Visa Information

THỊ THỰC DU HỌC | Non-Immigrant Visa "ED" (Education)

Non-Immigrant Visa "ED" (Education)

THỊ THỰC DU HỌC

1. REQUIREMENT / ĐỐI TƯỢNG 

This type of visa is issued to applicants who wish to study, attend seminar, training session, or internship in Thailand.

Thị thực loại này dành cho những ai mong muốn học, tham gia hội thảo, khoá huấn luyện hoặc thực tập tại Thái Lan. 

2. DOCUMENTS REQUIRED / HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ 

 • Passport or travel document with validity not less than 6 months
  Hộ chiếu hoặc giấy thông hành còn thời hạn trên 6 tháng 
   
 • Visa application form completely filled out
  Đơn xin thị thực (có thể tải tại đây hoặc điền tại Tổng Lãnh sự quán) 
   
 • Recent (4 x 6 cm.) photograph of the applicant
  1 tấm hình 4x6 mới nhất 
   
 • Recommendation letter addressed to the Consulate
  Thư từ cơ sở đào tạo gửi đến Tổng Lãnh sự 
   
 • Letter of acceptance from the concerned academic institute/organisation
  Thư chấp nhận học từ cơ sở đào tạo / các tổ chức liên quan. 
   
 • For those wishing to study in a Private institution, an official letter from the Ministry of Education of Thailand, or other sub-authorities concerned, approving the enrolment of foreign students and a copy of registration certificate of the concerned academic institute are required.
  Đối với các cơ sở đào tạo tư nhân, cần có thư chính thức từ Bộ Giáo dục Thái Lan hoặc các cơ quan có thẩm quyền, xác nhận việc đăng kí tham gia nhập học của người nước ngoài tại Thái Lan, kèm giấy đăng kí thành lập cơ sở đào tạo đó. 
   
 • Academic record and the Student ID (if currently studying)
  Bảng điểm và thẻ sinh viên / học sinh (nếu còn đang học) 
   
 • For those wishing to attend seminar, or training session, or internship,  a recommendation letter from the concerned organisation addressed to the Consulate is also required
  Đối với việc tham gia hội thảo, tham gia khoá huấn luyện hoặc thực tập, cần có thư giới thiệu từ cơ sở đào tạo liên quan. 

**Consular officers reserve the rights to request additional documents, interviewing or refusing as deemed necessary.
**Viên chức lãnh sự có quyền yêu cầu thêm hồ sơ, phỏng vấn hoặc từ chối hồ sơ trong trường hợp cần thiết. 

3. VISA FEE / LỆ PHÍ

80 USD (accept in USD only)
 

4. PROCESSING TIME / THỜI GIAN CẤP THỊ THỰC
 
Two working days

5. VALIDITY OF A VISA / THỜI HẠN CỦA THỊ THỰC  

The validity of a visa is 3 months.
3 THÁNG 

6. PERIOD OF STAY / THỜI HẠN ĐƯỢC Ở TẠI THÁI LAN   

Holder of this type of visa is entitled to stay in Thailand for a maximum period of 90 days.  He or she may apply for an extension of stay at the Office of the Immigration Bureau and may be granted such extension for a period of one year from the date of first entry into Thailand.

Người mang thị thực loại này được phép ở tại Thái Lan 90 ngày. Bạn có thể gia hạn thêm tại Văn phòng Cục quản lí Xuất nhập cảnh và có thể được gia hạn lên đến 1 năm kể từ ngày nhập cảnh vào Thái Lan tuỳ quyết định của cơ quan xuất nhập cảnh Thái Lan.
 

7. ADDITIONAL REQUIREMENTS / YÊU CẦU THÊM

Nationals of certain countries are required to apply for a visa only at the Thai Embassy or Consulate-General in their home/residence country or at the designated Thai Embassy. Therefore, travellers are adivised to contact the nearest Thai Embassy or Consulate-General to find out where they may apply for a visa to Thailand before departure.

Công dân các quốc gia trong danh sách sau chỉ được phép xin thị thực tại Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại quốc gia nơi họ mang quốc tịch hoặc tại Đại sứ quán Thái Lan được chỉ định riêng. Vì thế, trước khi nhập cảnh vào Thái Lan, vui lòng liên lạc với Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán Thái Lan gần nhất.