ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 2 มีนาคม 2560

ข่าวเด่นวันที่ 2 มีนาคม 2560

1.      นักลงทุนชาวเวียดนามซื้อกิจการโครงการลงทุน Vung Tau Paradise

หลังจากความล่าช้าที่เนิ่นนานของการลงทุนในโครงการ Vung Tau Paradise ซึ่งเป็นโครงการรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางของชายหาดจังหวัดบาเหรี่ยะ-หวุงเต่าโครงการนี้จะถูกซื้อกิจการโครงการลงทุนโดยบริษัท Hanoi General Import Export จากผู้ลงทุนก่อนหน้าคือบริษัท Vung Tau Intourco Resort ซึ่งร่วมทุนกับบริษัท Paradise Development and Investment สัญชาติไต้หวัน

นายกรัฐมนตรี Nguyen Xuan Phuc ได้เรียกร้องให้บริษัท Hanoi General Import Export ทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ในจังหวัดบ่าเหรี่ยะ-หวุงเต่า รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรีบเร่งดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ในเขตตัวเมืองให้มีสถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

โครงการ Vung Tau Paradise ได้รับใบอนุญาตการลงทุนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 มีระยะเวลาใบอนุญาต 25 ปี ซึ่งหมดลงในเดือนเมษายน 2559 แต่การก่อสร้างบนพื้นที่ที่ได้รับใบอนุญาตนี้กลับสร้างเพียงแค่บ้านพักไม่กี่หลัง และสนามกอล์ฟ 27 หลุม ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ทั้งบริษัท Vung Tau Intourco Resort และบริษัท Paradise Development and Investment ได้ยื่นใบอนุญาตต่อทางการให้ขยายระยะเวลาใบอนุญาตออกไป แต่ทางการเล็งเห็นว่าโครงการนี้มีพัฒนาการที่ช้ามาก จึงตัดสินใจที่จะไม่ขยายใบอนุญาตให้นักลงทุนรายเดิม

ในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการจังหวัดบ่าเหรี่ยะ – หวุงเต่า ประกาศว่านักลงทุนรายใหม่จะต้องสามารถดำเนินโครงการมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี

นอกจากโครงการ Vung Tau Paradise แล้ว บริษัท Hanoi General Import Export ยังได้รับอนุญาตให้ลงทุนในการลงทุนในท่าเรือ Cai Mep เพื่อสร้าง Cai Mep Ha Logistic Center มูลค่าการลงทุนประมาณ 30 ล้านล้านด่ง (ประมาณ 1.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ที่มา Vietname Investment Review วันที่ 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 หน้า 6

ภาพที่ 1 รูปแบบโครงการ Vung Tau Paradise ที่จะสร้างใหม่

 

2.      บริษัท Tata Coffee สนใจจะลงทุนในจังหวัดบินห์เยือง

บริษัท Tata Coffee บริษัทย่อยในเครือ Tata Group กำลังมองหาช่องทางในการลงทุนโครงการมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่จังหวัดบินห์เยือง นาย Indronil Sengupta ผู้แทนของบริษัทให้สัมภาษณ์ว่า ทางการจังหวัด บิงห์เยืองได้รับทราบถึงข้อเสนอในการลงทุนโรงงานเมล็ดกาแฟอบแห้งในจังหวัดเรียบร้อยแล้ว

บริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการโครงการที่เขตอุตสาหกรรม VSIP II โดยโครงการจะสามารถผลิตสินค้า 5,000 ตันต่อปี ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตในเวียดนามจะถูกส่งออกไปสู่ตลาดทั่วโลก นาย Sanjiv Sarin ผู้จัดการของบริษัทให้สัมภาษณ์ว่า การลงทุนในเวียดนามจะเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากๆ ของบริษัท ที่จะเพิ่มความเข้มแข็งในเรื่องของความแตกต่างและการใส่ใจกับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น บริษัทมีจุดยืนในความใส่ใจต่อคุณภาพ กระบวนการการผลิต ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และความเข้าใจต่อลูกค้า ซึ่งช่วยให้เราเติบโตในธุรกิจนี้ ธุรกิจเมล็ดกาแฟอบแห้งเป็นธุรกิจที่กำลังมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ในตลาดโลก ซึ่งนับว่ากาแฟชนิดนี้เป็นกาแฟสำเร็จรูปชนิดหนึ่ง ที่มีสัดส่วนในตลาดโลกถึงร้อยละ 20 บริษัท Tata Coffee เป็นบริษัทส่งออกกาแฟสำเร็จรูปที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศอินเดีย บริษัทได้ส่งออกกาแฟเขียว เมล็ดกาแฟคั่ว สู่ประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป เอเชีย ภูมิภาคตะวันออกกลาง และทวีปอเมริกาเหนือ อีกด้วย การลงทุนในเวียดนามนั้นเป็นสิ่งที่บริษัทสนใจมานาน เพราะว่าเป็นหนึ่งในประเทศยักษ์ใหญ่ที่ผลิตกาแฟโรบัสต้า การตั้งโรงงานในบินห์เยืองจะช่วยให้บริษัทเติบโตขึ้นได้มากในเวทีโลก

บริษัท Tata Coffee ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2465 มีโรงงานผลิตกาแฟ 19 แห่ง ในประเทศอินเดีย และนับว่าเป็นบริษัทที่มีโรงงานแปรรูปกาแฟมากที่สุดในโลก บริษัท Tata Coffee ปลูกกาแฟในที่ดินของบริษัท แปรรูปเมล็ดกาแฟ ส่งออกกาแฟเขียว ผลิตและส่งออกกาแฟสำเร็จรูป และขายปลีกกาแฟในตลาดประเทศตนเอง

ประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกเมล็ดกาแฟ จากรายงานของกรมศุลกากร เวียดนามส่งออกเมล็ดกาแฟถึง 1.79 ล้านตัน มูลค่า 3.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2559

ที่มา Vietname Investment Review วันที่ 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 หน้า 5

 

3.      บริษัท Fujiwara กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนที่จังหวัดบิ่งดิ่ง

ภาพที่ 2 แผ่นรับพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท Fujiwara

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นรายนี้กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดบิ่งดิ่ง นาย Osamu Kimura ประธานกลุ่มบริษัท Fujiwara ได้เข้ามาพบปะกับรองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด  บิ่งดิ่ง นาย Phan Cao Thang ด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

นาย Osamu Kimura ได้เข้าประชุมหารือร่วมกันกับหน่วยงานในจังหวัดบิ่งดิ่งและได้กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ของบริษัทในการพัฒนาจังหวัดนี้คือการตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทเชี่ยวชาญและได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทนี้มาอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในหลายๆ ประเทศทั่วโลก บริษัทต้องการให้ทางจังหวัดช่วยเอื้อประโยชน์ในการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดให้มากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งสนับสนุนเรื่องขั้นตอนการยื่นเอกสารต่างๆ แก่บริษัท

นาย Phan Cao Thang ได้บรรยายถึงศักยภาพ ประโยชน์ นโยบายสนับสนุนการลงทุน และการพัฒนาจังหวัด รวมถึงความต้องการให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมอย่างมาก เพราะว่าเป็นพลังงานสะอาดและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน มีบริษัทต่างชาติจำนวน 8 บริษัท เช่น บริษัทจากเยอรมัน เนเธอแลนด์ เกาหลีใต้ และอื่นๆ ได้ลงทะเบียนขอลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจ Nhon Hoi มีนักลงทุนลงทะเบียนลงทุนในโครงการชนิดนี้ถึง 3 โครงการ

เขตเศรษฐกิจ Nhon Hoi มีพื้นที่ใช้สอยสำหรับการตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมถึง 1,000 เฮกตาร์ และมีชายหาดยาว 130 กิโลเมตร ซึ่งเป็นสถานที่ในอุดมคติของการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานธรรมชาติ

ที่มา Bao Dau Tu วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

URL: http://baodautu.vn/tap-doan-fujiwara-tim-hieu-co-hoi-dau-tu-du-an-dien-mat-troi-tai-binh-dinh-d59328.html

 

***************************

ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจไทยในนครโฮจิมินห์