ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 21-27 กันยายน 2562

เวียดนามเปิดตัว Lotus โซเชียลมีเดียทางเลือกใหม่

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562บริษัท Vietnam Communications Corporation หรือ VCCorp ได้เปิดตัว “Lotus” สื่อโซเชียลมีเดียใหม่ของเวียดนามซึ่งเป็นการร่วมมือกับผู้สร้างคอนเทนต์กว่า 500 คนจาก 20 สาขา อาทิ ด้านการศึกษาการถ่ายภาพการเขียนบล็อกไลฟ์สไตล์ ฯลฯ รวมถึงสื่อสำคัญกว่า 30 แห่งในประเทศ อาทิ Vietnam Television, Tuoi Tre, Lao Dong และเว็บไซต์ข่าว Vietnamnet

นาย Nguyen The Tan ผู้อำนวยการ VCCorp กล่าวว่า Lotus มิได้มุ่งแข่งขันกับ Facebook หรือเครือข่ายโซเชียลอื่นๆแต่จะเป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการสร้างเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้โดยได้เปิดตัวระบบทดลอง (beta) เพื่อรองรับผู้ใช้ใหม่ภายในระยะเวลาสามถึงหกเดือนพร้อมเผยว่าบริษัทได้ระดมเงินทุน 700,000 ล้านด่ง (ประมาณ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และวางแผนที่จะระดมทุนเพิ่มอีก 500,000 ล้านด่ง (ประมาณ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อพัฒนา Lotus ต่อไปในอนาคตโดยมีการจ้างงานวิศวกรกว่า 200 คนเพื่อทำงานในด้านต่าง ๆ ทั้ง mobile applications, artificial intelligence และ big data

นาย Nguyen Manh Hung รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร ได้สนับสนุนให้บริษัทเวียดนามสร้างแพลตฟอร์มสื่อโซเชียลมีเดียทางเลือกภายในประเทศ นอกเหนือจากโซเชียลมีเดียต่างชาติ โดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Gapo ที่มีลักษณะเดียวกับ Facebookนอกจากนี้ ยังมีโซเชียลมีเดียท้องถิ่นที่เปิดตัวก่อนหน้านี้เช่น VietnamTa และ Hahalolo ซึ่งยังคงมีฐานผู้ใช้งานไม่มากนักโดยนาย Hung หวังให้ชาวเวียดนามหันมาใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ท้องถิ่นมากเท่ากับที่ใช้งานบนแพลตฟอร์มต่างประเทศ ทั้งนี้ ปัจจุบันเวียดนามมีบัญชีผู้ใช้งาน Facebook 58 ล้านบัญชีและGoogle 62 ล้านบัญชี

แหล่งที่มา : The Saigon Times และ Reuters วันที่ 18 กันยายน 2562

URL: https://english.thesaigontimes.vn/71385/vietnam-social-network-launched.html

https://www.google.com/amp/s/mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN1W20NH

 

การพัฒนาสนามบิน Long Thanh อาจประสบความล่าช้า

โครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติ Long Thanh ประสบความล่าช้าเนื่องจากผู้อยู่อาศัยกว่า 1,400 ครัวเรือนยังไม่ได้ส่งมอบที่ดินให้แก่นักลงทุน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นาย Nguyen Dong Thanh ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากองทุนที่ดิน จังหวัดด่งนาย เปิดเผยว่า กำลังอยู่ระหว่างเร่งรัดกระบวนการเวนคืนที่ดิน เพื่อสามารถส่งมอบแก่โครงการ ได้ทันตามกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบันมีที่ดินที่ได้รับการตรวจสอบและรังวัดแล้วเพียง 382 ครัวเรือนเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นที่ดินปล่อยเช่าจึงประสบความยากลำบากในการติดต่อเจ้าของที่ดิน และยังมีบ้านกว่า 1,400 หลังที่ยังรอการประเมิน โดยหลังจากนี้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดิน ก็จะดำเนินการโดยไม่รอรับความยินยอมจากเจ้าของอีกต่อไป

ทั้งนี้ นาย Dang Hung Vo อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โครงการก่อสร้างสนามบิน Long Thanh มีพื้นที่มากกว่า 5,580 เฮกตาร์โดยร้อยละ 8.5 เป็นที่ดินเกษตรกรรม เฉพาะการลงทุนสำหรับการพัฒนาพื้นที่การตั้งถิ่นฐานที่อยู่ใหม่มีมูลค่าถึง 5.57 ล้านล้านด่ง (ประมาณ 240 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องปรับวิธีการชดเชยการย้ายถิ่นฐานจากการชดเชยด้วยเงินสดเป็นการชดเชยด้วยที่ดินแทน

แหล่งข้อมูล : The Saigon Times วันที่ 18 กันยายน 2562

URL: https://english.thesaigontimes.vn/71386/long-thanh-airport-may-face-delays.html

 

สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินตรงจากนครโฮจิมินห์สู่บาหลีและภูเก็ต

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์แถลงข่าวว่าจะเปิดเส้นทางการบินใหม่ 2 เส้นทาง ได้แก่ (1) เส้นทางจากนครโฮจิมินห์ไปยังบาหลี อินโดนีเซีย และ (2) เส้นทางจากนครโฮจิมินห์ไปยังภูเก็ตเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

เส้นทางนครโฮจิมินห์-บาหลี มีแผนจะให้บริการสัปดาห์ละ 7 เที่ยวบินโดยในช่วงแรกระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ถึงปลายเดือนมีนาคม 2563 จะให้บริการเพียงสัปดาห์ละ 5 เที่ยวบินในวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์และอาทิตย์ โดยออกเดินทางจากนครโฮจิมินห์เวลา 11.10 น. และออกเดินทางกลับจากบาหลีเวลา 16.50 น. และถือเป็นเส้นทางที่สองของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ที่เชื่อมต่อระหว่างเวียดนามกับอินโดนีเซียหลังจากเปิดให้บริการเส้นทางนครโฮจิมินห์-กรุงจาการ์ตาเมื่อปี 2555

สำหรับเส้นทางนครโฮจิมินห์-ภูเก็ตจะให้บริการในช่วงแรกสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ในวันอังคาร ศุกร์และอาทิตย์โดยออกเดินทางจากนครโฮจิมินห์เวลา 15.50 น. และออกเดินทางกลับจากภูเก็ตเวลา 06.40 น. และมีแผนจะขยายเป็นสัปดาห์ละ 7 เที่ยวบินในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 และถือเป็นเส้นทางที่สามของสายการบินที่เชื่อมต่อระหว่างเวียดนามกับประเทศไทย

นอกจากนี้ สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์จะกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางการบินจากนครดานังไปยังกรุงเทพฯ อีกครั้งในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ด้วย

แหล่งข้อมูล : The Saigon Times วันที่ 19 กันยายน 2562

URL: https://english.thesaigontimes.vn/71416/vietnam-airlines-to-launch-new-air-services-to-bali-phuket.html