ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 6-10 มีนาคม 2562

จังหวัดบิ่นห์เยืองและจังหวัดบ่าเหรี่ยะ – หวุงเต่าต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นหลังจากเทศกาลตรุษเวียดนาม

ในปี 2562 จังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ต้องการแรงงานเพิ่มกว่า 100,000 คน หลังเทศกาลตรุษเวียดนาม ชึ่งเป็นช่วงเวลาที่แรงงานชาวเวียดนามนิยมเปลี่ยนงานใหม่โดยสหภาพแรงงานในจังหวัดบิ่นห์เยืองเผยว่า บริษัท 345 แห่งในจังหวัดประสงค์สรรหาแรงงานเพิ่มอีก 47,500 อัตราเพื่อทำงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ถึงแม้ว่าแรงงานร้อยละ 99 จะกลับมาเริ่มงานหลังเทศกาลตรุษเวียดนามแล้วก็ตาม

บริษัทเครื่องนุ่งห่ม Apparel Far Eastern ในอำเภอ Thuan An เผยว่า บริษัทต้องการพนักงานเพิ่มอีก 4,000 คนสำหรับโรงงานแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม VSIP II เช่นเดียวกันบริษัท Thong Dung ที่ต้องการแรงงานเพิ่มกว่า 3,000 คนเนื่องจากบริษัทได้ติดตั้งสายการผลิตใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิต

ปัจจุบัน จังหวัดบิ่นห์เยืองมีแรงงานประมาณ 1.2 ล้านคน โดยร้อยละ 80 มาจากจังหวัดอื่น และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทต่างๆ ในจังหวัดฯ ได้รับพนักงานเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 30,000 – 50,000 คน

ในขณะที่จังหวัดบ่าเหรี่ยะ – หวุงเต่าก็มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น โดยศูนย์จัดหางานจังหวัดฯ คาดว่า ในปี 2562 มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น 25,000 คน คิดเป็นร้อยละ 9 จากปี 2561 โดยในไตรมาสแรกเพียงไตรมาสเดียว มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น 8,000 คน ในขณะที่ไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สามมีความต้องการแรงงานเพิ่มจำนวน 5,500 คน และ 6,500 คน ตามลำดับ โดยร้อยละ 60 เป็นแรงงานที่มีทักษะ

แม้ว่าหลังจากเทศกาลตรุษเวียดนามพนักงานในจังหวัดบ่าเหรี่ยะ – หวุงเต่าร้อยละ 90 ได้กลับไปทำงาน เนื่องจากนายจ้างดูแลสวัสดิการและให้ค่าตอบแทนโบนัสเป็นอย่างดี แต่นายจ้างยังคงต้องการแรงงานเพิ่มเพื่อตอบสนองการขยายกิจการและทดแทนแรงงานที่ย้ายไปทำงานที่อื่น รวมถึงทดแทนแรงงานที่ยังไม่กลับมาทำงานด้วย

แหล่งที่มา: The Saigon Times วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

URL: https://english.thesaigontimes.vn/66373/demand-for-labor-surges-in-southeastern-provinces-after-tet.html

 

บริษัท Ryohin Keikaku จะเปิดร้าน Muji สาขาแรกในเวียดนามที่นครโฮจิมินห์

บริษัทผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน Ryohin Keikaku สัญชาติญี่ปุ่นเจ้าของผลิตภัณฑ์ “Muji” ภายใต้คำขวัญ “คุณภาพดี ไม่มียี่ห้อ” เผยว่าบริษัทฯ จะจัดตั้งบริษัทสาขาแห่งแรกในเวียดนามภายใต้ชื่อ Muji Vietnam ในเดือนสิงหาคม 2562 ตามมติคณะกรรมการของบริษัทเพื่อขยายธุรกิจในเวียดนามเนื่องจากเป็นตลาดใหญ่แห่งเดียวในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกที่ยังไม่มีร้าน Muji โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครโฮจิมินห์และมีแผนจะเปิดร้านค้าแห่งแรกในนครฯ ในช่วงต้นปี 2563

บริษัท Ryohin Keikaku ก่อตั้งในปี 2523 เริ่มต้นจากการผลิตสินค้าของใช้ในครัวเรือน40 รายการจนมีสินค้ากว่า 7,000 รายการในปัจจุบันโดยชื่อเรียกสากล MUJIนั้นเป็นคำย่อมาจาก “MujirushiRyohin” ในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีความหมายว่า “สินค้าคุณภาพดี ไม่มียี่ห้อ” เพื่อสะท้อนถึงภาพลักษณ์การคัดสรรคุณภาพที่ดีและเรียบง่าย เน้นความใกล้ชิดธรรมชาติ โดยไม่ยึดติดกับยี่ห้อ

เมื่อปี 2534Mujiเปิดสาขาในต่างแดนครั้งแรกที่อังกฤษและฮ่องกงในขณะนี้การขยายธุรกิจในเวียดนามในด้านการผลิตและการค้าปลีกครั้งนี้เป็นกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อบรรเทาความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจในจีนที่ประสบปัญหาเกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมาย

แหล่งที่มา: Saigoneer วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

URL: https://saigoneer.com/vietnam-news/15745-japanese-brand-muji-will-open-first-vietnam-store-in-saigon-in-2020

 

นักลงทุนต่างชาติลงทุนผ่านการควบรวมกิจการในนครโฮจิมินห์มูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในปี 2561 นครโฮจิมินห์มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ผ่านการควบรวมกิจการบริษัทท้องถิ่นกว่า 3,300 ราย มูลค่ารวมกว่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นรูปแบบการลงทุนที่ได้รับความนิยมโดยนักลงทุนต่างชาติในระยะที่ผ่านมา

ตั้งแต่ปี 2531 จนถึงปัจจุบัน การลงทุนผ่านการควบรวมกิจการโดยนักลงทุนต่างชาติ มีมูลค่ามากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 22 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมดในนครฯ

ในปี 2561 นครโฮจิมินห์ได้อนุมัติโครงการลงทุนใหม่กว่า 1,060 โครงการ มูลค่ากว่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐและปรับเพิ่มทุนอีก 244 โครงการ มูลค่ากว่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จนถึงปัจจุบัน

นครโฮจิมินห์มีโครงการลงทุนโดยตรงสะสมจากต่างประเทศทั้งหมดกว่า 8,112 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวมกว่า 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของนครโฮจิมินห์ โดยเฉพาะในด้านโลจิสติกส์และการค้าปลีก

แหล่งที่มา : The Voice of Vietnam วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

URL: https://english.vov.vn/economy/foreign-investors-pump-6-billion-usd-into-hcm-city-via-ma-392345.vov