Visa Information

Before submit visa | Lưu ý trước khi xin visa

BEFORE VISA APPLICATION

NHỮNG LƯU Ý TRƯỚC KHI XIN VISA

 

1. Working hours for visa section / Thời gian làm việc :

    Monday to Friday (except for Saturday, Sundays & holidays) : 8.30AM - 11.30AM & 13.30PM - 15.00PM 
    Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ)
    *click here for our holidays calendar/click tại đây để xem lịch nghỉ lễ của Tổng Lãnh sự quán   

2. Visa application result will be at the next day afternoon. If applicant submits on Friday or the day before holiday, the visa application result will be on Monday afternoon/afternoon of the day after holiday. 
    Kết quả xin thị thực sẽ có vào ca làm việc chiều của ngày kế tiếp sau ngày đương sự nộp hồ sơ xét duyệt thị thực. Nếu đương sự nộp hồ sơ vào Thứ 6/ngày trước nghỉ lễ, kết quả xin thị thực sẽ có vào buổi chiều Thứ Hai/chiều ngày sau kì nghỉ lễ. 

3. Some countries may be required additional documents, please visit here to see the list : here 
    Một vài quốc gia được yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, vui lòng xem danh sách các quốc gia và hồ sơ thêm tại đây.

4. Some countries are not required for the visa in 15 or 30 days of staying in Thailand, please visit here to see the list : here
    Một vài quốc gia không cần phải xin thị thực trong vòng 15 hoặc 30 ngày tại Thái Lan, vui lòng xem danh sách các         quốc gia tại đây.

5. No appointment is required for visa application. 
    Không yêu cầu đặt lịch hẹn khi xin visa. 

6. Documents once submitted shall not be returned to the applicant.
    Hồ sơ sau khi nộp để xin visa sẽ không được hoàn trả lại. 

7. Each applicant must prepare single each sort of document seperately. 
    Mỗi đương sự phải chuẩn bị mỗi bộ hồ sơ khác nhau. Nhân viên lãnh sự không chấp nhận một bộ hồ sơ áp dụng cho nhiều người / nhóm người. 

8. Consular officers reserve the rights to interview, request additional documents or refusing as deemed necessary. In case additional documents can not be provided, the Consulate will refuse for visa application or the visa process will take long time.  
   Nhân viên lãnh sự quán có quyền yêu cầu phỏng vấn, bổ sung hoặc từ chối hồ sơ trong trường hợp cần thiết. Trường hợp không nộp được hồ sơ bổ sung hoặc không thể phỏng vấn đương sự thì có thể ngưng việc xét duyệt hoặc thời gian xét duyệt có thể kéo dài. 

9. The Consulate RESERVES THE RIGHT TO REJECT ANY APPLICATION WITHOUT HAVING TO PROVIDE ANY REASON
    Lãnh sự quán có quyền không trả lời lí do từ chối cấp thị thực. 

10. Final decisions of visa application depend on the Consulate and the permission to enter the country depends on the discretion of immigration officers at any immigration checkpoints. 
    Mọi quyết định cấp visa sẽ thuộc quyền của nhân viên lãnh sự và việc cho phép bạn vào Thái Lan sẽ do cơ quan xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quyết định.

11. All documents must be in English / Thai. The documents provided by Vietnamese Government must be translated into English and legalized from Department of External Relations of Ho Chi Minh City/Hanoi only and must be validity at least 6 months.
    Mọi giấy tờ đều phải dịch sang Tiếng Anh/Tiếng Thái. Đối với giấy tờ do phía cơ quan Nhà nước Việt Nam cấp, phải được dịch sang Tiếng Anh và hợp thức hóa lãnh sự tại Sở Ngoại vụ Hà Nội/TPHCM với thời hạn hợp thức hóa ít nhất 6 tháng.