ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2563

ธุรกิจการบินของเวียดนามขยายตัวอย่างรวดเร็วในปี 2562

การบินพลเรือนเวียดนามเปิดเผยว่าในปี 2562 มีผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานทั่วประเทศมากถึง 115.5 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 และมีการขนส่งสินค้า 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ทั้งนี้ เฉพาะสายการบินท้องถิ่นของเวียดนามได้ให้บริการผู้โดยสาร 55 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 และขนส่งสินค้าประมาณ 435,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6

การเปิดตัวสายการบิน Bamboo Airways เมื่อต้นปี 2562 ซึ่งมีเที่ยวบินมากกว่า 3,000 เที่ยวบินและการเปิดเส้นทางการบินและขยายฝูงบินของสายการบินท้องถิ่นที่เหลือ ทำให้ธุรกิจการบินของเวียดนามขยายตัวอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่าการแข่งขันที่รุนแรงของสายการบินท้องถิ่นเวียดนามแม้จะส่งผลดีต่อผู้โดยสารแต่กลับทำให้สายการบินอาจประสบความท้าทายในการพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนต่อไป ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2562 สายการบิน Vietnam Airlines มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 คิดเป็นร้อยละ 98 ของเป้าหมายประจำปี ในขณะที่สายการบิน Vietjet มีรายได้มากกว่า 30 ล้านล้านด่ง (1.29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และมีกำไรก่อนหักภาษีมากกว่า 2.8 ล้านล้านด่ง (36.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งร้อยละ 30 ของรายได้ดังกล่าวมาจากรายได้เสริมทางธุรกิจที่มีได้มาจากการขนส่งผู้โดยสารและสินค้านอกจากนี้ ในบางเส้นทางบินสำคัญก็มีการแข่งขันกันสูงขึ้น อาทิ เส้นทางกรุงฮานอย-นครโฮจิมินห์มีอัตราเติบโตสูงขึ้นร้อยละ 45 แต่กลับพบว่ารายได้ของสายการบินท้องถิ่นลดลง และราคาบัตรโดยสารในเส้นทางดังกล่าวก็ลดลงโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 45 อีกด้วย ทั้งนี้คาดว่าในปี 2563 การแข่งขันในธุรกิจการบินจะดุเดือดยิ่งขึ้นเมื่อสายการบินใหม่ 3 สายการบิน ได้แก่ Kite Air, Vinpearl Air และ Vietravel Air จะเปิดให้บริการในขณะเดียวกันแม้ว่าธุรกิจการบินจะขยายตัวอย่างมากแต่ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ยังคงขาดการพัฒนาอีกทั้งยังประสบปัญหาสนามบินต้องรองรับผู้โดยสารเกินขีดความสามารถจึงเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับการพัฒนาธุรกิจการบินของเวียดนาม

แหล่งที่มา : Saigon time วันที่ 25 ธันวาคม 2562

URL: https://en.thesaigontimes.vn/tinbaichitiet/73759/?fbclid=IwAR0bQzooaWvdri56hBPn4SvWpI1QToyri3a0S8VJvyj9PsQdgD-xMr4aTag

 

บริษัท Thaco ส่งออกรถบัสไปยังฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 บริษัท Truong Hai Auto Corporation (Thaco) ซึ่งมีโรงงานผลิตรถยนต์ตั้งอยู่ที่จังหวัดกว๋างนามได้จัดพิธีส่งมอบรถบัสโดยสาร 15 คันที่ท่าเรือ Chu Lai จังหวัดกว๋างนาม ให้กับบริษัท Autodelta ของฟิลิปปินส์ โดยทั้งสองได้ลงนามในข้อตกลงในการส่งออกรถบัส 200 คันไปยังฟิลิปปินส์ในปี 2563 รถโดยสารเหล่านี้ได้รับการออกแบบโดยศูนย์วิจัยและพัฒนา Thaco. ด้วยสัดส่วนการผลิตในเวียดนามมากกว่าร้อยละ 45 และรองรับมาตรฐานด้านการปล่อยของเสียที่ระดับ Euro 5 หลังจากที่บริษัท Thaco ได้ส่งมอบรถบัส Thaco ให้ฟิลิปปินส์ทดลองใช้จำนวน 2 คัน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 การส่งออกดังกล่าวนับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญที่แสดงถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ของเวียดนามและการขยายตัวของ Thaco ในช่วงเวลาสำคัญที่เวียดนามได้ขยายตัวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตลาดโลก นอกจากนี้ Thaco ยังได้ส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ คอนเดนเซอร์ เครื่องปรับอากาศ วัสดุหุ้มที่นั่ง และวัสดุหุ้มหัวเกียร์ไปยังเกาหลีใต้และญี่ปุ่นด้วย 

อนึ่ง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัท Thaco ได้ส่งออกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ และวิศวกรรมเครื่องกลไปยังเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย กัมพูชา รัสเซีย เยอรมนี ออสเตรเลีย ตุรกี และคาซัคสถาน และมีรายได้จากการส่งออกดังกล่าวถึง 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัท Thaco มีรายได้จากการส่งออกประมาณ 14.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และตั้งเป้าหมายจะสร้างรายได้จากการส่งออกในปี 2563 ไว้ที่ 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

แหล่งที่มา: Saigon Times วันที่ 30 ธันวาคม 2562

URL: https://en.thesaigontimes.vn/tinbaichitiet/73848/ 

 

นครเกิ่นเทอติดอันดับเมืองที่มีการขยายตัวของประชากรสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก

Economist Intelligence Unit (EIU) เผยผลสำรวจเมืองที่มีการขยายตัวของประชากรมากที่สุด 30 อันดับทั่วโลกพบว่าระหว่างปี 2558-2563 นครเกิ่นเทอซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงมีประชากรเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 36.7 สูงเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากเมือง Malappuram ในรัฐ Kerala ของอินเดียร้อยละ 44 ในขณะที่กรุงฮานอยติดอันดับที่ 21 โดยมีประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.9 และปัจจุบันมีประชากร 8 ล้านคน นครเกิ่นเทอเป็น 1 ใน 5 นครที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มีประชากรประมาณ 1. 61 ล้านคน ที่ผ่านมา นครมีการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วพร้อมไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะภายในปี 2568 อย่างไรก็ตาม นครเกิ่นเทอยังคงประสบความท้าทายเรื่องน้ำและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับตั้งแต่ปัญหาอุทกภัยไปจนถึงภัยแล้งปัญหามลพิษทางน้ำปัญหาน้ำเค็มลุกเข้ามาในแผ่นดินทั้งนี้ปัญหาอุทกภัยกลายเป็นปัญหาสำคัญเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการก่อสร้างหรือมีการใช้ประโยชน์น้ำจากใต้ดินซึ่งส่งผลให้ดินทรุดตัว

ที่มา: vnexpress วันที่ 11 มกราคม 2563

URL: https://e.vnexpress.net/news/news/can-tho-world-s-second-fastest-growing-urban-area-report-4040294.html