News & Activities : Vào tối ngày 8 tháng 9 năm 2017, bà Ureerat Ratanaprukse, Tổng Lãnh sự Hoàng gia Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự lễ khai mạc triển lãm nghệ thuật “Rafaello Opera Omnia” tại bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện được tổ chức bởi Tổng Lãnh sự quán Italia và Bộ ngoại giao và hợp tác Italia, với sự tham dự của bà Dorina Bianchi, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Italia là chủ tọa của buổi lễ.  News

News & Activities : Vào tối ngày 8 tháng 9 năm 2017, bà Ureerat Ratanaprukse, Tổng Lãnh sự Hoàng gia Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự lễ khai mạc triển lãm nghệ thuật “Rafaello Opera Omnia” tại bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện được tổ chức bởi Tổng Lãnh sự quán Italia và Bộ ngoại giao và hợp tác Italia, với sự tham dự của bà Dorina Bianchi, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Italia là chủ tọa của buổi lễ.

Vào tối ngày 8 tháng 9 năm 2017, bà Ureerat Ratanaprukse, Tổng Lãnh sự Hoàng gia Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự lễ khai mạc triển lãm nghệ thuật “Rafaello Opera Omnia” tại bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh. 

Vào tối ngày 8 tháng 9 năm 2017, bà Ureerat Ratanaprukse, Tổng Lãnh sự Hoàng gia Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự lễ khai mạc triển lãm nghệ thuật “Rafaello Opera Omnia” tại bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện được tổ chức bởi Tổng Lãnh sự quán Italia và Bộ ngoại giao và hợp tác Italia, với sự tham dự của bà Dorina Bianchi, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Italia là chủ tọa của buổi lễ. Trước lễ khai mạc đã có cuộc họp thảo luận về việc đưa công nghệ hiện đại vào sử dụng trong việc tổ chức triển lãm tranh ảnh nghệ thuật. 
Triển lãm tranh ảnh nghệ thuật “Rafaello: Opera Omnia” là bộ sưu tập 27 tác phẩm của Rafaello, Họa sĩ thời Phục hung của Italia với việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số để tái sản xuất tranh ảnh có kích thước và màu sắc như bản gốc.