News & Activities : Tổng Lãnh sự Thái Lan thay mặt cho toàn thể người dân Thái thuộc các tỉnh thuộc quyền lãnh sự đã đặt vòng hoa và viếng đồng chí Đỗ Mười  News

News & Activities : Tổng Lãnh sự Thái Lan thay mặt cho toàn thể người dân Thái thuộc các tỉnh thuộc quyền lãnh sự đã đặt vòng hoa và viếng đồng chí Đỗ Mười

Vào lúc 10.00 giờ ngày 6/10/2018 Tổng Lãnh sự Thái Lan thay mặt cho toàn thể người dân Thái thuộc các tỉnh thuộc quyền lãnh sự đã đặt vòng hoa và viếng đồng chí Đỗ Mười nguyên là Tổng Bí Thư Ban chấp hành Trung ương Đảng ,nguyên Thủ tướng chính phủ nước CHXHCN Việt nam tại Dinh Độc Lập .Nhân dịp này Tổng Lãnh sự đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và các cấp lãnh đạo khác.
Đồng chí Đỗ Mười sinh ngày 2/2/1917,nguyên là Thủ tướng Chính phủ và là Tổng Bí Thư qua 2 thời kí 1991 1997 và đã từ trần tại bệnh viện quân đội 108 ngay 1/10/2018,hưởng thọ 101 tuổi.