News & Activities : Vào ngày 8 tháng 9 năm 2017, bà Ureerat Ratanaprukse, Tổng Lãnh sự Hoàng gia Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã nhận lời mời từ bà Napasorn Kakai, Giám đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan, Văn phòng thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng Xúc tiến Hội nghị và Triển lãm trong việc phát biểu chào mừng các quan chức cũng như các doanh nghiệp lữ hành đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau của Việt Nam trong hoạt động gặp gỡ và đàm phán để thúc đẩy thị trường nhóm MICE & Leisure tại Trung tâm Hội nghị và Triể News

News & Activities : Vào ngày 8 tháng 9 năm 2017, bà Ureerat Ratanaprukse, Tổng Lãnh sự Hoàng gia Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã nhận lời mời từ bà Napasorn Kakai, Giám đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan, Văn phòng thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng Xúc tiến Hội nghị và Triển lãm trong việc phát biểu chào mừng các quan chức cũng như các doanh nghiệp lữ hành đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau của Việt Nam trong hoạt động gặp gỡ và đàm phán để thúc đẩy thị trường nhóm MICE & Leisure tại Trung tâm Hội nghị và Triể

Vào ngày 8 tháng 9 năm 2017, bà Ureerat Ratanaprukse, Tổng Lãnh sự Hoàng gia Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã nhận lời mời từ bà Napasorn Kakai, Giám đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan, Văn phòng thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng Xúc tiến Hội nghị và Triển lãm trong việc phát biểu chào mừng các quan chức cũng như các doanh nghiệp lữ hành đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau của Việt Nam trong hoạt động gặp gỡ và đàm phán để thúc đẩy thị trường nhóm MICE & Leisure tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn – Saigon Exhibition & Convention Center (SECC).

Vào ngày 8 tháng 9 năm 2017, bà Ureerat Ratanaprukse, Tổng Lãnh sự Hoàng gia Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã nhận lời mời từ bà Napasorn Kakai, Giám đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan, Văn phòng thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng Xúc tiến Hội nghị và Triển lãm trong việc phát biểu chào mừng các quan chức cũng như các doanh nghiệp lữ hành đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau của Việt Nam trong hoạt động gặp gỡ và đàm phán để thúc đẩy thị trường nhóm MICE & Leisure tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn – Saigon Exhibition & Convention Center (SECC). Ngoài ra, trong hoạt động nêu trên còn có chương trình biểu diễn Muay Thai từ Thái Lan, Bangkok và chương trình trình diễn massage và spa từ DLL Spa.