ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562

เรือสำราญจำนวนมากเทียบท่าเวียดนามในช่วงเทศกาลตรุษ

ภาคการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงเทศกาลตรุษเวียดนามที่ผ่านมาและได้นำนักท่องเที่ยวต่างชาติมาสู่เวียดนามหลายหมื่นคน

นาย Phan Xuan Anh ประธานบริษัท Viet Excursions Tourism เปิดเผยว่าในปี 2562 ท่าเรือทางทะเลหลายแห่งได้รับเรือสำราญต่างชาติในช่วงเทศกาลตรุษเวียดนามจำนวนมากขึ้นกว่าปี 2561 โดยในส่วนของบริษัทฯ ได้รองรับเรือสำราญต่างชาติอาทิ Silver Sea, Seabourn Ovation, Diamond Princess และSapphire Princess ที่จังหวัดบาเหรียะ – หวุงเต่าจังหวัดคั้นห์หว่าและนครดานังรวมนักท่องเที่ยวกว่า 60,000 คนซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2561

นาย Farriek Tawfik ประธานบริษัท Princess Cruise สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่า ภาคการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญของเวียดนามกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือภายในประเทศ เช่น ท่าเรือ Chan May ในจังหวัดเถื่อเทียน – เว้ ท่าเรือ Phu My ในจังหวัดบาเหรียะ – หวุงเต่าและท่าเรือฮาลองได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับเรือสำราญที่จะเข้ามาในเวียดนามเพิ่มขึ้นทุกปี ในการนี้ ยังได้เสนอให้ภาคการท่องเที่ยวของเวียดนามเพิ่มการลงทุนด้านการคมนาคมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้ดีขึ้น และส่งเสริมให้มีมัคคุเทศก์ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความร่วมมือกับนานาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อกระตุ้นให้การท่องเที่ยวโดยเรือสำราญเป็นที่นิยมและดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในเวียดนามเพิ่มขึ้น

แหล่งที่มา : The Saigon Times วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

URL: https://english.thesaigontimes.vn/66057/cruise-ships-flocking-to-vietnam-on-tet-holiday.html

 

สายการบินแอร์เอเชียจะเปิดเส้นทางบินตรงญาจาง (Nha Trang) – กรุงเทพฯ ในเดือนพฤษภาคม 2562

สายการบินแอร์เอเชีย สายการบินต้นทุนต่ำสัญชาติมาเลเซียจะเปิดเส้นทางบินตรงจากเมืองญาจาง (Nha Trang) ในจังหวัดคั้นห์หว่า (Khanh Hoa) ไปยังกรุงเทพฯตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไปโดยให้บริการสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบินในวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์

สายการบินแอร์เอเชียเผยว่าเส้นทางบินใหม่นี้จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดคั้นห์หว่าเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทยและจุดหมายอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นหลังจากที่สายการบินได้รับการตอบรับอย่างดีจากการเปิดเส้นทางบินตรงญาจาง –กรุงกัวลาลัมเปอร์ในปี 2560

เนื่องในโอกาสการเปิดเส้นทางบินใหม่สายการบินแอร์เอเชียได้เสนอส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าที่เดินทางในเส้นทางดังกล่าว โดยราคาตั๋วเครื่องบินเริ่มต้นที่ 670,000 ด่ง หรือประมาณ 29 ดอลลาร์สหรัฐ (รวมภาษีและค่าธรรมเนียม)โดยผู้โดยสารสามารถจองตั๋วราคาพิเศษบนเว็บไซต์ของสายการบินระหว่างวันที่ 11 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับการเดินทางระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 25  ตุลาคม 2562

ปัจจุบันสายการบินแอร์เอเชียให้บริการเส้นทางบินที่เชื่อมโยงกรุงฮานอยนครโฮจิมินห์นครดานังและเกาะฟูก๊วกกับจุดหมายปลายทาง 6 แห่งในมาเลเซีย ไทยและฟิลิปปินส์รวม 15 เส้นทาง โดยก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนมกราคม 2562 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ก็ได้เปิดเส้นทางการบินเมืองญาจาง– กรุงเทพฯ สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบินในวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์ด้วยเช่นกัน

ที่มา : The Saigon Times วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

URL :https://english.thesaigontimes.vn/66133/airasia-to-launch-nha-trang-bangkok-direct-route-in-may.html

 

เวียดนามเร่งโครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติ Long Thanh ในจังหวัดด่งนายให้เสร็จโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นาย Trinh Dinh Dung รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อทบทวนและผลักดันการทำการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) สำหรับโครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติ Long Thanh ในจังหวัดด่งนายโดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว เพื่อจัดทำการประมาณการค่าใช้จ่ายเสนอรัฐบาล และขอรับความเห็นชอบจากสภาแห่งชาติ ภายในปี 2562เพื่อให้สามารถเริ่มก่อสร้างสนามบินแห่งนี้ภายในปี 2563 ตามที่กำหนดไว้

โครงการสนามบินดังกล่าวจะก่อสร้างตามมาตรฐาน 4F ขององค์การการบินพลเรือนนานาชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการเที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งเพื่อช่วยแบ่งเบาแก้ไขปัญหาความแออัดของสนามบินนานาชาติ Tan Son Nhat ในนครโฮจิมินห์

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอให้มีการประเมินความต้องการด้านการคมนาคมขนส่งของนครโฮจิมินห์ในการเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่าง ๆ มาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อให้สนามบินแห่งใหม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ นาย Dung ยังส่งเสริมให้โครงการก่อสร้างสนามบินดังกล่าวนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาใช้ทั้งในด้านการก่อสร้าง การจัดการ และการดำเนิการ เพื่อให้สนามบิน Long Thanh เป็นหนึ่งในสนามบินที่ทันสมัยที่สุดในโลก ควบคู่ไปกับระบบขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัยและมีความสะดวกสบายในการใช้บริการโดยอาศัยการลงทุนจากภาคเอกชนร่วมลงทุนและลดการใช้งบประมาณของรัฐลง

ที่มา : The Saigon Times วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

URL : https://english.thesaigontimes.vn/66112/deputy-pm-urges-preparations-for-long-thanh-int%E2%80%99l-airport-project.html