Visa Information

THỊ THỰC ĐI THEO NGƯỜI THÂN | Non-Immigrant Visa "O" (accompanying spouse/ family members) : Non-Immigrant Visa "O" - Accompanying Thai spouse/family members (đi theo vợ/chồng/người thân là người Thái)

Non-Immigrant Visa "O" -- Accompanying Thai spouse or family members

1. REQUIREMENT / ĐỐI TƯỢNG

This type of visa is issued to applicants who wish to accompany Thai spouse or Thai family members in Thailand.

Loại thị thực này dành cho những ai muốn nhập cảnh vào Thái Lan theo diện đi theo người thân là người quốc tịch Thái Lan.

2. DOCUMENTS REQUIRED / HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

 • Passport or travel document with validity not less than 6 months
  Hộ chiếu hoặc giấy thông hành còn thời hạn trên 6 tháng.
   
 • Visa application form completely filled out ((download here / fill out at the Consulate)
  Đơn xin thị thực (có thể tải xuống tại đây hoặc đến điền tại Tổng Lãnh sự)
   
 • Recent (4 x 6 cm.) photograph of the applicant
  1 tấm hình 4x6 mới nhất.

          For spouse of Thai nationals / Dành cho người có vợ/chồng là người quốc tịch Thái Lan

 • Guarantee letter wrritten in Thai from Thai spouse / Thư bảo lãnh từ vợ/chồng người Thái. 
 • Copy of marriage certificate / Bản sao giấy đăng kí kết hôn hợp pháp.
 • Certified copy of Thai spouse’s ID card / Bản sao CMND hợp pháp của vợ/chồng người Thái.
 • Certified copy of house registration book / Bản sao hộ khẩu hợp pháp của vợ/chồng người Thái.
 • Other relevant document, for example, copy of Thai child’s birth certificate / ID card
  (Những giấy tờ hợp pháp liên quan khác, như bản sao khai sinh của người con,...)

          For family member of Thai nationals / Dành cho người có các thành viên gia đình khác là người Thái

 • Copy of Thai child’s birth certificate/ ID card / Bản sao giấy khai sinh/CMND Thái Lan hợp pháp.
 • Copy of Thai child's house registration book / Bản sao hộ khẩu Thái Lan hợp pháp.
 • Consular officers reserve the rights to request additional documents as deemed necessary.
  Viên chức lãnh sự có quyền phỏng vấn, yêu cầu bổ sung, hoặc từ chối hồ sơ trong trường hợp cần thiết.

3. VISA FEE / LỆ PHÍ (accept in USD only/chỉ nhận USD)

80 USD for Single Entry Visa / 80USD cho loại nhập cảnh 1 lần

200 USD for Multiple Entry Visa (for spouse of Thai nationals only) / 200USD cho loại nhập cảnh nhiều lần
 

4. PROCESSING TIME / THỜI GIAN XỬ LÍ HỒ SƠ
 
Two working days / 2 ngày làm việc
 

5. VALIDITY OF A VISA / THỜI HẠN CỦA THỊ THỰC

The validity of a visa is 3 months for Single Entry Visa and 1 year for Multiple Entries Visa.
 

6. PERIOD OF STAY  

Holder of this type of visa is entitled to stay in Thailand for a maximum period of 90 days.  He or she may apply for an extension of stay at the Office of the Immigration Bureau and may be granted such extension for a period of one year from the date of first entry into Thailand.
 

7. ADDITIONAL REQUIREMENTS

Nationals of certain countries are required to apply for a visa only at the Thai Embassy or Consulate-General in their home/residence country or at the designated Thai Embassy. Therefore, travellers are adivised to contact the nearest Thai Embassy or Consulate-General to find out where they may apply for a visa to Thailand before departure.