ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวเด่นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

1. จังหวัดบิ่ญเฟือกเรียกร้องให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในเขตอุตสาหกรรม 13 แห่ง

คณะกรรมการจังหวัดบิ่ญเฟือกเรียกร้องให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในเขตอุตสาหกรรม 13 แห่ง ประธานสภาประชาชนจังหวัดนาย เหวียน วัน จัม กล่าวว่าอุตสาหกรรมหลัก ที่จังหวัดส่งเสริมให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนประกอบด้วย (1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี (2) อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกและส่วนประกอบของยาง (3) อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (4) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร (5) อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็คโทรนิกส์ (6) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือทางการเกษตร (7) อุตสาหกรรมประมง (8) อุตสาหกรรมป่าไม้ (9) อุตสาหกรรมการผลิตเกลือ และ (10) อุตสาหกรรมการแปลรูปอาหาร

ในส่วนของอุตสาหกรรมการเกษตร จังหวัดคาดหวังว่านักลงทุนจะลงทุนในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ การส่งเสริมเทคนิคการเกษตร และการปกป้องพันธุ์พืชและสัตว์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นทางจังหวัดยังเรียกร้องให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยให้มากขึ้น

ทางจังหวัดคาดการณ์ว่าจะเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปีพ.ศ. 2560จำนวน 20,000 - 25,000 คน โดยจังหวัดพร้อมสนับสนุนนักลงทุนอย่างเต็มที่

ปัจจุบันเขตอุตสาหกรรมของจังหวัดถูกใช้งานอยู่ 8 จาก 13 แห่ง มีพื้นที่ 1,200 เฮกตาร์ มีโครงการการลงทุน 164 โครงการคิดเป็นโครงการภายในประเทศจำนวน 64 โครงการด้วยเงินลงทุน 154 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงการส่วนใหญ่จะลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ อุตสาหกรรมการผลิตผ้าและเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือในงานช่าง อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็คโทรนิกส์และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และมีแรงงานในปัจจุบันกว่า 40,000 คน

 

แหล่งที่มาhttp://vietnamnews.vn/economy/350575/binh-phuoc-eyes-investors-for-13-industrial-parks.html#xmpf6E6GEDXmEwR4.97  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

 

2. นครโฮจิมินห์เป็นเมืองที่มีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็วเป็นอันดับ 2 ของโลกในปี 2560

          นครโฮจิมินห์ติดอันดับ 2 ของการเป็นเมืองที่มีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็วที่สุดในปีที่ผ่านมาจากการสำรวจ JLL City Momentum Index (CMI) 2560 ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ Jones Lang LaSalle (JLL) นอกจากนั้นกรุงฮานอยก็อยู่ในลำดับที่ 8 เช่นกัน

ปีพ.ศ.2560 มีเมืองในทวีปเอเชียติด10อันดับแรกจำนวน 5 เมืองประกอบด้วย (1) เมืองบังคาลอร์ (2)นครโฮจิมินห์ (3) นครเซี่ยงไฮ้ (4) เมืองไฮเดอราบาด และ (5) กรุงฮานอย เมืองที่มีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็วที่สุดคือเมืองบังคาลอร์ซึ่งเป็นอันดับ 1 แทนที่กรุงลอนดอนซึ่งครองตำแหน่งนานอันดับ 1 ถึง 2 ปี ทั้งนี้ JLL ระบุว่ากระบวนการจัดอันดับพิจารณาจากข้อมูลหลายอย่างประกอบเช่น การกระจายตัวของประชากร การเพิ่มขึ้นของนวัตกรรมและเทคโนโลยี การสื่อสาร การก่อสร้าง การลงทุน และราคาของอสังหาริมทรัพย์ของเมืองที่ถูกสำรวจจำนวน 134 เมือง และจากการสำรวจเผยให้เห็นว่าเมืองต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกติดอันดับมากกว่าครึ่งจาก 30 อันดับเมืองที่มีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็วที่สุด และนาย Megan Walters ผู้อำนวยการการสำรวจในครั้งนี้ยังกล่าวว่ามีหลายเมืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีศักยภาพในการพัฒนาเมืองให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

จากการสำรวจของบริษัทชี้ให้เห็นว่าเมืองที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็วที่สุดจะสามารถปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีอัตราการเจริญเติบโตของประชากรสูง และพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อกับทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว

ความสำเร็จของเมืองทั้งสองนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาคุณภาพประชากรและการที่มีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติเข้ามาเป็นจำนวนมหาศาล และในขณะเดียวกันภาครัฐก็ช่วยกันพัฒนาบรรยากาศการค้าการลงทุนให้ดีขึ้นอย่างมาก ในครึ่งปีแรกของปีพ.ศ.2559 มีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติเข้ามาเวียดนามเป็นจำนวน 11.2 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 105 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีพ.ศ.2558 นักลงทุนต่างชาติที่ได้เข้ามาลงทุนในเวียดนามในปีที่แล้วเลือกที่จะเข้ามาลงทุนในเวียดนามสืบเนื่องมาจากราคาค่าแรงต่ำ ตลาดการค้าเปิดกว้าง และเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มขยายตัว

อย่างไรก็ ตามนครโฮจิมินห์จะต้องพยายามพัฒนาขึ้นไปอีกเรื่อยๆเพื่อที่จะได้เป็นเมืองที่มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในปีถัดๆ ไปอีกครั้ง โดยนครโฮจิมินห์จะต้องจัดการกับปัญหาเร่งด่วนอย่างเช่นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานของเมืองและจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม

เมือง 10 อันดับแรกที่มีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็วที่สุดคือ 1.เมืองบังคาลอร์ 2.นครโฮจิมินห์ 3.ซิลิคอนแวลลีย์ 4.นครเซี่ยงไฮ้ 5.เมืองไฮเดอราบาด 6.กรุงลอนดอน 7.เมืองออสติน 8.กรุงฮานอย 9.เมืองบอสตัน 10.กรุงไนโรบี

 

 

ภาพที่ 1 รูปภาพแสดง 30 อันดันเมืองที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วที่สุด

 

แหล่งที่มา หนังสือพิมพ์ Thanh Nien วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 หน้า 12 

 

3. นครโฮจิมินห์เตรียมพร้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

ภาคการท่องเที่ยวของนครโฮจิมินห์เตรียมพร้อมที่จะพัฒนาวัฒนธรรมอาหารแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นสินค้าท่องเที่ยวที่มีเอกลักษ์อาหารท้องถิ่นเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นในปีพ.ศ. 2560

การท่องเที่ยวเชิงอาหารได้ถูกนำมาปรับใช้เมื่อไม่นานมานี้และยังคงต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น นาง Minh Cuc ชาวเมืองเขต 11 ได้จัดทัวร์ท่องเที่ยวเชิงอาหารมาได้ 1 ปีแล้วและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศรวมถึงบริษัททัวร์จำนวนมากได้เป็นอย่างดี นักท่องเที่ยวจะเยี่ยมชมสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากมายภายในเมืองเช่น  เจดีย์ Chua Ong เจดีย์ Chua Ba โบสถ์ Cha Tam วัด Mieu Tho To Kim Hoan รวมทั้งเพลิดเพลินไปกับอาหารที่มีเอกลักษ์ประจำท้องถิ่นอีกด้วย ทั้งนี้ นาง Minh Cuc กล่าวเสริมว่า ในปี 2560 นี้ตนได้วางแผนที่จะจัดทัวร์กลางคืนและจะพานักท่องเที่ยวเข้าร่วมชั้นเรียนทำขนมเวียดนามอีกด้วย

นาย Han Nguyen Nguyen Nha นักประวัติศาสตร์กล่าวว่า อาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ประเทศเวียดนามมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นครัวของโลกด้วยอาหารรสเยี่ยมมากมายของทั้งสามภาค

นาย Martin Yan เชฟชาวจีนกล่าวว่าตนเองได้เดินทางมาเที่ยวลิ้มลองรสอาหารเป็นจำนวนหลายครั้งแล้ว และอาหารเวียดนามอยู่ในระดับที่เกือบจะสมบูรณ์แบบ เพียงแต่ประเทศเวียดนามยังต้องพัฒนาวางแผนการโฆษณาอาหารของประเทศให้คนทั่วโลกได้รับรู้ถึงรสชาติความอร่อย

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารกล่าวว่าเพื่อที่จะโฆษณาอาหารเวียดนามให้ชาวต่างชาติรู้จัก การท่องเที่ยวเชิงอาหารควรจะมีการพัฒนาควบคู่กับการส่งเสริมชั้นเรียนทำอาหารแบบดั้งเดิม

อย่างไรก็ตามรองศาสตราจารย์ดร. Phan Thi Thu Hien จากมหาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งนครโฮจิมินห์ชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยและความสะอาดของอาหาร

แหล่งที่มา http://en.vietnamplus.vn/hcm-city-to-develop-cuisinebased-tourism/106630.vnp วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

********************************************

 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจนครโฮจิมินห์