ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวเด่นวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

1.       กว๋างนาม จังหวัดแห่งการลงทุน

จังหวัดกว๋างนามมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและมีเครือข่ายที่ดีในการเชื่อมโยงกับจังหวัดต่างๆ      จังหวัดกว๋างนามมีสนามบิน Chu Lai ซึ่งเป็นหนึ่งในสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของภาคกลาง มีเที่ยวบินไปกรุงฮานอย และนครโฮจิมินห์ทุกวัน และทางจังหวัดกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสนามบินขนส่งสินค้านานาชาติระดับ 4F และสถานีซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องบินของเวียดนาม นอกจากนั้นสนามบินนานาชาติดานังก็ห่างจากตัวเมือง Tam Ky (ตัวเมืองของจังหวัดกว๋างนาม) เพียงแค่ 70 กิโลเมตรทางทิศเหนือเท่านั้น ซึ่งสนามบินนานาชาติดานังก็มีเที่ยวบินจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทยในทุกๆ วัน

นอกจากการมีสนามบินที่ดีในจังหวัดแล้ว กว๋างนามยังมีท่าเรือ Ky Ha, Tam Hiep ที่มีศักยภาพในการรองรับเรือที่มีน้ำหนัก 20,000 DWT ท่าเรือนี้ส่งสินค้าของภาคเหนือและภาคใต้สู่ต่างประเทศ และไม่ไกลจากท่าเรือดานังดานัง ท่าเรือดานังเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางและสามารถรองรับเรือที่มีน้ำหนักได้มากถึง 50,000 DWT และตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 3,000 TEUS

สำหรับการจราจรทางบก จังหวัดกว๋างนามตั้งอยู่ในจุดเชื่อมโยงระหว่างทางหลวง Quoc Lo 1A ทางด่วนพิเศษจังหวัดดานัง – กว๋างหงาย และ ถนนเชื่อมริมทะเลของดานัง – ฮอยอัน – ชูลาย ถนนเส้นต่างๆ เหล่านี้เชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจภาคกลางตะวันออกกับจังหวัดต่างๆ ในเขตที่ราบสูงภาคกลาง และยังเชื่อมต่อไปยังประเทศลาวตอนเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้อีกด้วย นอกจากนั้นจังหวัดยังมีทางรถไฟเชื่อมจังหวัดต่างๆ จึงสามารถกล่าวได้ว่าจังหวัดกว๋างนามตั้งอยู่ในจุดที่มียุทธศาสตร์ที่ดีมากเพราะการสัญจรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ ทางทะเล ทางบก ทางรถไฟ ต่างเชื่อมจังหวัดกว๋างนามไว้กับภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งในจุดนี้เองทำให้จังหวัดกว๋างนามมีข้อได้เปรียบในการดึงดูดนักลงทุนรายใหญ่ให้เข้ามาลงทุนในจังหวัด

จากรายงานของคณะกรรมการจังหวัดกว๋างนาม ในปัจจุบันจังหวัดกว๋างนามสามารถดึงดูดโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติได้ 126 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุนรวมกันกว่า 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเทศใหญ่ๆ ที่เข้ามาลงทุนได้แก่เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี และอื่นๆ

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่จังหวัดกว๋างนามสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติได้เป็นจำนวนมาก นักลงทุนจำนวนมากมาลงทุนที่จังหวัดและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยการสร้างงานให้กับประชาชนในจังหวัดและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน บริษัทใหญ่ๆ ที่ลงทุนในจังหวัดกว๋างนามเช่นบริษัท THACO บริษัท Suntory-Pepsico บริษัทเบียร์ VBL บริษัทผลิตอุปกรณ์ดูแลความสะอาด Ianx บริษัทผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมผ้า Groz-Beckery และโรงแรมในเครือ The Nam Hai สนามกอล์ฟ Montgomerie Link, Victoria รีสอร์ท, Gold Sand รีสอร์ท, Palm Garden รีสอร์ท และอื่นๆ

ในปี พ.ศ.2559 นักลงทุนรายใหญ่ ทั้งในและนอกประเทศยังคงเลือกที่จะมาลงทุนในจังหวัดกว๋างนาม มีโครงการใหญ่ๆ เกิดขึ้นเช่น โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตตาข่ายที่ใช้ในการเพาะพันธุ์ปลา Sasaki Shoko Viet Nam และโรงงาน M&H Industry Viet Nam ที่เขตอุตสาหกรรม Dien Nam – Dien Ngoc (ตำบล Dien Ban) และในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท VinaCapital และกลุ่มบริษัท Gold Yield Enterprises ได้ร่วมลงทุนในโครงการสร้างรีสอร์ท Nam Hoi An มูลค่าเงินลงทุนกว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

จังหวัดกว๋างนามได้มีการเตรียมพร้อมรองรับเม็ดเงินลงทุนจำนวนมาก ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทต่างๆ อยากเข้ามาลงทุนในจังหวัดอีกหนึ่งปัจจัยนอกเหนือจากการตั้งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ดีแล้ว คือการที่จังหวัดมีนโยบายที่เปิดกว้าง ชัดเจน และมีนโยบายเอื้อประโยชน์ให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในจังหวัด หนึ่งในนโยบายเอื้อประโยชน์ให้นักลงทุนคือนโยบายการไม่เก็บภาษีที่ดินในโครงการลงทุนต่างๆ เป็นระยะเวลา 11 ปี 15 ปี และโครงการที่มีเงินลงทุนสูงและมีความสำคัญต่อจังหวัด ทางจังหวัดก็จะประสานกับทางรัฐบาลกลางในการศึกษาให้นำนโยบายพิเศษเฉพาะของบริษัทนั้นๆ มาปรับใช้

นาย Dinh Van Thu ประธานคณะกรรมการจังหวัดกว๋างนามให้สัมภาษณ์ว่าจังหวัดกว๋างนามกำลังเร่งพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการลงทุนมากขึ้น โดยจะลดกระบวนการขั้นตอนทางด้านเอกสาร และจะช่วยเหลือนักลงทุนโดยตรงเพื่อเพิ่มการลงทุนในจังหวัดให้มากขึ้น

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Dau Tu วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 หน้า 5

 

ภาพที่ 1 เขตเศรษฐกิจกว๋างนาม

 

2.       ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าธุรกิจให้เช่าพื้นที่ค้าปลีกในเวียดนามจะเติบโตขึ้นในนครโฮจิมินห์

ภาพที่ 2 ร้านสะดวกซื้อในนครโฮจิมินห์

ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ค้าปลีกถูกจัดเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้สูงให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเวลาอันใกล้นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ค้าปลีกในนครโฮจิมินห์

ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ Savills Vietnam กล่าวว่า ถึงแม้ว่าในปี พ.ศ. 2559ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี้จะมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น แต่ในปี พ.ศ. 2560 จะยิ่งทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น

ร้านสะดวกซื้อต่างๆ ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงก็ได้รับการคาดหวังเช่นเดียวกันว่าจะเติบโตมากขึ้นในปี พ.ศ. 2560 โดยนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ รวมถึงบริษัทร้านสะดวกซื้อจากญี่ปุ่น จีนและเกาหลีต่างก็มุ่งความสนใจไปที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของเวียดนาม

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าพื้นที่ค้าปลีกในนครโฮจิมินห์กำลังเติบโตขึ้นอย่างมาก จากงานศึกษาของบริษัท CBRE พบว่า แบรนด์นานาชาติ 17 แบรนด์ได้เข้ามาลงทุนในนครโฮจิมินห์เมื่อ พ.ศ. 2559 ซึ่งเกือบจะมากกว่า 3 เท่าของปีพ.ศ. 2558 บริษัทต่างชาติแบรนด์ใหญ่ๆ เช่น Zara H&M และ 7-11 คาดว่าจะขยายสาขาเพิ่มในอีกสามปีข้างหน้า นอกจากนั้น มีการคาดคะเนว่าจะมีการเช่าพื้นที่ค้าปลีก 500,000 ตารางเมตร ซึ่งในจำนวนนั้นร้อยละ 75 จะเป็นพื้นที่ให้เช่าในห้างสรรพสินค้า

แหล่งที่มา: The Voice Of Vietnam วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 URL: http://english.vov.vn/trade/experts-back-retail-property-sector-342666.vov

 

******************************************** 

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในนครโฮจิมินห์