งหมด 9.8 ล้านล้านด่ง (431 ร้อยล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) โครงการดังกล่าวจะประกอบด้วย ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สวนสนุก ที่พัก และท่าเรือ

(2) โครงการศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูงในตำบล Song Binh อำเภอ Bac Binh สำหรับศูนย์การเลี้ยงฟาร์มวัวและการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมโค ลงทุนโดยบริษัท Thong Thuan Milk มูลค่าการลงทุนจำนวน 3.9 ล้านล้านด่ง (ประมาณ 172 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ)

(3) โครงการด้านพลังงานหมุนเวียนได้แก่ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ Vinh Hao (กำลังการผลิต 30 MW) โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ Eco Seido Tuy Phong (กำลังการผลิต 40 MW - โครงการระยะที่ 1) โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ VSP Binh Thuan 2 (กำลังการผลิต 30 MW) โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ Hong Phong 1 และ Hong Phong 2 โครงการพลังงานลม Thai Phong (กำลังการผลิต 14.5 MW) โครงการพลังงานลม Thai Hoa (กำลังการผลิต 30 MW) โครงการพลังงานลม Ham Kiem (กำลังการผลิต 15 MW) และโครงการพลังงานลม Hoa Thang (กำลังการผลิต 100 MW)

(4) การสร้างโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างโดยถ่านหินจากศูนย์พลังงาน Vinh Tan ในตำบล Vinh Tan อำเภอ Tuy Phong ลงทุนโดยบริษัท Mai Xanh Investment โดยคาดว่าจะใช้ถ่านหินประมาณ 4,500 ตันต่อวันเพื่อผลิตอิฐมากกว่า 1 พันล้านก้อนต่อปี

นอกจากนั้น ในงานยังมีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนการลงทุนในอนาคตระหว่างนักลงทุนจำนวน 20 บริษัทและทางการจังหวัดบิ่งถ่วน

นาย Nguyen Ngoc Hai ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่งถ่วนกล่าวว่า การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการพัฒนาการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงคือเป้าหมายที่จังหวัดวางไว้ในอนาคตข้างหน้านี้

ในปัจจุบัน จังหวัดบิ่งถ่วนมีโครงการลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศจำนวน 1,280 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 230 ล้านล้านด่ง (มากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในจำนวนนั้น โครงการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติมีจำนวน 113 โครงการ มูลค่าการลงทุนประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

จังหวัดบิ่งถ่วนมีพื้นที่ปลูกแก้วมังกร 27,000 เฮกตาร์ มีทรัพยากรแร่ธาตุไทเทเนียมกว่า 600 ล้านตัน (คิดเป็นร้อยละ 92 ของทั้งประเทศ) และเป็นศูนย์กลางทางด้านพลังงานของชาติซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 12,000 MW เนื่องมาจากจังหวัดมีชายหาดที่ยาวกว่า 192 กิโลเมตร

ในอนาคตอันใกล้นี้ สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานทางด้านการคมนาคมจะได้รับการพัฒนา อาทิเช่น การสร้างทางด่วนเชื่อมต่อกับจังหวัดต่างๆ การพัฒนาท่าเรือ Vinh Tan และการพัฒนาสนามบิน Phan Thiet เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

ที่มา หนังสือพิมพ์ The Saigon Time Daily วันที่ 20 เมษายน 2560 หน้า 1

 

  1. นครโฮจิมินห์จะมีถนนสายทองสายเงิน

นาย Nguyen Vo Xuan Ky ผู้อำนวยการคณะกรรมการประชาชนเขต 5 นครโฮจิมินห์ให้สัมภาษณ์ถึงแผนการจัดตั้งถนนสายเงินสายทองบนบริเวณถนน Nhieu Tam ถนน Nghia Tuc และถนน Bui Huu Nghia ในแขวง 5 เขต 5 ว่า นอกเหนือจากเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจแล้ว ถนนดังกล่าวจะเป็นสถานที่รวบรวมความรู้และประสบการณ์ของช่างทำทอง ช่างทำเงิน ช่องหลอมทอง ชุบทอง ช่างเชื่อม และช่างทำเครื่องประดับชนิดต่างๆ ในนครโฮจิมินห์ โดยเขต 5 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาถนนดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ และมีความน่าเชื่อถือ

บริเวณถนนสายทองสายเงินนี้จะมีผู้ประกอบการด้วยกัน 55 ร้านค้าซึ่งทำธุรกิจซื้อขายทอง เงิน เครื่องประดับ ของมีค่า เครื่องมือเครื่องใช้ และเพชรพลอยต่างๆ ร้านค้าต่างๆ จะถูกประดับตกแต่งด้วยโลโก้รูปแบบพิเศษของถนนสายทองสายเงิน สินค้าที่ขายจากร้านต่างๆ ในถนนเส้นดังกล่าวจะมีเครื่องยืนยันที่มาที่ไปชัดเจน มีคุณภาพ และได้รับการยอมรับ โดยทุกๆ ร้านจะมีใบอนุญาตการทำการค้าชัดเจนเพื่อแสดงออกถึงความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์

นาง Le Thi Loan ผู้อำนวยการแผนกเศรษฐกิจเขต 5 กล่าวว่า เขต 5 ยังมีแผนการจัดการการจอดรถโดยจะสร้างที่จอดรถ 2 ชั้น จอดรถยนต์ได้ 45 คันเพื่อให้บริการประชาชน นอกจากนั้น สำนักงานจะร่วมมือกับนักธุรกิจในการให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในเขตดังกล่าวให้ได้รับการบริการที่ดีขึ้น

ที่มา หนังสือพิมพ์ Tuoi Tre วันที่ 19 เมษายน 2560

URL: http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20170419/tphcm-sap-co-con-duong-vang-bac/1300743.html

 

*************************************

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในนครโฮจิมินห์