ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 15 มีนาคม 2560

ข่าวเด่นวันที่ 15 มีนาคม 2560

  1. นครเกิ่นเทอยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนนักลงทุนในนครอย่างเต็มที่

ภายหลังจากการประชุมระหว่างนครเกิ่นเทอกับผู้ประกอบการกว่า 100 บริษัท นาย Vo Thanh Thong ประธานคณะกรรมการประชาชนนครเกิ่นเทอกล่าวว่า นครเกิ่นเทอจะเพิ่มความช่วยเหลือแก่นักลงทุนท้องถิ่นในการประกอบกิจการให้มากขึ้น และนครเกิ่นเทอได้แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่างๆ แล้วกว่า 20 รายการ ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การวางแผนเศรษฐกิจของนครเกิ่นเทอ การดูแลสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่ดิน ภาษี และการปฎิรูประบบการบริหารจัดการของนครเกิ่นเทอ

บริษัท Vinacam ได้กล่าวในที่ประชุมว่า มีบริษัทหลายแห่งต้องการกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศเวียดนามในนครเกิ่นเทอ เพื่อทำอุตสาหกรรมการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง นอกจากนั้นบริษัท Vinacam เองก็ได้เสนอต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต Thot Not ในการปล่อยเช่าที่ดิน 1.6 เฮกตาร์ เพื่อขยายการผลิตและส่งออกข้าวของบริษัท โดยแผนการนี้จะใช้งบประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทางนครเกิ่นเทอจะนำข้อเสนอนี้ไปพิจารณา

นอกจากนั้น นาย Thong ยังได้ขอให้สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดประสานงานไปกับกรมสรรพสามิตและกระทรวงการคลังเพื่อแก้ไขปัญหาของบริษัท Vinataba Philip Morris ที่เกี่ยวกับภาษีนิติบุคคลและภาษีเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตสินค้า โดยมียอดค้างชำระกว่า 46.1 พันล้านด่ง

สำหรับแผนของบริษัท Western Agricultural Products Export ที่ต้องการพื้นที่เพิ่มอีก 200 เฮกตาร์ เพื่อขยายการผลิตของบริษัท นาย Thong กล่าวว่าบริษัทและสำนักงานการเกษตรและการพัฒนาชนบทจะต้องหารือกันเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ นาย Thong ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมและการค้าหาทางแก้ไขการละเมิดข้อตกลงของสินค้าทางการเกษตรของบริษัทต่างๆ กับสินค้าทางการเกษตรของชาวนา

บริษัท Tan Cang – Cau Cui ยังได้ขอให้นครเกิ่นเทอช่วยลดภาษีการเดินเรือเพื่อให้บริษัทสามารถพัฒนาศูนย์บริการโลจิสติกส์สำหรับเรือขนส่งสินค้าได้ นอกจากนั้นบริษัทยังต้องการให้นครเกิ่นเทอช่วยสนับสนุนเครือข่ายของบริษัทกับผู้ประกอบการท้องถิ่น นาย Thong ได้กล่าวว่า จะนำข้อเสนอของบริษัทไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ที่มา The Saigon Times Daily วันที่ 13 มีนาคม 2560

URL: http://english.thesaigontimes.vn/52842/Can-Tho-pledges-support-for-enterprises.html

 

  1.  นครดานังมีแผนการจะสร้างอุโมงค์ใต้แม่น้ำ

ภาพที่ 1 นครดานังจะสร้างอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำ Han

นครดานังมีแผนการจะสร้างโครงการขนาดใหญ่ด้านการคมนาคมในนครดานัง ซึ่งก็คือโครงการอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำ Han แม้ว่าจะมีผู้วิจารณ์ว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณมากเกินไปและไม่มีความจำเป็นก็ตาม

นาย Huynh Duc Tho ประธานคณะกรรมการประชาชนนครดานังได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ว่าโครงการนี้ยังไม่ได้อยู่ในแผนแม่บทของนครดานังสำหรับปี พ.ศ. 2573 -2593 โดยกำลังอยู่ระหว่างการเสนอแผนแม่บทให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนที่จะสามารถดำเนินโครงการได้ อย่างไรก็ตาม ต่อมา นครดานังก็ได้เพิ่มแผนการสร้างอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำไว้ในแผนแม่บทของนครดานังนั้นแล้ว โดยนาย Tho เชื่อว่า นายกรัฐมนตรีไม่ได้ต้องการที่จะชะลอการสร้างโครงการนี้ แต่ต้องการให้นครดานังร่วมมือกับรัฐบาลกลางเพื่อหาโครงการที่สมเหตุสมผลและมีประโยชน์ที่สุดสำหรับแผนแม่บทฉบับใหม่ของนครดานัง

อุโมงค์ข้างต้นจะมีความยาว 1.3 กิโลเมตร ซึ่งจะมีส่วนที่อยู่ใต้น้ำ 900 เมตร มีถนน 6 เลน และจะเป็นเส้นทางการจราจรแห่งแรกที่สร้างใต้แม่น้ำ Han และจะเป็นอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำแห่งที่ 2 ของเวียดนาม หลังจากอุโมงค์แห่งแรกคืออุโมงค์ Thu Thiem ในนครโฮจิมินห์ สำหรับงบประมาณลงทุนในโครงการนี้ นครดานังจะใช้เงินงบประมาณของนครดานังและรายได้ของสัญญาเช่าพื้นที่ต่างๆ ในนครดานัง

ในปี พ.ศ. 2558 บริษัท Bridge & Tunnel Consultants (BRITEC) ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมให้พัฒนาโครงการอุโมงค์จราจรต่างๆ ในเวียดนาม ได้เสนอให้สร้างอุโมงค์ในนครดานัง โดยเริ่มตั้งแต่แยก Dong Da - Tran Phu ในเขต Hai Chau และจบที่ถนน Van Don ในเขต Son Tra อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญหลายคนในนครดานังไม่ได้มีความสนใจกับโครงการที่เสนอโดยบริษัทนี้มากนัก และเสนอให้นครดานังเก็บเงินงบประมาณไปพัฒนาในส่วนอื่นๆ เช่น การซ่อมแซมถนนและการสร้างถนนใหม่ๆ และเห็นว่า การสร้างอุโมงค์ไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหาการจราจรที่ดีสำหรับนครดานัง นอกจากนั้น การสร้างสะพานยังใช้งบประมาณน้อยกว่าและง่ายกว่า

ในปัจจุบัน นครดานังมีสะพานที่สำคัญอยู่ด้วยกัน 6 แห่งเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพการจราจรที่ติดขัดในตัวเมือง สะพานทั้ง 6 เส้นนี้ประกอบด้วย (1) สะพาน Thuan Phuoc (2) สะพาน Han Swing Bridge (3) สะพาน Rong (4) สะพาน Trang Thi Ly (5) สะพาน Tuyen Son และ (6) สะพาน Nguyen Tri Phuong

นครดานังกำลังสร้างอุโมงค์ที่แยก Le Duan และ Tran Phu และมีแผนการสร้างอุโมงค์อีกแห่งหนึ่งที่จตุรัสถนน Dien Bien Phu ถนน Nguyen Tri Phuong และถนน Le Do

นครดานังได้ใช้เงินลงทุนในการพัฒนาเขตตัวเมืองเป็นจำนวนเงินมหาศาล โดยนครดานังตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นเมืองสีเขียวให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2568 โดยในปี พ.ศ. 2556 ธนาคารโลกได้อนุมัติเงินกู้ 202 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับโครงการพัฒนาเครือข่ายรถสาธารณะความเร็วสูง โครงการสร้างถนนใหม่ และโครงการพัฒนาระบบชลประทาน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 272 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา Vietnam News วันที่ 14 มีนาคม 2560 หน้า 2

 

  1. สวนสัตว์ซาฟารีนครโฮจิมินห์จะเริ่มก่อสร้างในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

ภาพที่ 2 การก่อสร้างโครงการสวนสัตว์ป่าของนครโฮจิมินห์จะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน 2560 หลังจากล่าช้ามาเป็นระยะเวลา 13 ปี

จากรายงานล่าสุดโดยหน่วยงานนครโฮจิมินห์ประกาศว่า โครงการสวนสัตว์ซาฟารีนครโฮจิมินห์จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษัท Vingroup ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่จะเป็นผู้ลงทุนหลักของสวนสัตว์นี้แทนหลังจากที่บริษัท Saigon Zoo and Botanical Gardens ถอนตัวออกจากการลงทุนในเดือนพฤษภาคม 2559 นอกจากนี้ บริษัท Vingroup ยังมีแผนในการสร้างสนามกอล์ฟ โรงแรม และพื้นที่ประกอบกิจกรรมกลางใจในสวนสัตว์ที่จะถูกสร้างใหม่แห่งนี้ด้วย

นครโฮจิมินห์ได้อนุมัติดำเนินการโครงการสวนสัตว์ซาฟารีแห่งนี้เมื่อ 13 ปีที่แล้ว โดยให้ใบอนุญาตในการลงทุนแก่บริษัท Saigon Zoo and Botanical Gardens เนื่องจากว่าทางบริษัทมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลพืชและสัตว์รวมไปถึงการมีเครือข่ายที่ดีกับสวนสัตว์อื่นๆ ทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม บริษัท Saigon Zoo and Botanical Gardens ยังไม่สามารถเวนคืนที่ดินจำนวน 485 เฮกตาร์ให้แก่ประชาชนที่อาศัยรอบๆ เขตการสร้างโครงการได้เสร็จ รวมถึงระบบการบริหารการเงินที่ไม่เป็นมืออาชีพและการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาร่วมลงทุนอย่างยากลำบาก ซึ่งเหตุผลต่างๆ เหล่านี้ทำให้เกิดการล่าช้ามาเป็นระยะเวลามากกว่าหนึ่งทศวรรษ

แหล่งที่มา : Saigoneer วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

URL : http://saigoneer.com/saigon-news/9501-after-13-years-of-delay,-saigon-safari-project-to-begin-this-july

***********************************

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในนครโฮจิมินห์