เกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

Contact us | Liên lạc với chúng tôi

Royal Thai Consulate-General in Ho Chi Minh City

77 Tran Quoc Thao Street,
District 3,Ho Chi Minh City
Tel. 
(8428) 3932-763-8 ext. 0
Fax (028) 3932-6002

Facebook : https://www.facebook.com/RTCG.HCMC

E-mail: thaihom@mfa.go.th