ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 25-31 มีนาคม 2562

นครโฮจิมินห์สนับสนุนการขยายการลงทุนของบริษัท Samsung

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นาย Nguyen Thien Nhan เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์นครโฮจิมินห์ได้พบหารือกับนาย Choi Joo Ho ผู้บริหารบริษัท Sumsung เวียดนามและได้แสดงความพร้อมของนครโฮจิมินห์จะสนับสนุนการขยายการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในนครโฮจิมินห์และเรียกร้องให้บริษัทเพิ่มสัดส่วนการใช้ส่วนประกอบที่ผลิตในเวียดนามเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมสนับสนุนของเวียดนามด้วย

ทั้งนี้นครโฮจิมินห์กำลังพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะและเขตเมืองนวัตกรรมประกอบด้วย Saigon Hi-tech Park และมหาวิทยาลัย 12 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะดึงดูดการลงทุนจากเกาหลีใต้เพิ่มมากขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากแรงงานทักษะในประเทศและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการส่งออกรวมไปถึงการพัฒนาขีดความสามารถของภาคธุรกิจในท้องถิ่น

ในปี 2561 โรงงาน Samsung ทั่วประเทศเวียดนามสร้างรายได้จากการส่งออกมูลค่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งคิดเป็น 1 ใน 4 ของการส่งออกทั้งหมดของเวียดนามโดยโรงงาน Samsung ในนครโฮจิมินห์ได้สร้างรายได้จากการส่งออกถึง 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะเพิ่มเป็น 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 นอกจากนี้บริษัทท้องถิ่นทั้งหมด 630 แห่งที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตของบริษัทในระดับ Tier 1 และ 2 มีจำนวน 151 บริษัทที่ตั้งอยู่ในนครโฮจิมินห์และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 172 บริษัทภายในปี 2563

ทั้งนี้บริษัท Samsung ได้ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบริษัทท้องถิ่นโดยส่งผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสนับสนุนเข้ารับการอบรมแบบเข้มข้น ณ ประเทศเกาหลีใต้เป็นเวลา 14 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการอุตสหกรรมและวางแผนการพัฒนาธุรกิจพร้อมการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตของโรงงาน Samsung ในจังหวัด Suwon Gumi และ Kwangju รวมถึง SMEs ที่โดดเด่นต่าง ๆ ซึ่งในปี 2561 มีชาวเวียดนาม 95 คนจากทั้งหมด 200 คนที่ได้รับคัดเลือกผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว

แหล่งที่มา: The Saigon Times วันที่ 4 มีนาคม 2562

URL: https://en.thesaigontimes.vn/tinbaichitiet/66872/

URL: https://english.thesaigontimes.vn/66585/samsung-supports-local-experts-with-specialized-training-in-korea.html

 

รัฐบาลเร่งระดมทุนโครงการขยายสนามบินนานาชาติ Tan Son Nhat

รัฐบาลได้สั่งการให้องค์กรท่าอากาศยานเวียดนาม (Airport Corporation of Vietnam – ACV) ส่งผลการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในโครงการขยายท่าอากาศยานนานาชาติ Tan Son Nhat ของนครโฮจิมินห์ โดยให้ความสำคัญในประเด็นเรื่องการระดมเงินทุน

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562นาย Trinh Dinh Dung รองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมเวียดนามร่วมมือกับคณะกรรมาธิการบริหารกองทุนแห่งรัฐและวิสาหกิจเวียดนามเร่งให้ACVศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการขยายสนามบิน Tan Son Nhat ให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดเพื่อสร้างความชัดเจนด้านเงินทุน และแผนงานการก่อสร้างในแต่ละระยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 3 ซึ่งมีเป้าหมายก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 ตามแผนที่กระทรวงคมนาคมได้อนุมัติในปี 2561 โดยกระทรวงการวางแผนและการลงทุนจะนำผลการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นดังกล่าว เสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภายใต้แผนข้างต้นท่าอากาศยานจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 791 เฮกตาร์ เพิ่มขึ้น 250 เฮกตาร์ จากเดิม 545 เฮกตาร์โดยพื้นที่ส่วนขยายจะมาจากพื้นที่ในความดูแลของกระทรวงกลาโหมเวียดนาม 37 เฮกตาร์ กับที่ดินทางด้านเหนือของสนามบิน 171 เฮกตาร์ และทางด้านใต้ของสนามบินอีก 35 เฮกตาร์ ซึ่งประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 3 ลานจอดเครื่องบินและรันเวย์ทางตอนใต้ของสนามบินนอกจากนี้จะขยายอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ปีละ 30 ล้านคนตลอดจนอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 3 ที่กำลังจะก่อสร้างจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึงปีละ 20 ล้านคนโดยเมื่อโครงการดังกล่าวดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึงปีละ 50 ล้านคนภายในปี 2568

นาย Nguyen Ngoc Dong รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้ มี ACV และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ FLC Group สนใจที่จะลงทุนโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 3 ซึ่งหากมีบริษัทที่สนใจที่จะลงทุนมากกว่า 1 บริษัท จะต้องมีการประมูลสัมปทานต่อไป ก่อนหน้านี้ บริษัท Airport Design and Construction จำกัด สังกัดกระทรวงกลาโหมได้ยื่นข้อเสนอโครงการขยายสนามบินมูลค่ากว่า 25 ล้านล้านด่ง (1.07 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 3 ประมาณ 7.6 ล้านล้านด่ง ในขณะที่บริษัท ADPi Engineering สัญชาติฝรั่งเศส ได้ยื่นข้อเสนอว่าโครงการดังกล่าวน่าจะใช้เงินทุนรวมกว่า 35.7 ล้านล้านด่ง (1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

แหล่งที่มา : The Saigon Times วันที่ 8 มีนาคม 2562

URL: https://english.thesaigontimes.vn/66690/gov%E2%80%99t-urges-capital-mobilization-for-tan-son-nhat-airport-expansion.html

 

จังหวัดบ่าเหรี่ยะ – หวุงเต่าอนุมัติก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่ง

จังหวัดบ่าเหรี่ยะ – หวุงเต่าอนุมัติการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่งที่ตำบล Quang Thanh อำเภอ Chau Duc มูลค่าการลงทุนกว่า 1.5 ล้านล้านด่ง (64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

บริษัท Energy ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อ่างเก็บน้ำ Tam Boครอบคลุมพื้นที่กว่า 40 เฮกตาร์มูลค่าการลงทุน 7.9 แสนล้านด่ง (3.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยเปิดดำเนินการผลิตไฟฟ้าเป็นเวลา 49 ปี ด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด 35 เมกะวัตต์และจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 52,000 เมกะวัตต์ชั่วโมงทั้งนี้บริษัทจะร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นอำเภอ Chau Duc คัดเลือกผังการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ในเขตชุมชน Kim Long ซึ่งอยู่ใกล้เคียง

ในขณะที่ บริษัท DTD Natural Energy Investment จะก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด35 เมกะวัตต์ครอบคลุมพื้นที่ผิวน้ำกว่า 40 เฮกตาร์ในอ่างเก็บน้ำ Gia Hoet 1 มูลค่าการลงทุน 7.6 แสนล้านด่ง (3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ทั้งนี้ คณะกรรมการประชาชนจังหวัดบ่าเหรี่ยะ – หวุงเต่าย้ำให้บริษัททั้ง 2 รายทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การก่อสร้างและดำเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ การก่อสร้างไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำโครงสร้างอ่างเก็บน้ำและภูมิทัศน์โดยรอบรวมถึงมีมาตรการรองรับด้านสิ่งแวดล้อม

แหล่งที่มา: The Saigon Times วันที่ 16 มีนาคม 2562

URL: https://english.thesaigontimes.vn/66886/ba-ria-vung-tau-approves-two-solar-power-projects.html

 

ชาวต่างชาตินิยมซื้ออพาร์ทเมนท์ในนครโฮจิมินห์เพิ่มขึ้น

ชาวต่างชาติจากจีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์และเกาหลีใต้นิยมเข้ามาลงทุนด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และซื้ออพาร์ทเมนท์ในนครโฮจิมินห์มากขึ้นอันเป็นผลมาจากการทบทวนนโยบายและแก้ไขกฎหมายด้านที่อยู่อาศัยเมื่อปี 2557 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2558 ทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับความสนใจจากนักลงทุนชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ในระหว่างปี 2551 – 2557 มีชาวต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเวียดนามเพียง 126 ราย

ปัจจุบันชาวต่างชาตินิยมซื้ออพาร์ทเมนท์หรูหลายแห่งในนครโฮจิมินห์ที่ซื้อมีราคาสูงตั้งแต่ 6,000 – 10,000 ดอลลาห์สหรัฐต่อตารางเมตร เช่น โครงการ Centennial Bason, The Grand Manhattan และ Alpha City ในเขต 1 ซึ่งด้วยราคาที่สูงทำให้มีผู้ซื้อชาวเวียดนามน้อยรายบริษัทอสังหาริมทรัพย์ท้องถิ่นจึงต้องทำงานร่วมกับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์จากต่างประเทศเพื่อหาลูกค้าและนักลงทุนชาวต่างชาติ อาทิ ความร่วมมือระหว่างบริษัทท้องถิ่นอย่าง Khang Dien, Novaland, Vingroup และ Him Lam Land กับบริษัท SVC Communication สัญชาติสิงคโปร์ เป็นต้น ซึ่งการร่วมมือดังกล่าวช่วยให้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ระดับสูงเป็นที่สนใจของผู้ซื้อชาวต่างชาติโดยเฉพาะลูกค้าชาวจีนโดยโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับหรูบางแห่งในนครโฮจิมินห์มียอดขายให้แก่ชาวต่างชาติสูงถึงร้อยละ 30 ทั้งนี้นาย Le Hoang Chau ประธานสมาคมอสังหาริมทรัพย์นครโฮจิมินห์ กล่าวว่า ในปี 2559 มีชาวต่างชาติประมาณ 1,000 ราย ได้ซื้ออพาร์ทเมนท์และอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ในนครโฮจิมินห์และคาดการณ์ว่าจะมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: Vietnam plus วันที่ 17 มีนาคม 2562

Url: https://en.vietnamplus.vn/more-foreigners-buying-apartments-in-ho-chi-minh-city/148398.vnp