เกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

Office hours & Holidays | Giờ làm việc & những ngày lễ : Office hours & Holidays | Giờ làm việc & những ngày lễ

Working hours / Giờ làm việc
Monday-Friday 08.30-12.00 hrs. & 13.30-17.00 hrs.

Consular section / Giờ làm việc bộ phận lãnh sự và visa : 
Monday-Friday 08.30-11.30 hrs. & 13.30-15.00 hrs.

Holidays / Ngày nghỉ :