News & Activities : Tổng lãnh sự Thái Lan Ureerat Ratanaprukse đã dự tiệc chiêu đãi chào mừng ngày Hanif nhận nhiệm vụ Tổng lãnh sự Indonesia tại TPHCM News

News & Activities : Tổng lãnh sự Thái Lan Ureerat Ratanaprukse đã dự tiệc chiêu đãi chào mừng ngày Hanif nhận nhiệm vụ Tổng lãnh sự Indonesia tại TPHCM

Ngày 9/5/2018 vừa qua, Tổng lãnh sự Thái Lan Ureerat Ratanaprukse đã dự tiệc chiêu đãi chào mừng ngày Hanif nhận nhiệm vụ Tổng lãnh sự Indonesia tại TPHCM, do bà Leow Suu Lin, Tổng lãnh sự Singapore tại TPHCM chủ trì, cùng sự hiện diện của Tổng lãnh sự Malaysia, Lào và Campuchia.