News & Activities : Phó Tổng lãnh sự Somrudee Popornanake đã trao tặng bộ dụng cụ nặn đất sét cho Hội Doanh nghiệp Thái Lan (TBA) để trao tặng cho các em ở trại trẻ mồ côi. News

News & Activities : Phó Tổng lãnh sự Somrudee Popornanake đã trao tặng bộ dụng cụ nặn đất sét cho Hội Doanh nghiệp Thái Lan (TBA) để trao tặng cho các em ở trại trẻ mồ côi.

Vào ngày 5/7/2018 vừa qua ,dưới sự ủy quyền của Tổng Lãnh sự Ureerat Ratanaprukse ,Phó Tổng lãnh sự Somrudee Popornanake đã trao tặng 176 bộ dụng cụ nặn đất sét cho Hội Doanh nghiệp Thái Lan (TBA),đại điện tiếp nhận có Bà Saranya Sakolthanarak Chủ tịch Hội Doanh Nghiệp Thái Lan và Bà Chandra Kirathibanharn thư ký của Hội Doanh Nghiệp Thái Lan.Trong khuôn khổ sự kiện thiện nguyện trao tặng vật phẩm và thực phẩm cho trại mồ côi Thiên Bình và trại mồ côi ,nhà dưỡng lão Từ tâm Nhân ái do Hội đồng doanh nhận Thái Lan - Việt nam phối hợp cùng TBA và khối doanh nghiệp tư nhận Thái Lan đồng tổ chức vào ngày 7/7/2018 .