News & Activities : Tổng Lãnh sự đón tiếp đoàn Trưởng Ban liên lạc kiều bào Lào - Thái Lan TP.HCM đến nhân dịp Tết Cổ truyền 2018 News

News & Activities : Tổng Lãnh sự đón tiếp đoàn Trưởng Ban liên lạc kiều bào Lào - Thái Lan TP.HCM đến nhân dịp Tết Cổ truyền 2018

Ngày 12 tháng 2 năm 2018, Tổng Lãnh sự Ureerat Ratanaprukse đã đón tiếp ông Hoàng Ngọc Hùng, Trưởng Ban liên lạc kiều bào Lào - Thái Lan TP.HCM và đoàn, cùng đến chào nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam 2018. Nhân đây, ông Hoàng Ngọc Hùng đã gửi lời mời đến Tổng Lãnh sự đến tham dự lễ Tết cổ truyền của Ban liên lạc Việt Kiều vào ngày 25 tháng 2 tới.