ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวเด่นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

 

1.       นักลงทุนเกาหลีใต้เตรียมแข่งขันเพื่อเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในนครโฮจิมินห์

นักลงทุนชาวเกาหลีใต้ถือเป็นนักลงทุนที่ทำการลงทุนมากที่สุดเป็นอันดับ 4 ในนครโฮจิมินห์ มีโครงการลงทุนโดยตรง 1,319 โครงการ และคาดว่าในปี 2560 จะสามารถขยับขึ้นมาเป็นอันดับ 1 หรือ 2 ได้อย่างแน่นอนเนื่องจากมีโครงการลงทุนใหญ่ๆ ที่จะเริ่มดำเนินการในปีนี้

นาย Nguyen Thanh Phong ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ กล่าวในการประชุมกับคณะผู้แทนของจังหวัด Gyeongsangbuk จากเกาหลีใต้ว่า หลายบริษัทจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้แสดงความสนใจในการแสวงหาความร่วมมือและโอกาสในการลงทุนในนครโฮจิมินห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท Lotte Group กำลังเตรียมการสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญหลายๆโครงการในนครแห่งนี้ นักลงทุนเกาหลีใต้เป็นนักลงทุนที่มีการลงทุนมากที่สุดเป็นอันดับ 4 จาก 86 ประเทศที่มีการลงทุนในนครโฮจิมินห์และคาดว่าจะขยับเป็นอันดับแรกหรืออันดับสองในปี 2560

บริษัท Lotte วางแผนที่จะลงทุนประมาณ 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในประเทศเวียดนามโดยเฉพาะในนครโฮจิมินห์ ซึ่งทางกลุ่มบริษัทมีความคาดหวังกับการลงทุนในนครโฮจิมินห์ไว้สูงมากเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และการพัฒนาของนครแห่งนี้ บริษัท Lotte E&C วางแผนที่จะเพิ่มเงินทุนรวม 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในโครงการลงทุนก่อสร้างรถไฟใต้ดินหมายเลข 5 (ระยะที่สอง) และหมายเลข 6 ภายใต้รูปแบบการร่วมทุนภาครัฐและเอกชน (PPP) และจะลงทุนในการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียมูลค่า 490 ล้านดอลลาร์สหรัฐทางภาคใต้ของนครโฮจิมินห์

หน่วยงานการบริหารจัดการเมืองของนครโฮจิมินห์ได้ขอการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เทศบาลเพื่อร่วมมือกับบริษัทเกาหลีใต้ที่จะพัฒนารถไฟใต้ดินสายเหล่านี้ในช่วงต้นปี 2560

แหล่งที่มา : Saigon Times Daily วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

URL: http://english.thesaigontimes.vn/52465/Korea-looks-to-become-leading-investor-in-HCM

ภาพที่ 1 ศูนย์การค้า Lotte Mart ในนครโฮจิมินห์

2.       นครโฮจิมินห์จะเพิ่มรายได้ของเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

ศาสตราจารย์ Nguyen Lan Dung ประธานสมาคมชีววิทยาแห่งเวียดนาม แนะนำให้นครโฮจิมินห์ปรับใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาเกษตรกรรม โดยได้อธิบายภาพรวมและขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในประเทศ ซึ่งศาสตราจารย์ Dung ชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของภาคเกษตรกรรมในนครโฮจิมินห์เปรียบเทียบกับภาคเกษตรกรรมอื่นๆ ในโลก ศาสตราจารย์ได้กล่าวถึงความสำคัญของเทคโนโลยีในการเกษตรเช่นเดียวกันกับการให้คำปรึกษาในเรื่องของขั้นตอนและแอพพลิเคชั่นสำหรับแผนพัฒนาพื้นที่ชนบทของรัฐบาลในนครโฮจิมินห์

ศาสตราจารย์ Dung แนะนำให้นครโฮจิมินห์จัดทำแผนสำหรับการก่อสร้างโรงงานเพื่อการปลูกสาหร่ายทะเลในน้ำจืด และเชิญชวนผู้เชี่ยวชาญจากไต้หวันเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการเพิ่มตัวต้านไวรัส ตลอดจนแนะนำให้หน่วยงานเทศบาลเปลี่ยนการปลูกข้าวมาเป็นปลูกผักสดแทนในพื้นที่ห่างไกล

นาย Dinh La Thang เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์นครโฮจิมินห์ได้กล่าวขอบคุณศาสตราจารย์สำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพในนครโฮจิมินห์ให้ทำงานร่วมกันกับศาสตราจารย์และสมาคมเพื่อทำการวิจัยและประยุกต์ชีววิทยาสู่กระบวนการการปลูกพืชผักซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร นาย Dinh La Thang  กล่าวว่า เทคโนโลยีชีวภาพไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งสำคัญในการลดสภาวะเรือนกระจกในกิจกรรมทางการเกษตรเท่านั้น แต่ยังช่วยยกระดับการผลิตซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร นาย Dinh La Thang เรียกร้องให้สมาคมและศาสตราจารย์ Dung พัฒนางานวิจัยและผลิตอาหารที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมสำหรับกลยุทธ์ระยะยาว โดยในระยะแรก นครโฮจิมินห์จะมีการทำวิจัยเกี่ยวกับการเพาะกล้วยไม้ พืชและโคนม

นาย Dinh La Thang กล่าวว่านักวิทยาศาสตร์ควรจะทำวิจัยเกี่ยวกับการเพาะกล้วยไม้และเลี้ยงโคนมซึ่งจะเป็นการยกระดับการผลิตและรายได้ของเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในอำเภอห่างไกลอย่างอำเภอ Can Gio และ อำเภอ Cu Chi

แหล่งที่มา Sggpnews วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

URL:  http://www.saigon-gpdaily.com.vn/Hochiminhcity/2017/2/123120/

 

3.       แผนพัฒนาโลจิสติกส์ในบริเวณแถบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงจะได้รับการอนุมัติในเดือนมิถุนายน

สมาคมโลจิสติกส์เวียดนาม (Vietnam Logistics Association) และคณะกรรมการ Southeast Steering Committee ได้มีการตกลงกันเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจะอนุมัติแผนพัฒนาโลจิสติกส์บริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในเดือนมิถุนายน 2560

แผนการพัฒนานี้มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการแข่งขันของภาคบริการโลจิสติกส์ของบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงและตอบสนองความต้องการการขนส่งสินค้าและการคมนาคมซึ่งเป็นที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

ในที่ประชุมการวางแผนสำหรับการให้บริการโลจิสติกส์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างคณะกรรมการ Southeast Steering Committee และสมาคมโลจิสติกส์เวียดนาม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ในนครเกิ่นเทอ นาย Nguyen Trung Hieu รองประธานคณะกรรมการ Southeast Steering Committee กล่าวต่อสมาคมโลจิสติกส์เวียดนามเพื่อแนะนำความคิดริเริ่มสำหรับการพัฒนาบริการโลจิสติกส์ในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงจนถึงปี พ.ศ. 2563 และเสนอวิสัยทัศน์ระยะยาวถึงปี พ.ศ. 2573 อีกทั้งยังได้ขอให้สมาคมโลจิสติกส์เวียดนามคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคนี้

นายNguyen Trung Hieu ได้ให้สัมภาษณ์ว่า การขนส่งสินค้าที่ท่าเรือสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงจะเพิ่มขึ้นถึง 25-28 ตันต่อปี จนถึงปี พ.ศ.2563 และ 66.5-71.5 ตันต่อปี จนถึงปี พ.ศ. 2573

นาย Le Duy Hiep ประธานสมาคมโลจิสติกส์เวียดนามกล่าวว่า ในโครงการพัฒนาโลจิสติกส์สำหรับภูมิภาคนี้นั้นควรจะมีการวางแผนที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงและควรเป็นไปตามกฎระเบียบของการวางแผนทั่วไปของรัฐ อีกทั้งการวางแนวของภูมิภาคและบุคคลท้องถิ่นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและวิสัยทัศน์ในอนาคตของภูมิภาคด้วย

นาย Nguyen Trung Hieu กล่าวว่า ทางรัฐบาลได้แนะนำให้มีการสร้างศูนย์โลจิสติกส์ขนาดใหญ่ในจังหวัดลองอานหรือในนครเกิ่นเทอ

แหล่งที่มา : Saigon Times Daily วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 URL: http://english.thesaigontimes.vn/52453/Mekong-Delta-logistics-development-plan-to-get-approval-in-June.html

ภาพที่ 2 ทางด่วนจากบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงมุ่งหน้าสู่นครโฮจิมินห์

4.       จังหวัดเถื่อเทียน-เว้วางแผนดึงดูดนักลงทุนจากสิงคโปร์

สำนักข่าว Vietnam News Agency รายงานว่า ผู้นำจังหวัดได้พบปะกับนักธุรกิจจากสิงคโปร์ในเพื่อเสนอโอกาสการลงทุนในภายในจังหวัดในงานประชุมระหว่างจังหวัดและนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ งานประชุมนี้ได้จัดขึ้นและมีบริษัทจากสิงคโปร์เข้าร่วมจำนวน 26 บริษัทซึ่งประกอบด้วยบริษัทก่อสร้าง บริษัทอุตสาหกรรม บริษัทการคมนาคมขนส่ง บริษัทประมง บริษัทการพัฒนาการศึกษา บริษัทท่องเที่ยว บริษัทธุรกิจระหว่างประเทศสิงคโปร์ (International Enterprise Singapore) ในเวียดนาม

นาย Nguyen Van Cao ประธานคณะกรรมการจังหวัดกล่าวว่า ทางจังหวัดได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการลงทุนและเงื่อนไขในการทำธุรกิจสำหรับนักลงทุน ซึ่งในตอนนี้จังหวัดเถื่อเทียน-เว้เป็นแหล่งลงทุนสำหรับหลายๆ โครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพจากบริษัทต่างชาติใหญ่ๆ อย่างเช่น บริษัท Banyan tree Group ของสิงคโปร์ บริษัท Carisberg บริษัท HBI JS บริษัท Royal Caribbean group บริษัท C.P. Vietnam Corporation บริษัท Banpu บริษัท Bangchak Group บริษัท Vingroup บริษัท Bitexco และ บริษัท Nguyen Kim

ในงานประชุม ทางบริษัทจากสิงคโปร์ได้แสดงความสนใจในการท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจ Chan May-Lang Co และเขตอุตสาหกรรมอื่นๆด้วย

ที่มา Saigon Times Daily วันที่ 22 กุมภาพันธื 2560 URL: http://english.thesaigontimes.vn/52462/Thua-Thien-Hue-seeks-to-lure-Singapore-investors.html

************************

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในนครโฮจิมินห์