ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 1-10 ตุลาคม 2562

นครโฮจิมินห์ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ภายในปี 2568

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 กรมอุตสาหกรรมและการค้านครโฮจิมินห์ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาโลจิสติกส์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของเวียดนามทั้งประเทศและตั้งเป้าที่จะรักษาความเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์

นาย Nguyen Ngoc Hoa รองผู้อำนวยการกรมอุตสาหกรรมและการค้านครโฮจิมินห์ กล่าวว่า รัฐบาลได้วางแผนยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันโลจิสติกส์ให้เป็นอุตสาหกรรมบริการที่สำคัญของนครและภูมิภาค โดยคาดหวังว่าจะลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของเวียดนามต่อ GDP ลงอยู่ที่ร้อยละ 16 ภายในปี 2568 โดยเสนอโครงการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงระดับภูมิภาค และตั้งเป้าพัฒนาศูนย์โลจิสติกส์สามแห่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะตามแผนแม่บทของรัฐบาลที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ปี 2558

นาง To Thi Hang เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์เวียดนาม (VLI) กล่าวว่า ภาคใต้ของเวียดนามมีคลังสินค้าทางบก 12 แห่ง ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงการขนส่งทางน้ำในประเทศและใกล้กับท่าเรือทะเล ทั้งนี้ ตามมติของกระทรวงคมนาคมเมื่อปี 2561 ภาคใต้ของเวียดนามจะมีคลังเก็บตู้คอนเทนเนอร์ทางบกใหม่ 31 แห่งโดย 24 แห่งจะอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนครโฮจิมินห์  และภายในปี 2573 จะมีคลังเก็บสินค้าทางบก 8 แห่งซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งหมด 102 - 137 เฮกตาร์และมีขีดความสามารถในการรองรับตู้คอนเทนเนอร์รวม 1.38 - 1.89 ล้านตู้

ปัจจุบันนครโฮจิมินห์มีคลังเก็บสินค้าทางบก 6 แห่ง แต่ในช่วงนี้ 5 แห่งมีแผนจะถูกโยกย้ายหรือรองรับสินค้าเกินขีดความสามารถ ในขณะที่ท่าเรือส่วนใหญ่ก็กำลังเผชิญกับอุปสรรค เช่น การใช้โครงสร้างพื้นฐานเกินขีดความสามารถ การจราจรติดขัด การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ขาดความเชื่อมโยงภายในประเทศ รวมถึงมีท่าเรือท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ด้านในและชานเมืองของนครซึ่งไม่สามารถขยายพื้นที่ได้

ทั้งนี้ ผลการสำรวจระบุว่าศูนย์กลางการขนส่งในอนาคตควรต้องตั้งอยู่ในเขต Thu Ducและเขต 9 ทางฝั่งตะวันออกของนครโฮจิมินห์ เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจรที่ทันสมัยเพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงกับจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญโดยรอบ

แหล่งข้อมูล : The Saigon Times วันที่ 19 กันยายน 2562

URL : https://en.thesaigontimes.vn/tinbaichitiet/71421/

 

สายการบินเวียดเจ็ทติด 1 ใน 12 สายการบินที่มีรายได้จากบริการเสริมสูงสุดของโลก

สายการบินเวียดเจ็ทซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในนครโฮจิมินห์ มีรายได้จากการดำเนินกิจการในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 มูลค่า 18.9 ล้านล้านด่ง (ประมาณ 814 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ17 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561

ข้อมูลจากรายงานรายได้ประจำปีของบริษัทที่ปรึกษา CarTrawler ประจำปี 2019 เผยว่าสายการบินเวียดเจ็ทมีสัดส่วนรายได้จากบริการเสริมเทียบกับรายได้จากการขนส่งทางอากาศร้อยละ2.7 จัดอยู่ในลำดับที่ 12 ของโลก ซึ่งรายได้เสริมถือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบรรดาสายการบินต้นทุนต่ำเมื่อมีอัตรากำไรมากกว่าร้อยละ 90

ทั้งนี้ สายการบินเวียดเจ็ทมุ่งที่จะขยายระบบการให้บริการและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยมีแผนที่จะให้บริการภาคพื้นดินที่สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย กรุงฮานอยในปี 2563 เพื่อประโยชน์ต่อทั้งลูกค้าและสายการบิน รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะเป็น 1 ใน 5 สายการบินที่มีรายได้จากบริการเสริมสูงที่สุดในโลกด้วย

แหล่งที่มา : The Saigon Times วันที่ 25 กันยายน 2562

URL : https://english.thesaigontimes.vn/71513/vietjet’s-ancillary-revenue-ranks-among-top-12-airlines-in-the-world.html

 

SCG จับมือ HCMC University of Technology (HCMUT) สร้างพันธมิตรทางนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทเอสซีจีซีเมนต์ – วัสดุก่อสร้าง (เวียดนาม) จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเอสซีจี (ประเทศไทย) หรือเครือซีเมนต์ไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งโฮจิมินห์ (HCMUT) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการฝึกอบรมแรงงานที่มีทักษะขั้นสูงเพื่อรองรับความต้องการในอนาคตเพื่อให้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และแนวการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้บริโภคชาวเวียดนาม

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดำเนินโครงการวิจัยต่าง ๆ ตามเป้าประสงค์ของ SCGเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพของสินค้า การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตและการก่อสร้าง รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัยผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ รวมถึงการจัดสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และการฝึกอบรม

นอกจากนี้ ภายใต้แนวคิด “Passion For Better” ของบริษัทซึ่งเน้นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บริษัทยังจะสนับสนุนโดยการให้ทุนแก่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักปฏิบัติงานในสถานที่จริง การเยี่ยมชมโรงงาน และการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ ด้วย

แหล่งที่มา : The Saigon Times วันที่ 2 ตุลาคม 2562

URL: https://english.thesaigontimes.vn/71728/scg-hcmut-collaborate-on-innovation-activities.html.

 

นครโฮจิมินห์จัดเก็บงบประมาณทะลุ 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (287 ล้านล้านด่ง) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์นครโฮจิมินห์ได้จัดการประชุมสมัยที่ 32โดยมีนาย Nguyen Thien Nhan เป็นเลขาธิการคณะกรรมการบริหารพรรคคอมมิวนิสต์นครโฮจิมินห์เป็นประธานและได้แถลงว่า ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2562 นครฯ สามารถได้จัดเก็บรายได้แล้ว 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 72 ของเป้าหมายทั้งปี

นาย Tran Vinh Tuyenรองประธานคณะกรรมการประชาชนนครฯ รายงานว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของนครฯ (GRDP) มีมูลค่ารวมกว่า 4.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (1 ล้านล้านล้านด่ง) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.81 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3.1 หมื่นล้านด่ง) ขณะที่มูลค่าการนำเข้าสินค้าอยู่ที่ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3.7 หมื่นล้านด่ง) โดยนครโฮจิมินห์ยังคงประสบความท้าทายในการพัฒนาเศรษฐกิจ ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 มีระดับต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยเฉพาะภาคธุรกิจด้านการบริการ การท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์และการศึกษา ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวม

นอกจากนี้ นครยังมีอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระดับต่ำอยู่ที่ร้อยละ 36 โดยในช่วงที่เหลือของปีนี้ นครฯ จะมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการก่อสร้างและที่ดิน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการดึงดูดการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

นาย Nguyen Thien Nhan เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์นครโฮจิมินห์ กล่าวว่านครควรใช้ความพยายามมากยิ่งขึ้นในการร่วมมือกับผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัยในการจัดเก็บรายได้ให้ถึงเป้าหมาย 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (400 ล้านล้านด่ง) ภายในสิ้นปีนี้เพื่อให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง

แหล่งที่มา : The Saigon Times วันที่ 3 ตุลาคม 2562

URL: https://english.thesaigontimes.vn/71756/hcmc’s-budget-collections-hit-vnd287-trillion-in-jan-sep.html