ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 26 มีนาคม 2560

ข่าวเด่นวันที่ 26 มีนาคม 2560

  1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการคมนาคมสนับสนุนโครงการทางด่วนสายเหนือ - ใต้

ผู้เชี่ยวชาญด้านการคมนาคมหลายรายให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างทางด่วนสายเหนือ – ใต้ แม้ว่าภาครัฐจะมีความกังวลกับค่าใช้จ่ายที่สูง อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเห็นว่าการสร้างทางด่วนสายเหนือ-ใต้จะมีบทบาทสำคัญในการคมนาคมขนส่งในระยะยาว

โครงการดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนประมาณ 314.1 ล้านล้านด่ง (ประมาณ 13.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ) โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินงบประมาณ 96.6 ล้านล้านด่ง (4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) อย่างไรก็ตาม ประชาชนและผู้เชี่ยวชาญบางส่วนแสดงความคิดเห็นว่าโครงการก่อสร้างทางด่วนสายเหนือ - ใต้ยังไม่มีความจำเป็น เนื่องจากในปัจจุบัน มีการขยายทางหลวงหมายเลข 1A ให้กลายเป็นถนนสี่เลน นอกจากนี้เส้นทางรถไฟ เส้นทางทะเลและถนนสายโฮจิมินห์สามารถเชื่อมถึงกันจนสุดเขตแดนทางเหนือของประเทศ

อย่างไรก็ตาม นาย Nguyen Van Thu อดีตผู้อำนวยการสถาบันวางแผนและบริหารการขนส่งกล่าวว่า อีกไม่กี่ปีข้างหน้าทางหลวงหมายเลข 1A จะไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากจำนวนรถยนต์เพิ่มขึ้น หากโครงการนี้ได้รับการก่อสร้างจะสามารถอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างภาคเหนือและภาคใต้โดยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก

นาย Pham Sanh ผู้เชี่ยวชาญด้านการคมนาคมได้แสดงความคิดเห็นว่า ในปัจจุบัน มีปัญหาการจราจรติดขัดในถนนหลวงหลายๆ เส้น และรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับพัฒนาการคมนาคมในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง นอกจากนี้ รัฐบาลควรลงทุนในการสร้างทางด่วนเชื่อมต่อกรุงฮานอย – เมือง Vinh ทางภาคเนือ ทางด่วนเชื่อมต่อนครโฮจิมินห์ – เมือง Nha Trang ทางภาคกลาง และเมือง Trung Luong – นครเกิ่นเทอ ทางภาคใต้

ทางด่วนสายเหนือ - ใต้คาดว่าจะมีระยะทาง 1,372 กิโลเมตร โดยเริ่มที่เมือง Cao Bo ในจังหวัดนามดิ่งห์ทางตอนเหนือและสิ้นสุดที่ถนน Dau Giay ในจังหวัดด่งนายทางตอนใต้

แหล่งที่มา: เว็ปไซต์  Vietnamnet วันที่ 16 มีนาคม 2560

http://english.vietnamnet.vn/fms/society/174646/experts-support-north-south-expressway-project.html

 

  1. ราคาข้าวบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงมีราคาตกต่ำ

ภาพที่ 1 ราคาข้าวในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เคยปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560

นาย Nguyen Thanh Tho ผู้ค้าข้าวที่ตลาด Ba Dac ในจังหวัดเตี๋ยนซาง เปิดเผยรายละเอียดว่า บริษัทรับซื้อข้าวเปลือกอยู่ที่กิโลกรัมละ 4,500-4,600 ด่ง ลดลง 200 ด่งในครึ่งเดือนที่ผ่านมา

ที่ตลาด Ba Dac ข้าวสารชนิด IR 50404 เหลืออยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 6,600-6,700 ด่ง ลดลง 300 ด่ง เมื่อเทียบกับสองสัปดาห์ที่ผ่านมา และลดลงสูงสุด 500 ด่งในเดือนที่ผ่านมา

นาย Nguyen Thanh Phong ประธานบริษัท Van Loi จังหวัดเตี๋ยนซาง กล่าวว่าราคาข้าวปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการส่งออกไปยังประเทศจีน และการทำสัญญาส่งออกข้าวระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล (G2G) กับประเทศฟิลิปปินส์ชะลอตัวลง

มีโอกาสสูงที่ประเทศฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าว 250,000 ตันจากเวียดนามและไทยในเดือนมีนาคมภายใต้สัญญา G2G  แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ เกิดขึ้น ส่งผลให้ราคาตลาดข้าวในประเทศลดลง

สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) กล่าวว่า นับถึงวันที่ 7 มีนาคม 2560 เวียดนามส่งออกข้าวได้ 1 ล้านตัน ซึ่งลดลงร้อยละ 4.31 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 3 รองจากอินเดียที่ส่งออกข้าว 2 ล้านตัน และไทย 1.5 ล้านตัน

แหล่งที่มา: เว็ปไซต์  The Saigon Times วันที่ 21 มีนาคม 2560

http://english.thesaigontimes.vn/53022/Rice-prices-continue-to-fall.html

 

  1. อนาคตที่สดใสของอุตสาหกรรมการบรรจุภัณฑ์เวียดนาม

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เวียดนามขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสมัยใหม่    นาย Michael Przytulla สมาชิกสมาคมผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์เยอรมัน คาดการณ์ว่า ภายในปี พ.ศ. 2563 สินค้าบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในเวียดนามจะเพิ่มขึ้นเป็น 5.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้บริโภคชาวเวียดนามให้ความสำคัญกับความสะอาดและคุณภาพของอาหารมากขึ้น และเลือกซื้อสินค้าที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์แทนการเลือกซื้อสินค้าตามตลาดสด ซึ่งลักษณะบรรจุภัณฑ์จะมีผลสำคัญในด้านสุขอนามัยและด้านการตลาด และจะส่งผลต่อยอดขายและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

นาย Paolo Lemma อธิบดีกรมการค้า คณะกรรมธิการการค้าอิตาเลียน กล่าวว่า อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ผู้จำหน่าย และโรงงานต่างชาติหลายรายกำลังบุกเข้าตลาดเวียดนาม ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศเวียดนามนำเข้าเครื่องจักรแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารจากต่างประเทศประเทศเป็นจำนวนเงินถึง 392 ล้านยูโร เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี พ.ศ. 2557 โดยเครื่องจักรแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ที่เวียดนามนำเข้ามากมาจากประเทศจีน เยอรมัน ญี่ปุ่น อิตาลี และเกาหลีใต้

จะมีการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ประจำปี 2017 PROPAK Vietnam ที่นครโฮจิมินห์ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม เพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนแหล่งวัตถุดิบ การหาเครือข่ายทางธุรกิจ และค้นพบนวัตกรรมกรรมใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาและขยายกำลังการผลิต ภายในงานมีการจัดแสดงเครื่องจักรการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ด้านอาหารและเครื่องดื่ม เวชสำอาง ยารักษาโรค เคมีภัณฑ์ และอื่นๆ มีผู้แสดงสินค้าเข้าร่วมกว่า 400 คนจาก 28 ประเทศ เช่น เยอรมนี จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย และอิตาลี และมีการจัดการประชุมและสัมมนาเรื่องการจัดการคุณภาพน้ำสำหรับการแปรรูปอาหาร และการปรับปรุงคุณภาพข้าว งานนี้จัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไซ่ง่อน โดย SES Vietnam Exhibition Services และ VCCI  Exhition Service  ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 7,500 คน

แหล่งที่มา: Vietnam News วันที่ 22 มีนาคม 2560

http://vietnamnews.vn/economy/373268/prospects-bright-for-vn-packing-firms.html#Eht00tquOgcQ7mCV.99

 

*******************************************

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในนครโฮจิมินห์