News & Activities : Tổng Lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến tham dự hội thảo Industry 3.0 to Industry 4.0 : Thriying Business in the Digital Transition News

News & Activities : Tổng Lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến tham dự hội thảo Industry 3.0 to Industry 4.0 : Thriying Business in the Digital Transition

Vào sáng ngày 3/10/2018 Tổng Lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến tham dự hội thảo Industry 3.0 to Industry 4.0 : Thriying Business in the Digital Transition được tổ chức bởi HCMC Association for Women Executive & Entrepreneurs (HAWEE) .Tham dự hội thảo lần này còn có ngoại giao đoàn đến từ các nước như: Đại sứ Ireland,Đại sứ Srilanka tại Việt Nam ,Tổng Lãnh sự Australia,Singapore ,Italy, Cuba và đại diện các Tổng Lãnh sự quán khác tại thành phố Hồ Chí Minh cùng tham dự