News & Activities : Business Forum : HR Sharing lần thứ 3 News

News & Activities : Business Forum : HR Sharing lần thứ 3

Vào ngày 6/11/22018 Tổng Lãnh sự Thái Lan đã hỗ trợ địa điểm cho Hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt nam tổ chức chương trình hội thảo doanh nghiệp Business Forum : HR Sharing lần thứ 3 .Tổng Lãnh sự ủy quyền cho Lãnh sự Yuttalid Bunnag cùng với nhân viên văn phòng thông tin doanh nghiệp Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh và 40 thành viên của Hội doanh nghiệp cùng tham dự.
Trong chương trình lần này Chủ tích Hội Liên Hiệp đã thuyết trình chủ đề Vietnam Economic Outlook 2019 , Ms. Brittany Chong, Partner, Global Mobility Services, PWC (Vietnam) Limited thuyết trình với chủ đề : Expatriate Personal Income Tax (PIT) and application on Double Tax Agreements (DTA) và đại diện từ công ty SCG Việt nam thuyết trình với chủ đề Compensation & Benefits Trends in Vietnam và ngoài ra các thành viện cùng nhau thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong việc Quản lý tài nguyên nhân lực 
tìm hiểu thông tin tại https://m.facebook.com/TBA.Vietnam/
Hình ảnh: Hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt nam.