ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าววันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

1.       จังหวัดกว่างนามมีแผนการที่จะสร้างนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

จังหวัดกว่างนามได้อนุมัติโครงการก่อสร้างพื้นที่อุตสาหกรรม การค้า และการบริการ Ha Lam-Cho Duoc ด้วยพื้นที่กว่า 83.5 เฮกตาร์ในเขต Thang Binh ทางการกล่าวว่าพื้นที่ที่จะถูกสร้างนี้จะรองรับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตร ป่าไม้ การผลิตอาหารทะเล การผลิตยา อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมการทอผ้า เครื่องหนัง และงานช่าง  ในปัจจุบันจังหวัดมีพื้นที่อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจทั้งหมด 19 แห่งพื้นที่กว่า 4,700 เฮกตาร์ พื้นที่เศรษฐกิจ Chu Lai ซึ่งเปิดใช้งานในปี พ.ศ. 2546 มีโครงการลงทุนกว่า 109 โครงการ 29 โครงการในพื้นที่นั้นเป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติที่มีเงินทุนกว่า 1.52 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงการที่กำลังดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันนี้มีด้วยกัน 66 โครงการมูลค่ามากกว่า 837 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สร้างงานให้กับคนในพื้นที่กว่า 12,000 คน

สำหรับตัวจังหวัดกว่างนามเองได้ดึงดูดโครงการลงทุนจากต่างชาติกว่า 128 โครงการ โดยมีเงินลงทุนรวมกันกว่า 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีที่แล้วทางการจังหวัดได้เริ่มการก่อสร้างโครงการที่สำคัญของจังหวัดคือ Nam Hội An Integrated Resort ที่บริษัท VinaCapital ได้ร่วมมือกับบริษัท Gold Yield Enterprises Corporations และอีกหนึ่งโครงการคือการขยายเขตอุตสาหกรรมยานยนต์ Truong Hai – Chu Lai ด้วยเงินทุนกว่า 535.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนั้น จังหวัดได้ลงทุนขุดลอกคูคลองที่ท่าเรือ Tam Hiep และท่าเรือ Ky Ha ด้วยเงินลงทุนกว่า 825 พันล้านเวียดนามด่ง เพื่อที่จะให้เรือขนส่งสินค้าที่มีความจุ 10,000 เดดเวทตัน  และ 20,000 เดทเวทตันสามารถเข้ามาใช้งานได้ ในขณะเดียวกันสนามบิน Chu Lai ก็เตรียมการรองรับผู้โดยสาร 2.3 ล้านคน และสินค้ากว่า 1.5 ล้านตันภายในปี พ.ศ.2568

แหล่งที่มา http://vietnamnews.vn/economy/350346/central-province-adds-more-industry-and-service-complex.html#PrCKEGX4hljDH4B6.97 วันที่ 26/1/2560

 

2.       นครโฮจิมินห์ตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ 6 ล้านคนพร้อมกับการพัฒนาการส่งสินค้าด้วยเครื่องบินไร้คนขับ

วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 รองประธานสภาประชาชนนครโฮจิมินห์ นาย Tran Vinh Tuyen ให้สัมภาษณ์ว่าคณะสภาเมืองกำหนดแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ 6 ล้านคนในปี พ.ศ. 2560 มากกว่าในปี พ.ศ. 2559 ถึง 8 แสนคน ในการที่จะบรรลุแนวทางที่ตั้งเป้าหมายในครั้งนี้ นครโฮจิมินห์จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และสังคม นอกจากนั้นหน่วยงานรัฐบาล ภาคธุรกิจเอกชน และกลุ่มคนที่มีส่วนในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด พยายามหลีกเลี่ยงความคิดที่ว่างานใครคนนั้นทำ ผลิตภัณฑ์จากการท่องเที่ยวจะต้องพัฒนาชนบทควบคู่ไปกับการโฆษณาสินค้าเกษตร สินค้าหมู่บ้าน อาหารท้องถิ่น เช่นในเขต 5 จะมีถนนโคมไฟ ถนนยาพื้นบ้าน ที่อำเภอ Can Gio จะมีถนนผลิตภัณฑ์จากทะเล ที่อำเภอ Hoc Mon จะมีหมู่บ้านศิลปาชีพเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และในตัวเมืองจะให้กลุ่มนักวิจัยทำรายงานเกี่ยวกับเครื่องบินไร้คนขับขนาดเล็ก เพื่อที่จะบริการส่งสินค้าภายในตัวเมือง

ภาพที่ 1 เครื่องบินส่งสินค้าไร้คนขับ

นาย Tran Vinh Tuyen ยังกล่าวว่าการค้าออนไลน์คือหนึ่งในช่องทางการค้าที่สำคัญในอนาคตอันใกล้ ทางสภาเมืองได้หารือกับกลุ่มการค้านครโฮจิมินห์ (บริษัทSaigon Co.op เจ้าของกิจการ Co.opmart) ในเรื่องของการส่งสินค้าโดยเครื่องบินไร้คนขับเล็กๆ นักท่องเที่ยวหรือชาวนครโฮจิมินห์ที่ต้องการซื้อสินค้าไม่จำเป็นต้องไปเอาของด้วยรถยนต์อีกต่อไปแต่สามารถได้รับสินค้าผ่านการใช้เครื่องบินไร้คนขับขนาดเล็ก หากพื้นที่ๆ ลูกค้าสั่งของมีพื้นที่ให้เครื่องบินไร้คนขับลงจอด และลูกค้ายินยอมจ่ายค่าบริการที่เหมาะสมกับรูปแบบการส่งสินค้านี้ หลายๆ ที่ในต่างประเทศได้ใช้การส่งสินค้ารูปแบบนี้มาแล้วและได้สร้างความรู้สึกน่าสนใจและแปลกใหม่ให้กับลูกค้าและมีส่วนช่วยในการลดปัญหาการจราจรอีกด้วย การส่งสินค้ารูปแบบนี้จะสร้างให้สินค้าจากการท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์และสามารถเริ่มใช้ได้ในปีนี้ นอกจากนั้นทางสภาเมืองยังออกขอร้องให้ทุกๆ ฝ่าย ทุกๆ เขต และทุกๆ อำเภอ เพิ่มกำลังคนในการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกปล้นและถูกปาหินใส่ในขณะกำลังเดินทางท่องเที่ยว

แหล่งที่มา หนังสือพิมพ์ Thanh Nien วันที่ 2/2/2560 หน้า 16

 

3.       เวียดนามเตรียมลงทุน 153 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มระบบการคมนาคมเชื่อมต่อพื้นที่ที่ราบสูงภาคกลาง

ภาพที่ 2 ถนน Quoc Lo 19 

กระทรวงคมนาคมมีมติให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบและตัดสินใจในการริเริ่มโครงการเชื่อมต่อพื้นที่ที่ราบสูงภาคกลาง (ถนน Quoc Lo 19) โดยใช้เงินกู้ International Development Association (IDA) หรือเงินกู้จากสมาคมการพัฒนาระหว่างประเทศของธนาคารโลก โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับถนน Quoc Lo 19 ที่มีความยาว 126 กิโลเมตร และสร้างทางเลี่ยงถนน Quoc lo 19 ความยาว 27 ถึง 35 กิโลเมตร ให้ได้มาตรฐานระดับ 3 จังหวัดบิ่ญดิงจะดูแลยกระดับพื้นที่ระยะกิโลเมตรที่ 51+152 ถึงระยะกิโลเมตรที่ 67 จังหวัดซาลายจะดูแลยกระดับพื้นที่ระยะกิโลเมตรที่ 67 ถึงระยะกิโลเมตรที่ 90 ระยะกิโลเมตรที่ 131+300 ถึงระยะกิโลเมตรที่ 167 และระยะกิโลเมตรที่ 180 ถึงระยะกิโลเมตรที่ 243 นอกจากนั้นโครงการนี้ยังเล็งที่จะสร้างถนนเลี่ยงอำเภอ An Khe  ความยาว 13.7 กิโลเมตร และถนนเลี่ยงตัวเมืองจังหวัดเปลกูความยาว 13 ถึง 21 กิโลเมตร มูลค่าเงินลงทุนในโครงการนี้ทั้งสิ้น 153.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,490 พันล้านด่ง ในจำนวนนั้นจะใช้เงินกู้ IDA ของธนาคารโลกจำนวน 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,404 พันล้านด่ง และจะใช้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 3.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 86 พันล้านด่ง

อันที่จริงแล้วโครงการนี้ได้ถูกพูดคุยและหารือกันกับธนาคารโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นถนนหลักในการเชื่อมต่อพื้นที่ที่ราบสูงภาคกลางสู่ถนน Quoc Lo 1 และสู่ท่าเรือนานาชาติต่างๆ จากผลการค้นคว้าวิจัยของที่ปรึกษาธนาคารโลกในโครงการประเมินความปลอดภัยของถนนระดับสากล ถนน Quoc Lo 19 ได้รับคะแนนความปลอดภัยเพียงแค่ 1 ถึง 2 ดาวเท่านั้น (อยู่ในระดับอันตรายมากเมื่อใช้เส้นทางนี้) ที่ปรึกษาธนาคารโลกในโครงการนี้เห็นว่าควรจะพัฒนาให้ขึ้นเป็นระดับ 3 ดาวซึ่งเป็นระดับที่พอจะยอมรับได้ อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2555 ธนาคารโลกไม่เห็นชอบให้เวียดนามยืมเงินกู้ IDA17 และระยะเวลาการกู้ยืมก็สั้นเกินไปทำให้การกู้ยืมเงินในครั้งนั้นไม่ผ่านมติเห็นชอบ

จากมติของกระทรวงคมนาคม การเตรียมแผนการก่อสร้างจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และจะเริ่มโครงการก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 หากมตินี้ได้รับการเห็นชอบโดยรัฐบาล โครงการนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมต่อระบบคมนาคมขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้าน และจะยกระดับคุณภาพของระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาคเข้าสู่จังหวัดภาคกลาง นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางบนถนน Quoc Lo 19 ให้ได้มาตรฐานสากลอีกด้วย ศูนย์ข้อมูลธุรกิจนครโฮจิมินห์

แหล่งที่มา http://baodautu.vn/dau-tu-153-trieu-usd-tang-cuong-ket-noi-giao-thong-khu-vuc-tay-nguyen-d58309.html  วันที่ 2/2/2560

********************************************

 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจนครโฮจิมินห์