News & Activities : Tổng lãnh sự Ureerat Ratanaprukse cùng cán bộ Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TPHCM đã tới thăm quan hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TPC Vina tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai News

News & Activities : Tổng lãnh sự Ureerat Ratanaprukse cùng cán bộ Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TPHCM đã tới thăm quan hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TPC Vina tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Chiều ngày 6/6/2018, Tổng lãnh sự Ureerat Ratanaprukse cùng cán bộ Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TPHCM đã tới thăm quan hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TPC Vina tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai - là công ty hoạt động trong lĩnh vực dầu khí đầu tiên tại Việt Nam. Tính tới thời điệm hiện tại, công ty SCG Việt Nam đang nắm giữ cổ phần cùng công ty VinaChem và VinaPlast - đơn vị cung cấp nguyên liệu sản xuất ống nhưa PVC và các sản phẩm bao bì nhưa khác.