News & Activities : Tổng Lãnh sự Thái Lan và Lãnh sự Sangrawin đã đến tòa soạn The Saigon Times để tham gia chương trình hiến máu nhân đạo  News

News & Activities : Tổng Lãnh sự Thái Lan và Lãnh sự Sangrawin đã đến tòa soạn The Saigon Times để tham gia chương trình hiến máu nhân đạo

Vào ngày 6/10/2018 lúc 8.30 Tổng Lãnh sự Thái Lan và Lãnh sự Sangrawin đã đến tòa soạn The Saigon Times để tham gia chương trình hiến máu nhân đạo .Tổng Lãnh sự cho biết đây là lần hiến máu đầu tiên và Bà cũng rất vinh dự khi được góp phần giúp đỡ cộng đồng người Việt .Lãnh sự Sangrawin cũng cho biết đã từng hiến máu 16 lần nhưng đây là lần đầu tiên hiên máu nhân đạo tại Việt Nam.