News & Activities : Tổng Lãnh Sự Quán Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh xin chúc mừng quán trà sữa Cha payom chi nhánh chính thức đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh  News

News & Activities : Tổng Lãnh Sự Quán Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh xin chúc mừng quán trà sữa Cha payom chi nhánh chính thức đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng Lãnh Sự Quán Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh xin chúc mừng quán trà sữa Cha payom chi nhánh chính thức đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh .Vào ngày 5/8/2018 vừa qua Tỏng Lãnh sự đã đến cắt băng khai trương cùng với Ms.Dusita PuengSawoang Giám đốc công ty Hom Kajon cafe và đối tác hợp tác Mrs.Chau Ngoc Ha công ty VHtrading.
Cửa hàng cà phê Cha payom nằm tại 502-504 đường Lê Văn Lương,Tân Phong Quận 7.TP Hồ Chí Minh.sẻ cung cấp dịch vụ các loại trà,trà sửa Thái và cà phê Thái.