News & Activities : Tổng Lãnh sự Thái Lan thăm xưởng sản xuất lưới đánh cá Thien Phuoc  News

News & Activities : Tổng Lãnh sự Thái Lan thăm xưởng sản xuất lưới đánh cá Thien Phuoc

Vào ngày 6/11/2018 Tổng Lãnh sự Thái Lan cũng với Giám đốc,Phó Giám đốc văn phòng Thương vụ Thái Lan và Lãnh sự Yuttalids Bunnag đã đến thăm xưởng sản xuất lưới đánh cá Thien Phuoc đóng tại huyện Hoc Mon ,thành phố Hồ Chí Minh và lắng nghe những giới thiệu vắn tắt từ Giám đốc công ty về quá trình hình thành và phát triển ,tiến độ sản xuất cũng như kế hoạch mở rộng đầu tư trong tương lai