News & Activities : Tổng Lãnh sự Thái Lan cùng với Lãnh sự Sangrawin Ratchasarn đã đến chùa Phước Sơn tỉnh Đồng Nai để gặp gỡ và thảo luận cùng sư trụ trì trong việc chuẩn bị cho lễ dâng y Katina năm 2018 News

News & Activities : Tổng Lãnh sự Thái Lan cùng với Lãnh sự Sangrawin Ratchasarn đã đến chùa Phước Sơn tỉnh Đồng Nai để gặp gỡ và thảo luận cùng sư trụ trì trong việc chuẩn bị cho lễ dâng y Katina năm 2018

Vào ngày 7/11/2018 Tổng Lãnh sự Thái Lan cùng với Lãnh sự Sangrawin Ratchasarn đã đến chùa Phước Sơn tỉnh Đồng Nai để gặp gỡ và thảo luận cùng sư trụ trì trong việc chuẩn bị cho lễ dâng y Katina năm 2018 .Lễ dâng y sẻ diễn ra vào chủ nhật ngày 18/11/2018. Cùng tham dự có Bà Lê Thị Giàu Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo nguyên thủy ( Bộ phận kinh tế) Việt nam cùng với các nhân viên cùng thảo luận.