ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นประจำเดือนมกราคม 2563 (1)

ธุรกิจสตาร์ทอัพมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วใน 5 ปีข้างหน้า

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นาย Eddie Thai หุ้นส่วนของบริษัทร่วมลงทุน 500 Startups Vietnam ได้กล่าวในงาน Startup Viet Summit ที่นครโฮจิมินห์ถึงระบบนิเวศธุรกิจสตาร์ทอัพ (startup ecosystem) ในเวียดนามว่าสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาห้าปีข้างหน้า หากมีการร่วมลงทุน และได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

ในปี 2555 การร่วมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพเวียดนามมีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งยังได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่มากนัก จนกระทั่งปี 2559  การขยายตัวของระบบนิเวศธุรกิจ จึงได้เริ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากตลาดผู้บริโภคในขณะที่ภาครัฐก็ได้เริ่มผลักดันนโยบาย “ประเทศแห่งสตาร์ทอัพ” เช่นกัน ส่งผลให้การร่วมทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพเพิ่มขึ้นเป็น 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการลงทุนจากต่างชาติเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้คาดว่าในปี 2568 เศรษฐกิจทางอินเทอร์เน็ต (Internet economy) ของเวียดนามจะสามารถขยายตัวได้มากถึง 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐโดยจะมีธุรกิจสตาร์ทอัพประเภท E-commerce เทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech)  และรูปแบบอื่น ๆ ร่วมด้วย ดังนั้นเวียดนามก็อาจกลายเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมสำหรับโลกที่กำลังพัฒนารวมถึงเป็นศูนย์บ่มเพาะความพร้อมให้กับสตาร์ทอัพในรูปแบบอื่น ๆ

นอกจากนี้ นาง Le Huynh Kim Ngan ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท Twenty.vn กล่าวว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเวียดนามควรเน้นไปที่การเติบโตที่รวดเร็ว ให้เป็นธุรกิจที่ติดตลาด และไม่หยุดสร้างนวัตกรรมเพื่อให้กลายเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (Unicorns-Startups) ทั้งนี้ นาง Ngan ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีผู้ก่อตั้งที่ดี มีแนวคิดที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้เร็ว โดยควรจับจังหวะเวลาในการเปิดตัวธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ในตลาด รวมถึงศึกษาตลาดทั้งในภูมิภาค และนานาชาติเพื่อขยายธุรกิจในขณะที่ นาย Nguyen Thanh Nam ประธานบริษัท Endeavor Vietnam ได้กล่าวเสริมว่า ธุรกิจสตาร์ทอัพจะต้องมีการพัฒนา และบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

แหล่งที่มา: Viet Nam News วันที่ 3 ธันวาคม 2562

URL: https://vietnamnews.vn/economy/569279/startups-poised-to-develop-strongly-over-next-five-years.html

 

เวียดนามกำลังพิจารณาการจัดสรรงบ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นาย Nguyen Chi Dung รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุนได้รายงานในการประชุมที่กรุงฮานอย ว่ารัฐบาลได้พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิภาคดังกล่าว

ภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเป็นภูมิภาคที่มีการลงทุนมากเป็นอันดับสามในเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 18 ของการลงทุนทั้งหมดในประเทศนาย Nguyen Chi Dung ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรัฐบาลท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาภูมิภาค โดยมีเป้าหมายระยะยาวเพื่อดึงดูดการลงทุนและการจัดสรรเงินทุนเพื่อการพัฒนา

นาย Ousmane Dione ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำเวียดนาม ได้กล่าวว่าการสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงจะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อมีหน่วยงานที่มีการวางแผนอย่างชัดเจนและการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและบูรณาการจากทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ยังให้แนวทางการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและการเกษตรให้มีการเชื่อมโยงกันในภูมิภาค ปัจจุบัน นาย Ousmane Dione เน้นย้ำความสำคัญของการทำงานอย่างสอดคล้องกันระหว่างจังหวัดในลักษณะเครือข่ายและทั่วถึงกันมากขึ้นเพื่อลดการลงทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพ และเกิดผลประโยชน์ในระยะยาว

การปรับแผนแม่บทการพัฒนาภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงควรจัดลำดับความสำคัญของการลงทุนในภาคส่วนต่างๆอย่างบูรณาการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภูมิภาคเพิ่มประสิทธิภาพให้ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิภาคอากาศมีความเชื่อมโยงเขตเมืองและอุตสาหกรรมอย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเพื่อลดการทับซ้อนกันของแผนดำเนินงานและส่งเสริมให้การลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นาย Tran Duy Dong อธิบดีกรมเศรษฐกิจท้องถิ่นภายใต้กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเสนอให้รัฐบาลเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินและจังหวัดต่างๆในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเพิ่มความรับผิดชอบด้านงบประมาณ เพื่อส่งเสริมแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันมากขึ้น

แหล่งที่มา: The Saigon Times วันที่ 20 ธันวาคม 2562

URL: https://en.thesaigontimes.vn/tinbaichitiet/73643/

 

นายกรัฐมนตรีของเวียดนามได้อนุมัติจัดตั้ง IT Park ในนครดานัง

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 นายNguyen Xuan Phuc นายกรัฐมนตรีของเวียดนาม ได้อนุมัติโครงการดานังไอทีพาร์ค (DITP) โครงการดังกล่าวจะได้รับสิทธิพิเศษด้านการลงทุนซึ่งตั้งอยู่ในเขต Hoa Vangนครดานัง และระยะของโครงการมีพื้นที่ 131 เฮกเตอร์ตามกฤษฎีกาหมายเลข 154/2013

นอกจากนี้รัฐบาลได้ให้คณะกรรมการประชาชนนครดานังจัดงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมเข้ากับ DITP ก่อนหน้านี้ โครงการได้เงินทุนโดยนักลงทุนอเมริกัน มูลค่า 278 ล้านดอลลาร์สหรัฐครอบคลุมพื้นที่ 341 เฮกตาร์ อย่างไรก็ตาม นครดานังได้ถอนใบอนุญาตการลงทุน เนื่องจากขาดเงินทุน และโครงการล่าช้า

หลังจากนั้น บริษัทร่วมทุนเพื่อการพัฒนาโครงการดานังไอทีพาร์ค (ภายใต้กลุ่ม Trung Nam) ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการทั้งนี้ในงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุนที่สหรัฐฯ คณะกรรมการประชาชนนครดานัง และบริษัท Trung Nam ได้ลงนามในข้อตกลงด้านความร่วมมือกับบริษัทใน Silicon Valley ให้มาลงทุนใน DITP

อนึ่งการก่อสร้าง DITP ในระยะแรกได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว และกลุ่ม Trung Nam จึงได้ยื่นขออนุมัติ เพื่อดำเนินการก่อสร้างระยะที่สองต่อไปด้วย

แหล่งที่มา : The Saigon Times วันที่ 8 มกราคม 2563

URL :https://english.thesaigontimes.vn/74033/pm-approves-it-park-establishment-in-danang.html