Visa Information

Non-Immigrant Visa | Thị thực không cư trú : Non-Immigrant B - Working in Thailand | Thị thực để xin làm việc tại Thái Lan

Non-Immigrant Visa "B" -- To Work in Thailand

THỊ THỰC (VISA) LÀM VIỆC TẠI THÁI LAN

1. REQUIREMENT / ĐỐI TƯỢNG

This type of visa is issued to applicants who wish to enter the Kingdom to work.

Loại thị thực này dành cho những ai muốn nhập cảnh vào Thái Lan để làm việc / xin giấy phép lao động. 

2. DOCUMENTS REQUIRED / HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

 • Passport or travel document with validity not less than 6 months
  Hộ chiếu hoặc giấy thông hành còn thời hạn trên 6 tháng. 

   
 • Visa application form completely filled out (download here / fill out at the Consulate) 
  Đơn xin thị thực (có thể tải xuống tại đây hoặc đến điền tại Tổng Lãnh sự)

   
 • Recent (4 x 6 cm.) photograph of the applicant
  1 tấm hình 4x6 mới nhất. 

   
 • Guarantee letter from company in Thailand with details of job position, salary and employment duration
  Thư xác nhận của công ty tuyển dụng tại Thái Lan (trong thư nêu vị trí công việc, mức lương và thời hạn làm việc) 

   
 • Copy of Work Permit issued by the Ministry of Labour and alien income tax or Por Ngor Dor 91 (only in the case where applicant has previously worked in Thailand). 
  Bản sao Giấy phép Lao động cấp bởi Bộ Lao động Thái Lan và bản sao kê nộp thuế Por Ngor Dor 91 (trường hợp này chỉ dành cho người lao động đã từng làm việc tại Thái Lan trước đó)
 • Letter of approval from the Ministry of Labour / BOI.  To obtain this letter, the applicant’s prospective employer in Thailand is required to submit Form WP3 (ตท. 3) at the Office of Foreign Workers Administration, Department of Employment, Ministry of Labour Tel. 02-2452745, or at the Provincial Employment Office in his or her respective province.  More information is available at https://goo.gl/j9UjBb 
  Japanese nationals are exempted from submitting this letter
  Thư đồng ý từ Bộ Lao động Thái Lan hoặc Board of Investment (BOI) : để xin được thư này, công ty tuyển dụng tại Thái Lan phải nộp đơn WP.3 tại Văn phòng Quản lý Lao động nước ngoài, Cục Tuyển dụng Lao động, Bộ Lao Động Thái Lan (số điện thoại 02-2452745, hoặc tại Văn phòng Lao động tỉnh nơi bạn muốn làm việc. Thông tin chi tiết xem tại : https://goo.gl/j9UjBb ). Người mang quốc tịch Nhật Bản không cần phải có thư này.
   
 • Evidence of academic qualification and work experience
  Bằng cấp và kinh nghiệm làm việc. 

   
 • Corporate documents of associated partners/companies in Thailand such as:
  Những giấy tờ của công ty tuyển dụng tại Thái Lan : 
  1) business registration and business license / Giấy phép thành lập công ty **
  2) list of shareholders / Danh sách cổ đông công ty            
  3) company profile / Hồ sơ giới thiệu về công ty           
  4) details of business operation / Chi tiết hoạt động kinh doanh
  5) map indicating location of the company / Bản đồ nơi đặt công ty tại Thái Lan
  6) balance sheet, statement of Income Tax and Business Tax (Por Ngor Dor 50 and Por Ngor Dor 30) of the latest year / Bản sao kê tài chính, việc trả thuế của công ty (Por Ngor Dor 50 và Por Ngor Dor 30) **
  7)  value-added tax registration (Por Por 20) / Bản đăng kí trả VAT (Por Por 20) ** 

   
 • Copies of company documents must be signed by the Board of Directors or authorised managing director and affix seal of company. 
  Mọi giấy tờ của công ty phải được đóng mộc của công ty và chữ kí của người có thẩm quyền tại công ty. 

*N.B. / Chú ý :

 • Consular officers reserve the rights to request additional documents, interviewing, or refusing as deemed necessary.
  Viên chức lãnh sự có quyền phỏng vấn, yêu cầu bổ sung, hoặc từ chối hồ sơ trong trường hợp cần thiết. 
 • An alien who receives a Non-Immigrant visa can work in Thailand once he or she is being granted a work permit. An alien in violation of the Immigration Act B.E. 2522 (1979) concerning taking up employment without work permit or the Royal Decree B.E. 2522 (1979) concerning holding employment in certain restricted occupations and professions shall be prosecuted and imprisoned or fined, or shall face both penalties.
  Lao động nước ngoài đã có thị thực nhập cảnh vào Thái Lan có thể làm việc ngay khi có giấy phép lao động. Người lao động nước ngoài lao động tại Thái Lan mà không có giấy phép lao động hoặc không có các giấy tờ liên quan khác sẽ bị xử lí theo luật pháp Thái Lan. 

3. VISA PROCESSING FEE / LỆ PHÍ XÉT DUYỆT THỊ THỰC

80 USD (accept in USD only)

4. PROCESSING TIME / THỜI GIAN CẤP THỊ THỰC

Two working days
Hai ngày làm việc

5. VALIDITY OF A VISA / THỜI HẠN CỦA THỊ THỰC

The validity of a visa is 3 months 
3 tháng 

6. PERIOD OF STAY / THỜI GIAN ĐƯỢC PHÉP Ở  

Holder of this type of visa is entitled to stay in Thailand for a maximum period of 90 days.  He or she may apply for an extension of stay at the Office of the Immigration Bureau and may be granted such extension for a period of one year from the date of first entry into Thailand.

Người mang thị thực loại này được phép ở tại Thái Lan 90 ngày. Bạn có thể gia hạn thêm tại Văn phòng Cục quản lí Xuất nhập cảnh và có thể được gia hạn lên đến 1 năm kể từ ngày nhập cảnh vào Thái Lan tuỳ quyết định của cơ quan xuất nhập cảnh Thái Lan. 

7. ADDITIONAL INFORMATIONS / THÔNG TIN THÊM

 • Upon entry into the Kingdom, applicant or his or her appointed representatives must apply for a work permit at the Office of Foreign Workers Administration, Department of Employment, Ministry of Labour in which the applicant will be obligated to pay income tax accordingly.  If the applicant’s associated company is located in the provinces, the applicant must apply at the Employment Office of that province.

  Người lao động hoặc người đại diện được chỉ định sẽ được yêu cầu trả thuế thu nhập theo yêu cầu từ Văn phòng Quản lí Lao động nước ngoài, thuộc Bộ Lao động. Nếu công ty của người lao động được đặt tại tỉnh khác, người lao động phải đến thực thi tại văn phòng lao động của tỉnh đó. 

   
 • Applicant’s family members (i.e., spouse, parents and children who are unmarried and under 20 years old) are eligible to apply for a Non-Immigrant Visa (category “O”) and will be allowed to stay for a period of 90 days but no longer than 1 year.

  Gia đình của người lao động (như vợ/chồng, bố mẹ, con cái chưa kết hôn và dưới 20 tuổi) có thể xin thị thực không cư trú (loại O) và được phép ở tại Thái Lan trong thời gian 90 ngày đến dưới 1 năm. 

   
 • Foreign citizens who hold a Transit Visa (“TS”) or Tourist Visa (“TR”) and wish to engage in business activities in Thailand may apply for a change of type of visa (e.g., from Tourist Visa to Non-Immigrant Visa) at the Office of the Immigration Bureau Office located at Government Center B, Chaengwattana Soi 7, Laksi, Bangkok 10210, Tel 0-2141-9889, www.immigration.go.th  The granting of change of type of visa and extension of stay is at the discretion of the immigration officer.

  Công dân ngoại quốc đang có thị thực quá cảnh (transit visa) hoặc thị thực du lịch (tourist visa) có mong muốn thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Thái Lan có thể đổi loại thị thực (ví dụ từ Tourist Visa sang Non-Immigrant Visa) tại Văn phòng Quản lí Xuất nhập cẩm tại Government Center B, Chaengwattana Soi 7, Laksi, Bangkok 10210, Tel 0-2141-9889, www.immigration.go.th. Mọi quyết định đổi loại thị thực tuỳ thuộc vào cơ quan trên. 

8. ADDITIONAL REQUIREMENTS / NHỮNG YÊU CẦU THÊM

Nationals of certain countries are required to apply for a visa only at the Thai Embassy or Consulate-General in their home/residence country or at the designated Thai Embassy. Therefore, travellers are adivised to contact the nearest Thai Embassy or Consulate-General to find out where they may apply for a visa to Thailand before departure.

Công dân các quốc gia trong danh sách sau chỉ được phép xin thị thực tại Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại quốc gia nơi họ mang quốc tịch hoặc tại Đại sứ quán Thái Lan được chỉ định riêng. Vì thế, trước khi nhập cảnh vào Thái Lan, vui lòng liên lạc với Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán Thái Lan gần nhất.