ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

1.       จังหวัดบิ่งดิ่งตั้งเป้าดึงดูดโครงการลงทุน 47 โครงการ

สำนักงานวางแผนและการลงทุนจังหวัดบิ่งดิ่งตั้งเป้าดึงดูดโครงการลงทุนจากนักลงทุนภายในประเทศจำนวน 40 โครงการ และโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ 7 โครงการ ด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 510 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2560

          นาย Huynh Thi Thanh Thuy รองผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและการลงทุนของจังหวัดได้กล่าวว่า เพื่อที่จะสร้างเงื่อนไขในการลงทุนที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักลงทุนตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2559 ทางคณะกรรมการประชาชนของจังหวัดได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบเร่งในการดำเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจ Nhon Hoi และในเขตอุตสาหกรรมอื่นๆ ในจังหวัด

          ทางคณะกรรมการประชาชนของจังหวัดก็ได้เรียกร้องให้สำนักงานวางแผนและการลงทุนและคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจของจังหวัดให้เผยแพร่ข้อมูลวิธีปฎิบัติและนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ นอกจากนั้นยังขอให้ทั้งสองหน่วยงานช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของนักลงทุนและให้สิทธิพิเศษในการลงทุนของนักลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่งดิ่ง นาย Ho Quoc Dung กล่าวว่า เพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนภายในและภายนอกประเทศให้มากขึ้น จังหวัดบิ่งดิ่งจะต้องให้ความสนใจและเอื้อประโยชน์ให้กับนักลงทุนที่มีศักยภาพและติดต่อให้นักลงทุนที่มีประสิทธิภาพมาส่งเสริมการค้าและการลงทุนในจังหวัด

          ในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดบิ่งดิ่งให้ใบอนุญาตดำเนินโครงการ 40 โครงการ มูลค่าการลงทุนร่วม 9.7 ล้านล้านด่ง (427.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นมา 857 พันล้านด่งเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 ในปัจจุบันนี้ จังหวัดมีโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติจำนวน 63 โครงการ มูลค่าการลงทุน 738 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา Vietnamnews วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 หน้าที่ 15

 

ภาพที่ 1 ตัวเมืองจังหวัดบิ่งดิ่ง

 

2.       จำนวนนักท่องเที่ยวในเดือนมกราคมของจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ มีจำนวนเพิ่มขึ้น

จากรายงานของหน่วยงานท้องถิ่นจังหวัด จังหวัดเถื่อเทียน-เว้สามารถถึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ได้ถึง 229,600 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ในจำนวนนักท่องเที่ยว 229,600 คน มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถึง 81,300 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 รายได้จากการท่องเที่ยวมีมูลค่ากว่า 265.21 พันล้านด่ง (11.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ในปี 2560 ท่าเรือ Chan May คาดว่าจะสามารถต้อนรับเรือสำราญได้มากกว่า 54 ลำ จำนวนผู้โดยสารต่างชาติประมาณ 113,000 คน และลูกเรือประมาณ 45,000 คน ซึ่งในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 มีเรือสำราญสัญชาติสหรัฐอเมริกาชื่อว่า Celebrity Millennium ได้ใช้บริการที่ท่าเรือเพื่อนำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2,150 คน และลูกเรือ 950 คน มาท่องเที่ยวที่จังหวัด นอกจากนั้นในปีนี้เรือลำนี้ยังมีแผนการที่จะใช้บริการท่าเรือนี้ 11 ครั้ง ซึ่งจะขนผู้โดยสารและลูกเรือชาวต่างชาติประมาณ 37,000 คน

ในช่วงสัปดาห์ตรุษเวียดนาม มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดประมาณ 100,000 คน ร้อยละ 62 เป็นชาวต่างชาติสร้างรายได้มากกว่า 80.8 พันล้านด่ง (3.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเถื่อเทียน-เว้ คาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 3.3 – 3.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559 ซึ่งในจำนวนนั้นร้อยละ 40 – 45 จะเป็นชาวต่างชาติ รายได้จากการท่องเที่ยวจะมีมูลค่ารวม 3.2 – 3.3 ล้านล้านเวียดนามด่ง (139 – 143 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559

ที่มา Vietnam Investment Review วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 URL: http://www.vir.com.vn/thua-thien-hue-tourism-thrives-in-first-month-of-2017.html

 

3.       ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลส่งผลให้เกษตรกรรมของเวียดนามหยุดชะงัก

