Visa Information

Non-Immigrant Visa | Thị thực không cư trú : Non-Immigrant B - Conduct Business in Thailand | Thị thực để xin công tác tại Thái Lan

Non-Immigrant Visa "B" -- To Conduct Business in Thailand

THỊ THỰC CÔNG TÁC TẠI THÁI LAN

1. REQUIREMENT / ĐỐI TƯỢNG :

This type of visa is issued to applicants who wish to enter the Kingdom to conduct business. 

Thị thực này dành cho những ai muốn nhập cảnh vào Thái Lan để công tác. 

2. DOCUMENTS REQUIRED / HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

 • Passport or travel document with validity not less than 6 months
  Hộ chiếu hoặc giấy thông hành còn thời hạn trên 6 tháng.

   
 • Visa application form completely filled out. 
  Đơn xin thị thực (có thể tải xuống tại đây hoặc đến điền tại Tổng Lãnh sự)

   
 • Recent (4 x 6 cm.) photograph of the applicant
  1 tấm hình 4x6 mới nhất. 

   
 • Copy of Vietnamese Business Visa / Vietnamese Residence Card with validity of more than 1 year for applicants applying for multiple-entry visa
  (Mục này chỉ dành cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

   
 • Letter from the applicant’s company indicating the applicant’s position, length of employment, salary and purpose of visit(s) to Thailand.
  Thư xác nhận chức vụ, thời gian công tác, mức lương và mục đích công tác tại Thái Lan của công ty tại Việt Nam (kèm con dấu công ty và chữ kí người có thẩm quyền)
 • Documents showing correspondence with business partners in Thailand. (if any)
  Giấy tờ xác nhận hợp tác với đối tác Thái Lan. (nếu có) 

   
 • Documents of Company’s registration in Vietnam (if in Vietnamese, the document must be translated into English and legalized by Department of External Relations located on 6 Alexander de Rhodes, Dist. 1, HCMC, with the validity not less than 6 months) for applicants residing in Vietnam.
  Giấy đăng kí thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam / giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam. (dịch sang Tiếng Anh và hợp thức hóa lãnh sự tại Sở Ngoại vụ TP.HCM tại địa chỉ 6 Alexander de Rhodes, Quận 1, TP.HCM với thời hạn không dưới 6 tháng). 

   
 • Evidence of financial status in the case where the applicant is self-employed.
  Chứng minh tài chính trong trường hợp người xin thị thực là chủ doanh nghiệp. 

   
 • Letter of invitation from trading or associated partners/companies in Thailand.
  Thư mời công tác từ công ty đối tác tại Thái Lan. 

   
 • Corporate documents of associated partners/companies in Thailand such as:
  Những giấy tờ của công ty đối tác tại Thái Lan : 

            1) business registration and business license / Giấy phép thành lập công ty **
            2) list of shareholders / Danh sách cổ đông công ty
            3) company profile / Hồ sơ giới thiệu về công ty
            4) details of business operation / Chi tiết hoạt động kinh doanh
            5) map indicating location of the company / Bản đồ nơi đặt công ty tại Thái Lan
            6) balance sheet, statement of Income Tax and Business Tax (Por Ngor Dor 50 and Por Ngor Dor 30) of the latest year / Bản sao kê tài chính, việc trả thuế của công ty (Por Ngor Dor 50 và Por Ngor Dor 30) **
            7)  value-added tax registration (Por Por 20) / Bản đăng kí trả VAT (Por Por 20) **

 • Copies of company documents must be signed by the Board of Directors or authorised managing director and affix seal of company.
  Mọi giấy tờ của công ty phải được đóng mộc của công ty và chữ kí của người có thẩm quyền tại công ty. 

   
 • Copy of round-trip air ticket.
  Vé khứ hồi RA-VÀO Thái Lan.
 • Consular officers reserve the rights to request additional documents, interviewing, or refusing as deemed necessary.
  Viên chức lãnh sự có quyền phỏng vấn, yêu cầu bổ sung, hoặc từ chối hồ sơ trong trường hợp cần thiết. 

3. VISA FEE / LỆ PHÍ XÉT DUYỆT VISA (accept in USD only)

80 USD for Single Entry Visa / 80USD cho loại NHẬP CẢNH MỘT LẦN TRONG 3 THÁNG.
200 USD for Multiple Entries Visa (for those working in Vietnam at least for 1 year and having Vietnam's Residence Card) / 200USD cho loại NHẬP CẢNH NHIỀU LẦN TRONG 1 NĂM. 

 4. PROCESSING TIME / THỜI GIAN XÉT CẤP THỊ THỰC

Two working days

2 ngày làm việc

5. VALIDITY OF A VISA / THỜI HẠN CỦA THỊ THỰC

The validity of a visa is 3 months for Single Entry Visa and 1 year for Multiple Entries Visa

3 tháng cho loại nhập cảnh 1 lần và 1 năm cho loại nhập cảnh nhiều lần.

6. PERIOD OF STAY / THỜI GIAN ĐƯỢC PHÉP Ở TẠI THÁI LAN

Holder of this type of visa with single entry is entitled to stay in Thailand for a maximum period of 90 days.  He or she may apply for an extension of stay at the Office of the Immigration Bureau and may be granted such extension for a period of one year from the date of first entry into Thailand.

Người mang thị thực loại này được phép ở tại Thái Lan 90 ngày. Bạn có thể gia hạn thêm tại Văn phòng Cục quản lí Xuất nhập cảnh và có thể được gia hạn lên đến 1 năm kể từ ngày nhập cảnh vào Thái Lan tuỳ quyết định của cơ quan xuất nhập cảnh Thái Lan. 

Holder of multiple-entry visa is entitled to stay in Thailand for a maximum period of 90 days per each entry.

Người mang thị thực nhập cảnh nhiều lần được phép ở Thái Lan không quá 90 ngày cho mỗi lần nhập cảnh. 

 

7. ADDITIONAL REQUIREMENTS

Nationals of certain countries are required to apply for a visa only at the Thai Embassy or Consulate-General in their home/residence country or at the designated Thai Embassy. Therefore, travellers are adivised to contact the nearest Thai Embassy or Consulate-General to find out where they may apply for a visa to Thailand before departure.

Công dân các quốc gia trong danh sách sau chỉ được phép xin thị thực tại Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại quốc gia nơi họ mang quốc tịch hoặc tại Đại sứ quán Thái Lan được chỉ định riêng. Vì thế, trước khi nhập cảnh vào Thái Lan, vui lòng liên lạc với Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán Thái Lan gần nhất.