ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 19 - 20 เมษายน 2560

ข่าวเด่นวันที่ 19 -20 เมษายน 2560

  1. นครโฮจิมินห์กำลังมองหาวิธีดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ได้ 7 ล้านคน

ภาพที่ 1 นักท่องเที่ยวต่างชาติในนครโฮจิมินห์

นครโฮจิมินห์กำลังมองหาวิธีที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในนครโฮจิมินห์ให้เพิ่มขึ้น โดยจำเป็นจะต้องมีสิ่งดึงดูดด้านการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ดี และต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

นาย Bui Ta Hoang Vu ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวนครโฮจิมินห์ได้รายงานว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในนครโฮจิมินห์ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 มีจำนวน 1.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยในปี 2559 นครโฮจิมินห์ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ถึง 5.2 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ถือเป็นความท้าทายที่จะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นเป็น 7 ล้านคนในปี 2560

จากการประชุมเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ระหว่างผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและหน่วยงานภาครัฐของนครโฮจิมินห์ ผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเห็นพ้องว่ายังมีความท้าทายที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่ในนครโฮจิมินห์มากขึ้นได้

นาง Nguyen Thi Khanh รองประธานสมาคมการท่องเที่ยวนครโฮจิมินห์กล่าวว่า ประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในนครโฮจิมินห์สามารถดูได้จากจำนวนวันและเวลาที่นักท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่ในนครโฮจิมินห์ ในปัจจุบัน การดึงให้นักท่องเที่ยวอยู่ในนครโฮจิมินห์เพียง 3 วัน ถือเป็นเรื่องที่ยากมาก มีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่ใช้เวลาอยู่ในนครโฮจิมินห์เพียงแค่ 1 วัน ดังนั้น นครโฮจิมินห์ควรที่จะพัฒนาเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมุ่งเน้นสิ่งนั้นให้ดีที่สุด ทั้งนี้ การท่องเที่ยวตามแม่น้ำลำคลองคือสิ่งที่หลายๆ คนในนครโฮจิมินห์ภาคภูมิใจ อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากนัก

ผู้ร่วมประชุมที่มาจากบริษัทและสมาคมการท่องเที่ยวในนครโฮจิมินห์ต่างเห็นพ้องว่า นครโฮจิมินห์ควรสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง MICE แต่การจะจัดการท่องเที่ยวเชิง MICE ในนครโฮจิมินห์ให้กับนักท่องเที่ยว 1,000 คน ยังเป็นเรื่องยาก โดยเห็นว่าควรเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวจากต่างชาติมาให้คำแนะนำว่านักท่องเที่ยวชาวยุโรป ชาวเอเชีย ชอบอะไรและดูว่านครโฮจิมินห์สามารถให้อะไรกับพวกเขาได้บ้าง นอกจากนั้น ควรจะมีการส่งเสริมและโฆษณาการท่องเที่ยวให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น

นาย Tran Vinh Tuyen รองประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์กล่าวว่า ทางการนครโฮจิมินห์กำลังผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวที่จะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้ดีขึ้นได้อย่างเป็นระบบ โดยจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างน้อย 2 ครั้งต่อ 1 เดือน และส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวสุดพิเศษเช่น ในเดือนมกราคมจะมีถนนดอกไม้ที่ถนน Nguyen Hue เดือนมีนาคมจะมีเทศกาลชุดอ๋าวหย่าย และมีนิทรรศการการท่องเที่ยวในนครโฮจิมินห์ และจะจัดตั้งถนนสายดนตรี ถนนอาหาร ถนนการแพทย์แผนโบราณ

นาย Nguyen Thanh Phong ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ยังได้กล่าวเสริมในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในนครโฮจิมินห์คิดเป็นร้อยละ 50 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การที่จะทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวที่นครโฮจิมินห์ถึง 7 ล้านคนและใช้เวลาให้มากขึ้นยังเป็นเรื่องยาก แต่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำให้สำเร็จ โดยนาย Phong ได้สั่งการให้สำนักงานการท่องเที่ยวนครโฮจิมินห์วางแผนการสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น และสั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ในนครโฮจิมินห์วางแผนการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของนครโฮจิมินห์จนถึงปี 2573 โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 และทางการนครโฮจิมินห์พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยจะนำความเห็นของทุกๆ ฝ่ายไปปรับใช้ นอกจากนั้น นาย Phong ยังเห็นด้วยว่านครโฮจิมินห์ควรที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

ทั้งนี้ นาย Phong ยังได้สั่งการให้สำนักงานการวางแผนและผังเมืองและสำนักงานคมนาคมร่วมกันวางแผนเปลี่ยนอำเภอ Can Gio ให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนและสถานบันเทิงเฉกเช่นเมืองพัทยาของประเทศไทยให้สำเร็จให้จงได้

ที่มา หนังสือพิมพ์ Tuoi Tre วันที่ 14 เมษายน 2560

URL: http://dulich.tuoitre.vn/tin/20170414/tphcm-tim-cach-hut-7-trieu-khach-quoc-te/1297685.html

 

  1. เงินลงทุนจำนวนมากไหลเข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใน Nha Trang

ภาพที่ 2 อสังหาริมทรัพย์ตึกสูงระฟ้ากำลังเป็นที่นิยมในเมือง Nha Trang

ในช่วงระยะเวลาไม่นานมานี้ จำนวนห้องพักและอสังหาริมทรัพย์ใน Nha Trang มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากเม็ดเงินลงทุนจำนวนมหาศาลของนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หลายๆ คนกำลังให้ความสนใจในการซื้อที่ดินในเมืองนี้ นอกจากนั้น ยังมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ จำนวนมากที่กำลังผุดขึ้นในเมือง Nha Trang

รายงานเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ล่าสุดชี้ให้เห็นว่าปี 2559 เป็นปีที่ธุรกิจ Condotel เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี ซึ่งธุรกิจ Condotel ในเมือง Nha Trang มีจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ โดยมีมากถึง 11,794 ห้อง ลำดับที่ 2 คือนครดานัง 7,552 ห้อง ลำดับที่ 3 คือเกาะ Phu Quoc 1,201 ห้อง

จากการประเมิณของบริษัท CBRE และบริษัท Savills ชี้ว่า เมือง Nha Trang มีศักยภาพที่ดีในการพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก โดยจำนวน Condotel ในเมือง Nha Trang ยังมีไม่มากนัก ในช่วงวันหยุดเทศกาล จำนวนห้องพักในเมือง Nha Trang ยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว นอกจากนั้น คาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเมืองจะเพิ่มขึ้นจาก 5 ล้านคนในปัจจุบัน เป็น 7.2 ล้านคนในปี 2563 ซึ่งเมือง Nha Trang จำเป็นต้องมีห้องพักโรงแรมระดับ 3 – 5 ดาว จำนวน 19,200 ห้องไว้รองรับนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีเพียง 17,600 ห้องเท่านั้น

ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของจำนวนอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจนัก มีบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังหลายบริษัทได้เข้ามาลงทุนในเมือง Nha Trang เช่น บริษัท A&B บริษัท Thanh Yen และบริษัท Eurowindows

นาย Van Dung Chinh เลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดคั้นหว่าชี้ว่า อสังหาริมทรัพย์ในเมือง Nha Trang จะมีความน่าสนใจมากอย่างยิ่งในอนาคตอันใกล้นี้ โดยห้องที่มีพื้นที่ 40 – 60 ตารางเมตร ที่อยู่ใกล้ชายหาดประมาณ 500 เมตร จะสามารถดึงดูดความสนใจของนักลงทุนได้เป็นอย่างมาก

ที่มา หนังสือพิมพ์ Tuoi Tre วันที่ 19 เมษายน 2560

URL: http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20170419/von-chay-vao-bds-nghi-duong-nha-trang/1300581.html

 

  1. ผู้โดยสารล้นสนามบินส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว

ในปี 2559 มีผู้โดยสารต่างชาติประมาณ 10 ล้านคนเดินทางมาท่องเที่ยวในเวียดนาม และคาดว่าภายในปี 2573 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังเวียดนามประมาณ 18 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซียจะกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก

นครโฮจิมินห์มีโรงแรมจำนวนมาก โดยเป็นโรงแรมระดับ 3-5 ดาวประมาณ 16,000 ห้อง ซึ่งมากกว่าในกรุงฮานอยถึงร้อยละ 70 และในอีก 3 ปีข้างหน้านี้ จะมีห้องพักใหม่ 3,500 ห้อง เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 โดยในปี 2559 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนนครโฮจิมินห์กว่า 5 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2558

นอกจากนั้น เกาะฟูก๊วกได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ในปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 ทั้งนี้ นครดานังก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 และเมือง Nha Trang ก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ในปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสนามบินยังไม่สามารถพัฒนาควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโต้ได้เท่าที่ควร ในปี 2559 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเวียดนามโดยเครื่องบินมีมากกว่า 8.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เดินทางโดยเครื่องบิน

สนามบินในเมืองใหญ่ๆ ยังมีปัญหาผู้โดยสารล้นสนามบิน โดยเฉพาะในนครโฮจิมินห์ และในเมือง Nha Trang ในปี 2559 สนามบินในดานังต้องรองรับผู้โดยสารมากกว่าจำนวนที่รองรับได้ และคาดการณ์ว่าอีก 2 ปีข้างหน้าสนามบินนานาชาติ Tan Son Nhat จะต้องรองรับผู้โดยสารจาก 25 ล้านคนเป็น 38 ล้านคนต่อปี ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างสนามบิน Cam Ranh ระยะแรกได้ถูกเลื่อนจากต้นปี 2559 ไปเป็นไตรมาสแรกของปี 2560 ในปี 2559

จากแผนแม่บทของรัฐบาล การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนามบินในปัจจุบันถึงปี 2563 จะต้องใช้งบประมาณประมาณ 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัท Savills ให้ความเห็นว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนามบินเป็นสิ่งจำเป็นและจะส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน นครดานัง เมือง Nha Trang และนครโฮจิมินห์

ที่มา : หนังสือพิมพ์ The Saigon Times Daily ฉบับวันพุธ ที่ 19 เมษายน 60 หน้า 1

 

**************************

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในนครโฮจิมินห์