ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 4 เมษายน 2560

ข่าวเด่นวันที่ 4 เมษายน 2560

  1. บริษัท San Miguel ต้องการซื้อหุ้นเบียร์ Sai Gon

ภาพที่ 1 เบียร์ San Miguel ในเวียดนาม

บริษัทเบียร์ยักษ์ใหญ่สัญชาติฟิลิปปินส์ต้องการลงทุนในประเทศเวียดนามด้วยการซื้อหุ้นบริษัท Sabeco

นาย Ramon Ang ประธานบริษัท San Miguel ได้กล่าวว่า บริษัทกำลังประเมิณความคุ้มค่าในการลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท Sabeco บริษัทผลิตเบียร์ Sai Gon เบียร์ชื่อดังของเวียดนาม ซึ่งตลาดเบียร์ของประเทศเวียดนามเป็นตลาดที่ใหญ่มาก โดยปริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างน้อยที่สุดร้อยละ 10 ต่อปี โดยเพิ่มมากกว่าตลาดเบียร์ในประเทศฟิลิปปินส์ถึง 5 เท่า

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 บริษัท San Miguel มีกำไรเพิ่มขึ้นถึงถึงร้อยละ 20 ต่อปี และมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า ซึ่งในปัจจุบัน บริษัท San Miguel เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ในเรื่องของรายได้และเป็นบริษัทผลิตเบียร์ชื่อดังที่สุดของประเทศฟิลิปปินส์

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทมีกำไร 52.2 พันล้านเปโซ เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมีกำไรจากจากธุรกิจน้ำมัน เบียร์ และอาหารภายในประเทศ และอีกส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทขายทรัพย์สินธุรกิจโทรคมนาคมภายในประเทศมูลค่า 11.8 พันล้านเปโซ

เบียร์ Sai Gon ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดเบียร์ภายในประเทศกว่าร้อยละ 40 โดยในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลได้ประกาศจะขายหุ้นของบริษัทในปี พ.ศ. 2560 โดยมีบริษัทต่างชาติจำนวน 7 บริษัท เช่นบริษัท Heineken บริษัท AB InBev และบริษัท Asahi ได้แสดงความสนใจในการซื้อหุ้นของบริษัท

ที่มา VnExpress วันที่ 3 เมษายน 2560

URL: http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/san-miguel-muon-mua-co-phan-bia-sai-gon-3564698.html

 

  1. นครเกิ่นเทอต้อนรับนักท่องเที่ยว 1.86 ล้านคนในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2560

คณะกรรมการประชาชนนครเกิ่นเทอรายงานว่า ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2560 มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในนครกว่า 1.86 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว นอกจากนั้น รายได้จากการท่องเที่ยวในไตรมาสแรกของปียังเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

นาย Le Minh Son รองผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวของนครเกิ่นเทอกล่าวว่า มีนักท่องเที่ยวประมาณ 450,000 คนที่ค้างคืนในนครเกิ่นเทอ ในจำนวนนั้นเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า 75,000 คน โดยนักท่องเที่ยวกว่าร้อยละ 70 ที่มาท่องเที่ยวในนครมักจะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ทางธรรมชาต ไปชมไร่นา ไปตลาดน้ำ Cai Rang และเยี่ยมชมสะพาน Can Tho

นาย Nguyen Hoang On ผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาการท่องเที่ยวนครเกิ่นเทอกล่าวว่า คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในนครเกิ่นเทอในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก และทางนครเกิ่นเทอจะจัดงานนิทรรศกาลและงานเทศกาลต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเช่นเทศกาล Southern Folk Cake เทศกาล Tan Loc Orchard เทศกาล Cai Rang Floating Market เทศกาล Ninh Kieu Illumination และเทศกาล Phong Dien Ecotourism

ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของนครเกิ่นเทอต่างตั้งใจกันพัฒนาอุตสาหกรรมนี้อย่างเต็มที่ โดยได้หารือร่วมกันในการนำข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประกาศโดยกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมาปรับใช้ในนครเกิ่นเทอ ทั้งนี้ คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวในนครเกิ่นเทอในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 5.6 ล้านคน ในจำนวนนั้นเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 600,000 คน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 2,000 พันล้านด่ง เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวในนครเกิ่นเทอ 5.34 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 1,800 พันล้านด่ง

ที่มา The Saigon Times Daily วันที่ 3 เมษายน 2560

 

  1. โครงการพัฒนาจังหวัดกว๋างนาม

ช่วงเวลาที่ผ่านมา จังหวัดกว๋างนามเรียกร้องนักลงทุนเข้ามาลงทุนในโครงกานพัฒนาหลายโครงการในด้านการคมนาคม การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุปกรณ์ สิ่งทอ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกต่อการส่งเสริมพัฒนาทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการและท้องถิ่น โดยมีโครงการที่สำคัญที่กำลังดำเนินการที่จะส่งผลต่อภาพรวมการพัฒนาการของจังหวัดกว๋างนามดังนี้

 

โครงการทางด่วนนครดานัง – กว๋างหงาย

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางด่วนเหนือ-ใต้ มีความยาว 140 กิโลเมตร มูลค่าการก่อสร้างทั้งหมดเกือบ 28,000 พันล้านด่ง เส้นทางนี้จะช่วยลดระยะทางและเวลาในการเดินทางระหว่างนครดานังและจังหวัดกว๋างหงายลงและจะส่งผลดีต่อการเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างประเทศเวียดนาม-ลาว-กัมพูชาโดยผ่านเส้นทางหมายเลข 9

โครงการ Nam Hoi An

โครงการ Nam Hoi An มีเงินลงทุนรวม 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว โครงการนี้ประกอบด้วยรีสอร์ท สนามเด็กเล่น ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์การค้าบริการ และคอนโด

ขั้นตอนแรกของโครงการนี้จะได้ดำเนินบนพื้นที่ประมาณ 163 เฮกตาร์ ใช้เงินทุน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปีพ.ศ. 2562 โครงการ Nam Hoi An จะสร้างงานให้กับแรงงานท้องถิ่นกว่า 2,000 คน และสร้างรายได้สำหรับรัฐบาลท้องถิ่นอย่างมาก

 

โครงการขยายเขตอุตสาหกรรม Chu Lai - Truong Hai

โครงการนี้ได้ดำเนินโดยบริษัทรถยนต์ Truong Hai (Thaco) ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 และมีเงินทุนทั้งหมดกว่า 30,000 พันล้านด่ง ในจำนวนนั้นบริษัท Thaco ลงทุน 20,372 พันล้านด่ง โครงการนี้ใช้พื้นที่ 210 เฮกตาร์เพื่อสร้าง โรงงานรถยนต์ที่มีเทคโนโลยีการเชื่อมเลเซอร์ เทคโนโลยีการเคลือบสีที่ทันสมัยที่สุด โรงงานผลิตรถบรรทุกใหม่ (อัตราการผลิต 100,000 คันต่อปี) โรงงานผลิตรถบัส (อัตราการผลิต 5,000 คันต่อปี) โรงงานผลิตรถบัสขนาด 12-16 ที่นั่ง (อัตราการผลิต 10,000 คันต่อปี)

โครงการนี้คาดว่าจะสร้างงานให้กับแรงงานเป็นจำนวนมากและส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของผู้ประกอบการและประชาชนท้องถิ่น

บริษัท Thaco ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Chu Lai ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมีพื้นที่ในเขตอุตสาหกรรมดังกล่าวกว่า 400 เฮกตาร์ซึ่งประกอบด้วย โรงงานผลิตรถยนต์และผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ท่าเรือ คลังสินค้าที่มีเรือขนส่งสินค้าขนาด 10,000 ตันจำนวน 2 ลำ

ภาพที่ 2 เขตอุตสาหกรรม Chu Lai Truong Hai

โครงการเขตอุตสาหกรรมสิ่งทอ Tam Thang

เขตอุตสาหกรรมสิ่งทอ Tam Thang มีผู้ประกอบการ 10 รายมาลงทุนในเขตอุตสาหกรรม (ร้อยละ 90 ผู้ประกอบการ FDI) โดยมีเงินทุนทั้งหมดเกือบ 200 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐในพื้นที่ประมาณ 92 เฮกตาร์ ในจำนวนนั้นมีผู้ประกอบการ 6 รายได้รับใบอนุญาตการลงทุนโดยมีเงินทุน 135 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐและ 40 พันล้านด่ง

โครงการพลังงาน – ไฟฟ้า

จังหวัดกว๋างนามได้เตรียมพื้นที่ 3,400 เฮคเตอร์เพื่อให้นักลงทุนโดยหลังจากได้รับใบอนุญาตแล้วสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันที รวมถึงจังหวัดกว๋างนามจะดึงดูดนักลงทุนมาลงทุนอีกในด้านพลังงานดังกล่าวด้วย

ที่มา Bao Dau Tu วันที่ 24 มีนาคม 2560

http://baodautu.vn/nhung-du-an-dong-luc-phat-trien-quang-nam-d60777.html

 

************************************

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในนครโฮจิมินห์