ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 20 มีนาคม 2560

ข่าวเด่นวันที่ 20 มีนาคม 2560

  1. จังหวัดด่งนายและนครโฮจิมินห์ร่วมมือกันในการตรวจสอบที่มาของเนื้อสุกร

ผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดด่งนายจะเข้าหารือร่วมกับสำนักงานการเกษตรและการพัฒนาชนบทรวมถึงสำนักงานอุตสาหกรรมและการลงทุนนครโฮจิมินห์ เพื่อที่จะพูดคุยหาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันพัฒนาระบบตรวจสอบที่มาของเนื้อสุกรจากจังหวัดด่งนาย

ความร่วมมือดังกล่าวระหว่างนครโฮจิมินห์และจังหวัดด่งนายเพื่อการตรวจสอบที่มาของเนื้อสุกรถูกคาดหวังว่าจะสามารถช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดด่งนายได้มากขึ้น

เจ้าของฟาร์มสุกรและผู้ค้าสุกรรายหนึ่งได้กล่าวว่า เมื่อไม่นานมานี้ สุกรที่ส่งออกจากจังหวัดด่งนายเข้าสู่นครโฮจิมินห์ได้ประสบปัญหาเนื่องมาจากว่าผู้บริโภคไม่สามารถตรวจสอบที่มาของเนื้อสุกรได้

นาย Nguyen Tri Cong ประธานสมาคมปศุสัตว์จังหวัดด่งนายกล่าวว่า สมาคมสนับสนุนให้สร้างระบบตรวจสอบที่มาของเนื้อหมูในนครโฮจิมินห์และจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จให้ได้ จังหวัดด่งนายส่งออกสุกรสู่นครโฮจิมินห์ 5,000 ตัวต่อวัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของการบริโภคสุกรทั้งหมดต่อวันของนครโฮจิมินห์

ในตอนนี้ วิธีการเบื้องต้นในการตรวจสอบเนื้อสุกรที่มีที่มาจากจังหวัดด่งนายคือ ทางสมาคมจะแจกสัญลักษณ์ชั่วคราวให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรก่อนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถหารือถึงโครงการนี้ได้

อันที่จริงแล้ว นครโฮจิมินห์ได้สร้างระบบตรวจสอบที่มาของเนื้อสุกรผ่านระบบแอพลิเคชั่นบนมือถือ ใน 350 จุดขายเนื้อสุกรทั่วนครโฮจิมินห์ โดยเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลของเนื้อสุกร เช่น แหล่งผลิตเนื้อสุกร ฟาร์มสุกร และศูนย์กระจายสินค้า ได้ที่แอพพลิเคชั่น Te-food app หรือสามารถใช้อุปกรณ์ที่ตั้งไว้ในจุดขายต่างๆ

ที่มา The Saigom Times Daily วันที่ 15 มีนาคม 2560 หน้า 1

 

 

  1. รัฐบาลจะตัดสินใจรูปแบบโครงการสนามบินนานาชาติ Long Thanh โดยความเห็นของเหล่าผู้เชี่ยวชาญ

ภาพที่ 1 แบบจำลองสนามบินใหม่

นาย Trinh Dinh Dung รองนายกรัฐมนตรีร้องขอให้กระทรวงคมนาคมรีบจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะสามารถเลือกรูปแบบสนามบินนานาชาติ Long Thanh จังหวัดด่งนาย ให้เหมาะสมที่เพื่อที่จะดำเนินโครงการให้เสร็จโดยเร็ว โดยมี 3 รูปแบบโครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติ Long Thanh จาก 9 รูปแบบที่มีการออกแบบโดยบริษัทชั้นนำซึ่งถูกคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายในที่ประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

นาย Dung ได้ร้องขอให้กระทรวงคมนาคมจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญชั้นนำที่มาจากสายงานการดูแลการจราจร สถาปัตย์กรรม การวางแผน การบิน วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เข้ามาพูดคุยกันอย่างจริงจังเพื่อวิเคราะห์โครงการรูปแบบต่างๆ และรัฐบาลจะพิจารณาความเห็นของพวกเขาก่อนที่จะมีการตัดสินใจครั้งสุดท้าย

รูปแบบที่ได้รับคะแนนนิยมมากที่สุดคือรูปแบบที่ออกแบบร่วมกันโดยบริษัทสิงคโปร์ เวียดนาม และญี่ปุ่น โดยรูปแบบดังกล่าวจะออกแบบให้อาคารสนามบินมีรูปแบบเหมือนใบมะพร้าวซึ่งในส่วนของหลังคาได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมแม่น้ำอันเป็นเอกลักษณ์ของเวียดนาม รูปแบบนี้จะใช้สถาปัตยกรรมที่ทันสมัยควบคู่ไปกับพื้นที่สีเขียว มีการตกแต่งภายในที่ผสมกลมกลืนเข้าด้วยกัน และภายในตัวอาคารจะแสดงออกถึงรูปแบบที่เต็มไปด้วยพลังและศิลปะ อย่างไรก็ตาม การออกแบบดังกล่าวก็อาจจะทำให้งบประมาณในการลงทุน การก่อสร้าง และการรักษาเพิ่มสูงขึ้นได้

รูปแบบที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายลำดับที่ 2 ได้รับการออกแบบโดยบริษัท Heerim Arcitect & Planners สัญชาติเกาหลีใต้ โดยรูปแบบนี้จะออกแบบให้สนามบินมีตัวอาคารทรงดอกบัว มุมมองของอาคารจะสามารถมองเห็นได้จากใจกลางของสนามบิน มีการตกแต่งบนเพดาน และมีการตกแต่งภายในที่สวยงามบริเวณพื้นที่เช็คอิน รูปแบบนี้ได้ถูกมองว่าเป็นรูปแบบที่ทันสมัย เนื่องมาจากการใช้สีที่ค่อนข้างซับซ้อนและมีพื้นหลังที่ดูหรูหรา

รูปแบบที่ 3 ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายมาจากการออกแบบร่วมกันของบริษัทญี่ปุ่นและฝรั่งเศส โดยจะเน้นไปที่การออกแบบภายในที่สวยงาม และใช้ต้นไผ่มาตกแต่งในพื้นที่หลักๆ ซึ่งเป็นรูปแบบที่แตกต่างจากอาคารสนามบินนานาชาติอื่นๆ ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างภายนอกค่อนข้างเรียบง่าย นอกจากนั้นยังไม่เคยมีการใช้ต้นไผ่มาเพื่อออกแบบสนามบินใดๆ ในเวียดนาม ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาถึงความคงทนและแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์อย่างจริงจังอีกครั้ง

รองนายกรัฐมนตรี Dung กล่าวว่า รูปแบบทั้ง 3 มีความสวยงาม มีแนวคิดที่สุดยอด อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 รูปแบบก็มีข้อดีและข้อเสียในตัวเอง ดังนั้น รัฐบาลจะตัดสินใจอย่างรอบคอบโดยอาศัยมุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์และมุมมองเชิงวัตถุวิสัยของเหล่าผู้เชี่ยวชาญ

ที่มา The Saigon Times Daily วันที่ 14 มีนาคม 2560 หน้า 1

 

  1. จังหวัดคั้นหว่าจะจัดฝ่ายดูแลนักท่องเที่ยวจีน

นับวันจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวที่ Nha Trang ยิ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้บางครั้ง หน่วยงานและบริษัทด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดคั้นหว่าก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีนได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น จังหวัดคั้นหว่าจึงมีความคิดที่จะจัดตั้งฝ่ายดูแลนักท่องเที่ยวจีนมาโดยเฉพาะ

นาย Lam Anh Duy Cuong ประธานสมาพันธ์ท่องเที่ยว Nha Trang จังหวัดคั้นหว่า ได้กล่าวว่า มีบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำในพื้นที่มากกว่า 20 บริษัท ได้เข้าร่วมประชุมหารือกันเกี่ยวกับการจัดตั้งฝ่ายดูแลนักท่องเที่ยวจีน โดยในการประชุมนั้น มีการหารือแนวทางของฝ่ายดูแลนักท่องเที่ยวดังกล่าวว่าควรจะออกมาเป็นเช่นใด โดยที่ประชุมมีมติว่า ฝ่ายดูแลนักท่องเที่ยวจีนที่จะจัดขึ้นนั้นจะมีหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของพื้นที่ ทำการโฆษนาและดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้มากขึ้น และบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงเดือนมิถุนายน 2559 จังหวัดคั้นหว่าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ถึง 18 ล้านคน ในจำนวนนั้น 4.2 ล้านคนเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งส่วนมากเป็นชาวจีนและชาวรัสเซีย รายได้จากการท่องเที่ยวมีมูลค่าถึง 26,500 พันล้านด่ง

ทั้งจังหวัดมีบริษัทท่องเที่ยวอยู่ 230 บริษัท ในจำนวนนั้นมีบริษัทต่างชาติจำนวน 66 บริษัท และบริษัทท้องถิ่น จำนวน 164 บริษัท

จากรายงานของสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดคั้นหว่า ในเดือนมกราคม 2560 มีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 163,000 คน เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 180 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2559 ในจำนวนนั้น นักท่องเที่ยวจีนมีจำนวนถึง 102,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 374 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2559

แหล่งที่มา Tuoi Tre Online วันที่ 7 มีนาคม 2560

URL: http://dulich.tuoitre.vn/tin/20170307/se-lap-cau-lac-bo-don-khach-trung-quoc-tai-khanh-hoa/1276292.html

***********************************

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในนครโฮจิมินห์