News & Activities : Tổng Lãnh sự Thái Lan đã có buổi trao đổi cùng với Phó Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Cà Mau tại Tòa lãnh sự  News

News & Activities : Tổng Lãnh sự Thái Lan đã có buổi trao đổi cùng với Phó Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Cà Mau tại Tòa lãnh sự

 

Vào ngày 4/10/2018 vừa qua,Tổng Lãnh sự Thái Lan đã có buổi trao đổi cùng với Phó Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Cà Mau tại Tòa lãnh sự ,cả hai bên đã thảo luận trao đổi về sự hợp tác cùng nhau để giải quyết vấn đề tàu thuyền vi phạm,thiếu sự quản lý và báo cáo.Nhân dịp này Ban lãnh đạo Tỉnh cũng như các chuyên viên của Tỉnh mong muốn có chuyến thăm Thái Lan để học tập về đường lối khắc phục tình trạng nói trên vào tháng 11 năm 2018 tới đây.