News & Activities : Vào ngày 8 tháng 9 năm 2017, bà Ureerat Ratanaprukse, Tổng Lãnh sự Hoàng gia Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh và bà Somrudee Poopornanake, Phó Tổng Lãnh sự Hoàng gia Thái Lan đã đón tiếp và trao đổi thông tin/ ý kiến với đoàn thành viên Hội đồng Công nghiệp Thái Lan, dẫn đầu đoàn là ông Payrat Euachuyos, Phó Chủ tịch Hội đồng Công nghiệp Thái Lan. News

News & Activities : Vào ngày 8 tháng 9 năm 2017, bà Ureerat Ratanaprukse, Tổng Lãnh sự Hoàng gia Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh và bà Somrudee Poopornanake, Phó Tổng Lãnh sự Hoàng gia Thái Lan đã đón tiếp và trao đổi thông tin/ ý kiến với đoàn thành viên Hội đồng Công nghiệp Thái Lan, dẫn đầu đoàn là ông Payrat Euachuyos, Phó Chủ tịch Hội đồng Công nghiệp Thái Lan.

Vào ngày 8 tháng 9 năm 2017, bà Ureerat Ratanaprukse, Tổng Lãnh sự Hoàng gia Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh và bà Somrudee Poopornanake, Phó Tổng Lãnh sự Hoàng gia Thái Lan đã đón tiếp và trao đổi thông tin/ ý kiến với đoàn thành viên Hội đồng Công nghiệp Thái Lan, dẫn đầu đoàn là ông Payrat Euachuyos, Phó Chủ tịch Hội đồng Công nghiệp Thái Lan.

Vào ngày 8 tháng 9 năm 2017, bà Ureerat Ratanaprukse, Tổng Lãnh sự Hoàng gia Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh và bà Somrudee Poopornanake, Phó Tổng Lãnh sự Hoàng gia Thái Lan đã đón tiếp và trao đổi thông tin/ ý kiến với đoàn thành viên Hội đồng Công nghiệp Thái Lan, dẫn đầu đoàn là ông Payrat Euachuyos, Phó Chủ tịch Hội đồng Công nghiệp Thái Lan. Ngoài ra, các doanh nghiệp tư nhân tham gia trong đoàn nêu trên là thành viên của nhóm “President 2015”, là sự kết hợp của các nhà quản lý doanh nghiệp khác nhau như máy điều hòa nhiệt độ, sản xuất thép, bệnh viện và bất động sản. Ngoài ra, đoàn đã nhận sổ tay hướng dẫn kinh doanh tại các khu vực trong phạm vi lãnh sự. Cuốn số tay này là sự hợp tác giữa Tổng Lãnh sự quán Hoàng gia Thái Lan và Baker & McKenzie Thái Lan và Baker & McKenzie Việt Nam.