News & Activities : Tổng Lãnh sự Thái Lan cùng với Lãnh sự Yuttalid Bunnag và Lãnh sự Sangrawin Ratchasarn đã đón tiếp Ban Biên tập tạp chí Elle Decoration Vietnam  News

News & Activities : Tổng Lãnh sự Thái Lan cùng với Lãnh sự Yuttalid Bunnag và Lãnh sự Sangrawin Ratchasarn đã đón tiếp Ban Biên tập tạp chí Elle Decoration Vietnam

Vào ngày 2/11/2018 Tổng Lãnh sự Thái Lan cùng với Lãnh sự Yuttalid Bunnag và Lãnh sự Sangrawin Ratchasarn đã đón tiếp Ban Biên tập tạp chí Elle Decoration Vietnam đến phổng vấn và chụp hình Tư dinh Tổng Lãnh sự để viết và đăng bài trên tạp chí tháng 12 này.
Tư dinh của Tổng Lãnh sự nằm trong khu làm việc của Tổng Lãnh sự quán Thái Lan ,có tổng diện tích 1 rai 3 ngan.Nhà nước Thái đã mua khu đất này từ năm 1952 và xây dựng hoàn tất vào năm 1954 .Đến nay có tuổi đời 64 năm.Tòa nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư người Việt Nam theo kiểu kiến trúc thời kỳ Modernist và sử dụng kinh phí 1 triệu baht Thái .Đây là 1 tòa nhà có giá trị về kiến trúc và lich sử cũng như quan hệ giữa hai đất nước.