ภาพที่ 2 ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลกำลังสร้างปัญหาให้กับชาวนาในเวียดนาม

สำหรับชาวนาที่ปลูกข้าวในส่วนต่างๆ ของประเทศเวียดนาม อากาศที่คาดเดาไม่ได้นั้นมีผลกระทบมากที่จะสร้างความเสียหายให้พวกเขาในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว    

ชาวนาส่วนมากจะทำการปลูกข้าวฤดูใหม่ทันทีหลังจากเทศกาลตรุษเวียดนามจบลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลกระทบที่ยังตกค้างจากฤดูฝนของปีที่แล้ว ทำให้ในช่วงหน้าแล้งของปี พ.ศ. 2560 มีช่วงระยะเวลาไม่ตรงกับการเพาะปลูก

นาง Nguyen Thi Hien ชาวนาวัย 50 ปีในจังหวัดบิ่งดิ่ง ให้สัมภาษณ์กับแหล่งข่าวว่า ที่ดินจำนวน 1,500 ตารางเมตรในนาของครอบครัวได้มีน้ำขังอยู่หลายวัน เนื่องจากพายุในปี พ.ศ. 2559 นาง Hien ได้พยายามที่จะปลูกข้าวใหม่ประมาณ 3 ครั้งตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จแต่อย่างใด โดยเฉพาะในการปลูกครั้งล่าสุดมีความเสียหายเป็นอย่างมากจากฝนที่ตกหนักกระทันหันสองครั้งในช่วงตรุษจีน

นาย Ho Vang รองประธานสำนักงานเกษตรกรรมของจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ กล่าวว่า ในจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ก็มีสถานการณ์เช่นเดียวกันกับจังหวัดบิ่งดิ่ง ซึ่งไร่นาจำนวน 2,000 เฮกตาร์เกิดความเสียหายอย่างมากเนื่องจากฝนนอกฤดูที่ตกก่อนและหลังตรุษเวียดนาม นอกจากนั้น ที่นาของนาย Nguyen Van Cung ในจังหวัดเกิ่นเทอซึ่งมีพื้นที่จำนวนเกือบ 1,000 เฮกตาร์ถูกน้ำท่วมขังนาย Cung ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าว VnExpress ว่า ทางครอบครัวไม่สามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้เนื่องจากข้าวยังไม่พร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยว

ชาวนาส่วนใหญ่พยายามที่จะลดความเสียหายด้วยการขุดคูน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ ชาวนาหลายๆ คนรีบเร่งพยายามที่จะหาทางแก้ไขและรับมือกับการเพาะปลูกครั้งที่สองจากหลังฝนนอกฤดูได้สิ้นสุดลด หลายๆ คนยังคงมีความกังวลถึงความล่าช้าในการปลูกนาใหม่นี้ว่าจะทำให้ตารางการเพาะปลูกหยุดชะงัก และอาจส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการควบคุมแมลงและทุ่งนา

สำนักข่าว VnExpress ได้รายงานว่าพื้นที่ทุ่งนาข้าวจำนวน 7,000 เฮกตาร์ได้เกิดความเสียหายอย่างหนักจากฝนในจังหวัดก่าเมาและจังหวัดเหิ่วซาง เช่นเดียวกันกับฟาร์มกุ้งหลายฟาร์มในแถบบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกผิดฤดูกาล

นักอุตุนิยมวิทยาหลายคนได้กล่าวว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนนี้ว่าเป็นเหตุมาจากปรากฏการณ์ลานีญ่าซึ่งได้ก่อความเสียหายอย่างรุนแรงในประเทศเมื่อปีที่แล้ว ส่งผลทำให้บริเวณแถบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงแห้งแล้งอย่างหนักที่สุดในรอบ 90 ปี ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า สิ่งที่น่ากลัวคือฝนที่ตกเป็นพักๆ นี้จะตกไปถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างน้อย

ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ของปีที่แล้ว ผลกระทบจากเอลนีโญ่ รวมถึงการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนแถบบริเวณแม่น้ำโขงในประเทศลาวและจีน ทำให้ช่วงฤดูแล้งยาวนานกว่าเดิม อีกทั้งยังมีการแทรกซึมของน้ำเค็มและการขาดน้ำจืดทั่วบริเวณแถบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงรวมถึงแม่น้ำไซง่อนด้วย

แหล่งที่มา Saigoneer วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 URL: http://saigoneer.com/vietnam-news/9263-off-season-rain-after-tet-is-disrupting-vietnam-s-agriculture

 

*****************************

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม