ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562

โอกาสลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับการท่องเที่ยวในเวียดนามใต้

กรมการท่องเที่ยวเวียดนาม รายงานว่า ในครึ่งแรกของปี 2562 เวียดนามมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 45.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 โดยในจำนวนนั้น เป็นนักท่องเที่ยวที่พักค้างคืนถึง 22.9 ล้านคน และในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 เวียดนามมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 11.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ทั้งนี้ แหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่ชายหาดจังหวัดคั้นหว่า (ครอบคลุมเมืองตากอากาศญาจางและกัมรานห์) ลงมาถึงภาคใต้มีแนวโน้มที่จะมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น จังหวัดบ่าเหรี่ย-หวุงเต่าที่มีอัตราการเข้าพักโรงแรมระดับ 3-5 ดาวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ร้อยละ 90-100 โดยอัตราเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 55-60

แต่ละภูมิภาคในเวียดนามมีสภาพภูมิอากาศที่ต่างกัน ภาคเหนือมี 4 ฤดู ภาคใต้แดดแรงทั้งปี และในบริเวณชายฝั่งในบริเวณภาคกลางอากาศดีตลอดปี นางสาว Cao Thi Ngoc Lan รองประธานสมาคมการท่องเที่ยวเวียดนาม กล่าวว่า ผู้บริหารจังหวัดในภาคใต้จึงควรใช้ประโยชน์ดังกล่าวในการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว โดยได้ทราบมาว่าเมืองฟานเที้ยต จังหวัดบิ่นห์ถ่วนและจังหวัดบ่าเหรี่ย-หวุงเต่ามีแผนการมาลงทุนขนาดใหญ่จำนวนมาก เช่น โครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท Novaland ในเมืองฟานเที้ยต (จังหวัดบิ่นห์ถ่วน ใกล้เมืองมุยเน้) และเมือง Ho Tram (จังหวัดบ่าเหรี่ย-หวุงเต่า) โดยจะพัฒนาเป็นวิลล่า ทาวน์เฮ้าส์ เป็นต้น ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาท่องเที่ยวซ้ำและพักในระยะเวลาที่นานขึ้น

จากการสำรวจของบริษัท Savills พบว่า ธุรกิจบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยวทำกำไรได้ดีในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีกำไรปีละประมาณร้อยละ 6.4 โดยราคาซื้อบ้านพักเฉลี่ยอยู่ที่ 291,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่อัตราเช่าเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 21,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ นางสาว Lan เห็นว่า ธุรกิจบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยวได้รับความนิยมเนื่องจากมีความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวมากกว่าโรงแรม รวมถึงสามารถให้เช่าในช่วงเวลาที่ไม่พักอาศัยได้ นอกจากนี้ ในปัจจุบัน ธุรกิจที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวยังเติบโตอย่างกว้างขวาง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงผู้ให้บริการได้หลากหลายรูปแบบและมีตัวเลือกมากขึ้นด้วย

ที่มา: VNExpress วันที่ 9 ตุลาคม 2562

URL: https://vnexpress.net/kinh-doanh/co-hoi-sinh-loi-tu-bat-dong-san-nghi-duong-phia-nam-3994137.html

 

เขตเศรษฐกิจในเวียดนามตอนใต้ขาดแคลนแรงงานฝีมือ

จากนโยบายการขยายอุตสาหกรรมการผลิตของรัฐบาลเวียดนาม ทำให้บริษัทในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจำนวนมากในเขตเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในเวียดนามตอนใต้ ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานทักษะ

ศูนย์จัดหางานจังหวัดด่งนาย สังกัดกรมแรงงาน ผู้พิการและสังคมสงเคราะห์ จังหวัดด่งนาย รายงานว่า ในโครงการจัดหางานในช่วงเดือนกันยายน 2562 มีบริษัทผลิตรองเท้าหนัง เสื้อผ้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์ 19 บริษัทเข้าร่วมโครงการจัดหาแรงงานเพิ่มกว่า 870 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม มีเพียง 380 รายที่สนใจเข้าทำงาน 187 รายยื่นใบสมัครเข้าทำงานและมีเพียง 130 รายที่ได้รับเข้าทำงาน

ในขณะเดียวกัน นครโฮจิมินห์ก็ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ โดยในเดือนกันยายน 2562 ระบุว่า ขาดแคลนแรงงานประมาณ 25,000 คน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 โดยภาคที่ขาดแคลนแรงงานมากที่สุด ได้แก่ การขนส่งหรือโลจิสติกส์การนำเข้า-ส่งออกสินค้า อุตสาหกรรมเครื่องยนต์ โกดังสินค้า สถาปนิก วิศวกรและช่างเครื่องยนต์ เป็นต้น ส่วนจังหวัดบิ่นห์เยืองเองก็ขาดแคลนแรงงานททักษะ โดยเฉพาะในบริษัทต่างชาติ อาทิ เกาหลีใต้ ไต้หวัน โดยผู้บริหารจังหวัดได้พยายามประสานกับบริษัทดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน

แหล่งที่มา: Kinh Te Saigon วันที่ 16 ตุลาคม 2562

URL: https://www.thesaigontimes.vn/295503/vung-kinh-te-phia-nam-gia-tang-nhu-cau-lao-dong-co-tay-nghe-.html

 

เครือซีเมนต์ไทยสนับสนุนทุนการศึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เครือซีเมนต์ไทย (SCG) ประกาศสานต่อโครงการ SCG Sharing The Dream Scholarship ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเวียดนามผ่านการให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอด 12 ปีที่ผ่านมาและได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเวียดนามแล้วกว่า 4,000 คนทั่วประเทศ

โครงการ SCG Sharing The Dream Scholarship 2019 จะดำเนินการใน 9 จังหวัด ได้แก่ นครโฮจิมินห์ จังหวัดลองอาน จังหวัดด่งนาย จังหวัดบิ่นห์เยือง จังหวัดบ่าเหรี่ย-หวุงเต่า จังหวัดกว๋างบิ่นห์ จังหวัดท้ายบิ่นห์ จังหวัดเหงะอาน และจังหวัดไฮเยือง โดยจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมปลายไปจนถึงนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย รวมจำนวน 290 ทุน มูลค่า 1.9 พันล้านด่ง (ประมาณ 82,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งนี้ การสานต่อโครงการจะช่วยสานฝันให้แก่เยาวชนในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตของเวียดนาม

นายเชาวลิต ตรีจักร์ ผู้จัดการบริษัท TPCVINA Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ SCG ในประเทศเวียดนาม กล่าวว่า “เยาวชนแต่ละคนมีความฝันที่แตกต่างกัน SCG จึงส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนเวียดนามทั่วประเทศผ่านการสนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษาและ SCG เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะมีส่วนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเวียดนามต่อไป”

แหล่งที่มา : The Saigon Times วันที่ 28 ตุลาคม 2562

URL: https://english.thesaigontimes.vn/72341/cement-group-supports-human-development-via-scholarship-program-.html

 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามติดโผการจัดลำดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกโดยU.S. News Global University Rankings

สำนักข่าว VnExpress รายงานว่า U.S. News Global University Rankings ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกประจำปี 2020 ประกอบด้วย 1,500 มหาวิทยาลัยจาก 81 ประเทศ โดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ณ กรุงฮานอย และมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ณ นครโฮจิมินห์ ถูกจัดอันดับอยู่ที่ 1,059 และ 1,176 ทั้งนี้ ในการจัดอันดับในปี 2020 มีมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมอีก 250 แห่งจาก 6 ประเทศ และสถาบันอุดมศึกษาใน 10 อันดับแรก ล้วนมาจากสหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักร โดยมีมหาวิทยาลัย Harvard อยู่ในลำดับที่ 1 ตามมาด้วยสถาบันเทคโนโลยี MIT และมหาวิทยาลัย Stanford

ทั้งนี้ การจัดอันดับในภูมิภาคเอเชียมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ณ กรุงฮานอย ถูกจัดอันดับอยู่ที่ 275 ในขณะนี้มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ณ นครโฮจิมินห์ ถูกจัดอันดับอยู่ที่ 322 โดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ถูกจัดอันดับเป็นที่ 1 ในภูมิภาคตามมาด้วยมหาวิทยาลัย Tsinghua ของจีนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางของสิงคโปร์

ในรอบหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยของเวียดนามได้รับการยอมรับในการจัดอันดับของนานาชาติมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2019 QS World University Rankings ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ณ นครโฮจิมินห์ อยู่ในช่วงอันดับที่ 701 - 750 ในขณะที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ณ กรุงฮานอย อยู่ในช่วงอันดับที่ 801 - 1,000

U.S. News รายงานว่าวิธีประเมินการจัดอันดับในครั้งนี้ใช้ตัวชี้วัด 13 ตัวตามหลักทางวิชาการและการวิจัย รวมถึงเกณฑ์การวัด อาทิ การอ้างอิงทางวิชาการความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศการประชุมวิชาการ และการตีพิมพ์เอกสารวิชาการ เป็นต้น

แหล่งที่มา : Saigoneer วันที่ 29 ตุลาคม 2562

URL: https://saigoneer.com/vietnam-heritage/17704-vietnam-national-university-included-in-u-s-news-global-university-rankings?fbclid=IwAR3F67Kfi8N7ehICXtvnR-VscX6MPe5FkZQZa1IGOmaWhgtAA1GrEbQtXRk